مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
دیپلمات

 

سست است میان ما و عالم

هم دیپلماسی هم ارتباطات

مدرک نگرفته زیر دیپلم

از همچو کسی مجو کرامات

خدمت ننموده بهر میهن

جنسی نخریده جز مهمات

چون فکر ذخیره دلار است

مسکن بگرفته در خرابات

در محضر عالمان سیاس

البته چنین کسی شود مات

                 هرمز ممیزی


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عطر آزادی

 دموکراسی اگر چه همه خوبیها را به ارمغان نمی آورد ولی از بسیاری بدیها جلوگیری میکند و اگر چه شرط کافی برای جلوگیری از جباریت و ظلم و رام کردن قدرت نیست اما شرط لازم میباشد.

                                                                            برتراند راسل


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با تئوری توطئه

تئوری توطئه یا توهم توطئه اصطلاحی است که در ابتدا، وصفی برای هر ادعای دسیسه گری بود. با این وجود، امروزه، تئوری توطئه فقط در این معنا به کار می‌رود: تئوری ای که رویدادی کنونی یا تاریخی را نتیجهٔ نقشهٔ مخفیانهٔ گروهی دسیسه گر (عموماً قدرتمند) می داند. به تئوری‌های توطئه اغلب با دیدی شکاک نگاه می‌شود؛ زیرا اغلب این تئوری‌ها مدرک کافی یا معتبری برای اثبات شدن ندارند. در تعریفی دیگر، تئوری توطئه عبارتست از نداشتن اعتقاد یا باورنکردن شکل ظاهری رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. تئوری توطئه در شکل حاد آن بیانگر این است که تمامی بدبختی‌های عالم در پی اعمال گروهی از افراد پرنفوذ و معمولا پنهان است. در بیان این مفهوم گفته می‌شود گروه‌های کوچک و تیزهوشی دارای امکانات سیاسی، مالی، نظامی، روانی و علمی در پس تمام حوداث خوب و بد این دنیا هستند. برخی افراد معتقدند هیچ اتفاق سیاسی، مالی و اقتصادی در این دنیا بدون دلیل پشت‌پرده اتفاق نمی‌افتد بلکه همواره افرادی در پس پرده‌های اینگونه رخدادها هستند که اینگونه مسائل را هدایت می‌کنند.

از نمونه‌های برجسته توهم توطئه میتوان به حادثه 11 سپتامبر اشاره نمود ( کار خودشان است ! )

  • از دیگر نمونه‌های این تئوری، انگلیسی‌هراسی یا ترس از انگلستان است که در رمان دائی جان ناپلئون به شیوائی بیان شده است .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه تنش زدائی

تنش زدائی / détente

سیاست اقناعی، سیاست ملایم مبتنی بر منطق که موجب کاهش کشاکش و تنش سیاسی در روابط دولتها میشود و در نتیجه کاهش امکان جنگ را نوید میدهد . در سال 1953م پس از مرگ استالین سیاست تنش زدائی به دنبال سیاست (همزیستی مسالمت آمیز) مطرح شد و با موافقتنامه هائی(سالت) که امریکا و شوروی در مورد محدود کردن جنگ افزارها و برقراری امنیت و همکاری (کنفرانس هلسینکی) امضاء نمودند ادامه یافت و بدنبال آن سیاست همکاری در حل مسائل جهانی و منطقه ای دنبال شد .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

منطقِ فرمانها

روزی لویی شانزدهم در محوطه‌ی کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی را کنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید. از او پرسید تو برای چی این‌جا قدم می‌زنی و از چی نگهبانی می‌دی؟ سرباز دستپاچه جواب داد قربان من را افسر گارد این‌جا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم!

 
لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟ افسر گفت قربان افسر قبلی نقشه‌ی قرار گرفتن سربازها سر پست‌ها را به من داده من هم به همان روال کار را ادامه دادم! مادر لویی او را صدازد وگفت من علت را می‌دانم، زمانی که تو 3 سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت نگهبانی را این‌جا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و لباست رنگی نشود! و از آن روز 41 سال می‌گذرد و هنوز روزانه سربازی این‌جا قدم می‌زند!
 
فلسفه‌ی عمل تمام شده، ولی عملِ فاقدِ منطق، هنوز ادامه دارد!
آیا شما هم این نیمکت را در روان خود، خانواده و جامعه مشاهده می‌کنید؟


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه پاستورال

Pastoral / پاستورال

 

واژه پاستورال مشتق از واژه پاستور به معنای چوپان یا شبان ، در سنت فرهنگی وهنری و ادبی مغرب زمین به سبکی میگویند که مضمون اصلی آن ستایش از آرامش و صفای زندگی ساده روستائی در دل طبیعت است . این واژه در عین حال هر گونه شادمانی و سرزندگی مدرن را تائید میکند و از این رو ترکیباتی چون تکنوپاستورال یا پاستورال تکنولوژی را به مفهوم برداشتی مثبت از ترکیب بین تکنولوژی و طبیعت برای ایجاد فضائی دلپذیر میپذیرد و بر آن تاکید دارد .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه ها

Totalitarianism /تمامت خواهی

 

تشریح از ما تمثیل از شما

واژه توتالیتر از ساخته های موسولینی است و بی هیچ پرده پوشی خود را چنین میشناساند . او میگفت توتالیتر دولتی است که همه چیز را در خود میگنجاند . همه چیز را سامان میدهد و همه چیز را رهبری میکند . موسولینی میگفت "همه چیز در دولت ،هیچ چیز علیه دولت ، هیچ چیز بیرون از دولت .

دولت توتالیتر دارای ویژگیهای اساسی دولت پیش مدرن است ، این دولت وجود جامعه مدنی را بر نمیتابد و از پذیرش عرصه زندگی خصوصی که در آن افراد بتوانند از آزادیهای گوناگون بهره جویند سر باز میزند ،میخواهد همه جامعه را در بر گیرد و کل فعالیتهای بشری از علم و هنر و دانش و فرهنگ تا تفریحات و سایر فعالیتهای اقتصادی و کلیه انجمنها ،سندیکاها و اخبار و اطلاعات را مطابق میل خویش کنترل و هدایت کند . دولت توتالیتر همه آزادیهای فردی را از میان میبرد و چه در زمینه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و چه در دنیای اندیشه و هنر جائی برای ابتکار خصوصی باقی نمیگذارد ، نفی حقوق بشر و تعطیل جامعه مدنی و کاستن از ارزش (فرد) به جزئی از (کل) که همانا دولت باشد از ابداعات دولت توتالیتر است . دولت توتالیتر ضد دولت مدرن است ولی از وسائل و ابزار نوین برای کنترل جامعه و افزایش شکنجه و خشونت و همه روشهای جدید اجبار و فشار برای رد مدرنیته سیاسی حد اکثر استفاده را میبرد .

 

آشنائی با واژه توده وار

جامعه توده وار/جامعه عوام فریب/

 جامعه پوپولیستی/populist society

 

 

جامعه ایست متشکل از ذرات تشخیص ناپذیر و تفکیک ناشدنی افرادکه به حاکمیت عوامفریبان می انجامد همواره برابری خیالی را برتر از آزادی میداند .جامعه توده وار دموکراسی راستین یا مشارکتی را ناممکن میسازد و به معنای دیگر صورتی است از استبداد.جامعه توده ای در عالم خیال و اتوپیا، برابری طلب است . به تاویل توکویل : انسانها رمه ای رام و آرام بشمار می آیند که کافیست چرانیده شوند نه مدیریت.انسانها فقط در صورتی کاملا برابر میشوند که دیگر هیچ خصیصه مشخصا انسانی نداشته باشند یعنی زمانیکه چیزی مگر ذرات غیر قابل تشخیص از یکدیگر شده باشند .کانتی فیلسوف اتریشی بر این باور است که توده مغز ندارد، بلکه تنها دهان است و مشت. دهان برای فریاد کشیدن و کف برلب آوردن، مشت برای ویران کردن هرآنچه در مسیرش قرار گیرد.

 سولژ نیتسین نویسنده دگر اندیش روس، واتساو هاول فیلسوف، نمایشنامه -  نویس و نخستین رئیس جمهوری جدید چکوسلواکی و هانا آرنت، جامعه توده وار را دقیقا شناسائی کرده اند .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آبروریزی تازه

چرا بحرین جایگزین سوریه شد؟
 
وزارت خارجه بحرین در اعتراض به تحریف سخنرانی مرسی در اجلاس عدم تعهد در تهران و گذاشتن نام بحرین به جای سوریه در ترجمه فارسی سخنرانی وی، ضمن احضار کاردار ایران، خواستار عذرخواهی دولت ایران در این رابطه شد.
 
عصر ایران: وزارت خارجه بحرین در اعتراض به تحریف سخنرانی مرسی در اجلاس عدم تعهد در تهران و گذاشتن نام بحرین به جای سوریه در ترجمه فارسی سخنرانی وی، ضمن احضار کاردار ایران، خواستار عذرخواهی دولت ایران در این رابطه شد.

وزارت امور خارجه بحرین با صدور بیانیه ای که در سایت اینترنتی این وزارتخانه نیز منتشر شده است اعلام کرد:"حمد احمد عبدالعزیز العامر" معاون وزارت خارجه بحرین دیروز شنبه ضمن احضار مهدی اسلامی کاردار ایران در منامه، یادداشت اعتراض آمیزی را تسلیم وی کرد."

این بیانیه اضافه کرد:در این یادداشت به اقدام تلوزیون رسمی ایران در تحریف و جعل ترجمه فارسی و قرار دادن نام بحرین به جای سوریه در سخنرانی دکتر محمد مرسی رئیس جمهوری کشور دوست مصر در افتتاحیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران اعتراض شده است.

اقدامی که بیانگر اخلال، جعل و رفتار رسانه ای غیرقابل پذیرش است و نشان دهنده دخالت رسانه های ایران در امور داخلی پادشاهی بحرین و نقض قواعد متعارف است.


در بیانیه وزارت خارجه بحرین آمده است:" این وزارتخانه در یادداشت رسمی خود از دولت ایران درخواست کرده است به دلیل این اقدام، عذرخواهی کند و اقدامات مناسب در برابر این موضوع اتخاذ شود زیرا این رفتار به روابط میان دو کشور (ایران و بحرین ) و روابط برادرانه میان پادشاهی بحرین و کشور دوست، جمهوری عربی مصر آسیب می زند.

قبل از این هم وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد مرسی در سخنرانی اش در اجلاس عدم تعهد تهران، اشاره ای به بحرین نداشت.


صداوسیما سخنان مرسی را چگونه ترجمه کرد؟

شبکه یک سیما و رادیو ایران در ترجمه همزمان سخنرانی مرسی در اجلاس سران عدم تعهد در روز پنجشنبه گذشته در تهران، ضمن قرار دادن نام بحرین به جای سوریه، سخنان وی علیه دولت سوریه را به اظهاراتی حمایت آمیز از این دولت تبدیل کرد.

مرسی در سخنرانی اش گفته بود: "دو ملت فلسطین و سوریه قهرمانانه برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی مبارزه می کنند. روند انقلاب های عربی از تونس آغاز و به یمن و لیبی کشیده شد و هم اکنون شاهد انقلاب سوریه علیه حکومت ظالم هستیم.

 حق رای وتو، شورای امنیت را از حل بحران سوریه ، ناتوان کرده است. ما با ملت سوریه علیه ظلم و سرکوب اعلام همبستگی می کنیم. وحدت مخالفان، ضروری است.


اما مترجم شبکه یک و رادیو ایران این بخش را اینگونه ترجمه کرد: دو ملت فلسطین و بحرین و دیگر ملت ها اکنون در حال مبارزه هستند. تونس از پس آن آغاز شد و لیبی و یمن را شاهد هستیم و تحولاتی که هم اکنون در بحرین شاهد آن هستیم.

وتو شورای امنیت را از حل بحران های تحولات مردمی ناتوان کرد. ما با ملت سوریه در مقابل توطئه علیه این کشور اعلام همبستگی می کنیم. باید امیدوار باشیم که در سوریه، نظامی که مردمی است، باقی بماند.


مرسی در سخنانش گفته بود: خانم ها، آقایان، همبستگی با مبارزه مردم عزیز سوریه علیه حکومت سرکوبگر که مشروعیت خود را از دست داده است به همان اندازه که ضرورت سیاسی و استراتژیک است، یک وظیفه اخلاقی به شمار می رود. این حمایت از اعتقاد ما به آینده سوریه به عنوان کشوری آزاد و سربلند نشأت می گیرد.

 همه ما باید حمایت کامل و نه ناقص خود را از مبارزه طالبان آزادی و عدالت در سوریه اعلام کنیم. همدردی باید به طرح سیاسی تبدیل شود که حامی تغییر مسالمت آمیز به حکومتی دموکراتیک و بیانگر مطالبات مردم سوریه در زمینه دستیابی به آزادی، عدالت و مساوات باشد.


اما صداوسیما اینگونه ترجمه کرد: برادران و خواهران عزیز، مساله همبستگی ما با ملت سوریه علیه توطئه ای که بر ضد آن کشور جریان دارد نباید فراموش شود. این وظیفه ای اخلاقی و وظیفه ای سیاسی و راهبردی است. باید تمامی تلاش خود را برای اصلاحات به کار ببریم، باید اقدامات به صورت مسالمت آمیز صورت گیرد.

ما همگی اکنون در برابر چالش های بزرگی قرار داریم، ملت های فلسطین، بحرین و سایر ملت ها در حال مبارزه هستند و برخی کشورهای ما با دخالت های داخلی و خارجی مواجه هستند. ملت سوریه آزاد است و می تواند در برابر توطئه هایی که علیه ملت سوریه ایجاد شده باقی بماند.


بحرین نیز یکی از اعضای جنبش عدم تعهد بود که هیئتی به ریاست وزیر خارجه این کشور در اجلاس تهران شرکت کرده بود.   


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تعدد صدا خفه کن ها مشکل اصلی

دبیرکل سازمان ملل روز پنج‌شنبه، نهم شهریورماه، در سخنرانی خود در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه ایران به حاکمان جمهوری اسلامی گوشزد کرد که «بسیار مهم» است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده «صدای مردم ایران» را بشنوند


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبیات آزادی

به قـــولِ مارتین لوترکینگ،
گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند,سخت است اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است...!
 


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبیات آزادی

ادبیات آزادی

 

شیطان یگانه موجودی است که از تکریم جایگاه انسان خودداری کرد و از درگاه خداوند رانده شد ، از این رو گزاف نیست اگر بگوئیم گرایش استبدادی حاکمان خود کامه در راستای دستیابی به مشی ابلیس قابل ارزیابی است .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ناشادترین مردم جهان

 

ایران رتبه ۲۰۲

احساس شادی نمیکنید؟ فکر میکنید تفریحاتتون کمه؟ تصور میکنید زندگی چیز زیادی برای

عرضه نداره؟ ناراحت نباشید، تنها مشکل شما اینه که در کشور درستی نیستید. . .

این جمله، از یک نویسنده ایرانی نیست. متعلق به Marina Kamenev اهل انگلیس، خبرنگار بیزنس ویک هست

داستان از یک نظر خواهی BBC شروع شد. در این نظر خواهی، آمار نشون داد که ۸۱ ٪ از

مردم انگلیس، به جای افزایش ثروت از دولت توقع دارند که زندگی شادتری براشون فراهم کنه.

سئوال اینجا بود که چطور. به عنوان اولین قدم، دانشگاه لیسستر، پروژه ای با هدف رتبه بندی

کشورها از نظر شادی مردمشون تعریف کرد. نتایج این رتبه بندی و دلایل شادی ملتها خیلی

خیلی جالب بود به خصوص ایران! ! !

نتایج رو ببینین:

رتبه ۱

دانمارک

جمعیت ۵/۵ میلیون

شانس زندگی: ۸/۷۷ سال = 77 سال و 8 ماه

درآمد سرانه: ۳۴، ۶۰۰ دلار

سیستم اقتصادی: سوسیالیستی

ویژگی ها:

- بهترین سرویس های دولتی خدمات اجتماعی

- بیمه همگانی با پوشش کامل

- مدارس و دانشگاههای رایگان با کیفیت بسیار بالا

- هویت اجتماعی کاملا مشخص برای جوانان

- طبیعت بکر و معماری شهری زیبا

- آلودگی محیط زیست ناچیز

رتبه ۲

سوئیس

جمعیت ۵/۷ میلیون

شانس زندگی: ۵/۸۰ سال = 80 سال و 5 ماه

درآمد سرانه: ۳۲، ۳۰۰ دلار

سیستم اقتصادی: آزاد

ویژگی ها:

- موقعیت سوق الجیشی کاملا امن

- میزان جرم و جنایت ناچیز

- امکانات شهر نشینی با کیفیت بسیار بالا

- امکان ورزشهای نزدیک به طبیعت مانند کوهنوردی، اسکی و سوارکاری برای همه

- طبیعت بکر و معماری شهری زیبا

- ثبات سیاسی

- سیستم بهداشتی رایگان با سرانه ۳۵۰۰ برای هر نفر

رتبه ۳

اتریش

جمعیت ۲/۸ میلیون

شانس زندگی: ۷۹ سال

درآمد سرانه: ۳۲، ۷۰۰ دلار

سیستم اقتصادی: سوسیالیستی

ویژگی ها:

- خدمات بهداشتی رایگان برای همه با پوشش کامل

- فعالیتهای فرهنگی همگانی و در دسترس

- خلق و خوی آرام مردم و شهرهای ساکت و تمیز

- سیستم حمل و نقل سریع شهری

- مدارس و دانشگاههای مدرن و مجهز و رایگان

- قوانین حفظ محیط زیست محکم

رتبه ۴

ایسلند

جمعیت ۳۰۰، هزار نفر

شانس زندگی: ۸۰ سال

درآمد سرانه: ۳۵، ۷۰۰ دلار

سیستم اقتصادی: سوسیالیستی

ویژگی ها:

- سیستم خدمات خیریه دولتی

- خدمات دولتی رایگان با تنوع زیاد از بهداشت، آموزش، آموزش عالی تا گردش دسته جمعی

- سوبسید (یارانه) مسکن برای همه

- عدم وجود خط فقر در جامعه

- باسوادی همگانی

- عدم وجود بیکاری در جامعه

رتبه ۵

باهاما

جمعیت ۳۱۰، هزار نفر

شانس زندگی: ۶/۶۵ سال

درآمد سرانه: ۲۰، ۲۰۰ دلار

سیستم اقتصادی: آزاد

ویژگی ها:

- کیفیت غذای بالا و ارزانی ارزاق

- آب و هوای بسیار معتدل

- طبیعت بکر

- جمعیت زیر خط فقر: ۱۰٪

- فرهنگ کاری راحت و بی تنش (همون تنبلی خودمون)

- تلفیق فرهنگی مناسب (افریقایی - اروپایی)

- خانواده های محکم و آمار طلاق بسیار پایین (علیرغم آزادی طلاق برای زوجین)

- کلیسای مردمی و متساهل

رتبه ۶: فنلاند

۰ رتبه ۷ : سوئد

رتبه ۸: بوتان (با درآمد سرانه ۱۴۰۰ دلار! ! !)

رتبه ۹

شادترین ملت مسلمان برونئی

جمعیت ۳۸۰، هزار نفر

شانس زندگی: ۷۵ سال

درآمد سرانه: ۲۳، ۶۰۰ دلار

سیستم اقتصادی: دولتی

ویژگی ها:

- درآمد نفتی بالا

- ثبات سیاسی (دودمان سلطنتی ۶۰۰ ساله)

- نرخ جرم و جنایت بسیار پایین

- خدمات بهداشتی رایگان همگانی با کیفیت بالا

- عدم وجود خط فقر در جامعه (حقوق دولتی برای همه)

- سیستم آموزشی رایگان، حتی آموزش عالی

- یارانه غذا و مسکن برای همه

رتبه ۱۰: کانادا

.

.

.

.

.

.

.

و اما ایران. . . . . . . .

گفتنی است که در این امار گیری معتبر که از ۲۲۰ کشور جهان گرفته شده است

ایران با شانس زندگی نزدیک 50، رتبه۲۰۲ را به خود اختصاص داده است که در بین کشورهای اسیایی بعد از عراق وافغانستان غمگین ترین مردمان در قاره کهن به حساب می ایند.

عواملی که در این امارگیری ایران را جزو ۲۰ کشور اخر جدول قرار داده است دلایلی چون: تورم و گرانی کالا، نارضایتی مردماز وضع معیشتی، نبود امنیت روانی و اجتماعی،

رکود اقتصادی، نبود امنیت اقتصادی برای سرمایه گزاری، نرخ جرم و جنایت بالا، انحراف شدید از دین، نظام اداری نا منسجم و دیگر. . . .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شادترین ملتها

شادترین ملتها مجله اقتصادى "فوربس" مردم ‌10 کشور جهان را به عنوان شادترین ساکنان این کره خاکى اعلام کرد.

یکى از معیارهاى انتخاب این ‌10 کشور به عنوان شادترین کشورها در جهان، میزان تولید ناخالص داخلى در این کشورها بوده است. کارشناسان مجله اقتصادى "فوربس" طى تحقیقات خود اعلام کردند که ساکنان 10 کشور جهان، جزو شادترین و خوشحال‌ترین مردم روى کره زمین به شمار رفته و با توجه به بحران اقتصادى رو به رشد...
ى که جهان را در بر گرفته، مردم این ‌10 کشور باز هم شاد هستند.
بنابر گزارش رسمى مجله "فوربس"، کشورهاى دانمارک، فنلاند و هلند در صدر این لیست قرار داشته و پس از آن سوئد، ایرلند، کانادا، سوئیس، نیوزلند، نروژ و بلژیک به ترتیب در رده‌هاى بعدى قرار دارند. این در حالیست که بر اساس گزارش مجله فوربس، میزان رضایتمندى مردم از زندگى در دانمارک 90.1 درصد، فنلاند 85.9 درصد، هلند 85.1 درصد، سوئد 82.7 درصد، ایرلند 81.1 درصد،‌ کانادا ‌78 درصد ، سوئیس 77.4 درصد، نیوزلند 76.7 درصد، نروژ 76.5 درصد و در بلژیک 76.3 درصد است. گفتنى است، یکى از معیارهاى انتخاب این ‌10 کشور به عنوان شادترین کشورها در جهان، میزان تولید ناخالص داخلى در این کشورها بوده است، چرا که به عنوان مثال دانمارک با داشتن ‌68 هزار دلار تولید ناخالص داخلى در سال ‌2009 میلادى به عنوان اولین کشور در صدر قرار گرفته است. یکى دیگر از معیارها، میزان ساعت کارى در هفته است، به طورى که در کشورهاى اسکاندیناوى مردم کمتر از ‌37 ساعت در هفته کار مى‌کنند، ولى در کشورهایى نظیر چین مردم بیش از ‌47 ساعت در هفته کار مى‌کنند، اما همچنان از زندگى مى‌نالند و از نوع زندگى خود ناراضى هستند. علاوه بر این، میزان نرخ بیکارى در کشورهایى نظیر دانمارک دو درصد، در نروژ 2.6 درصد و در هلند 4.5 درصد است اما این میزان بر اساس اعلام وزارت کار آمریکا در این کشور هم اکنون ‌9 درصد تخمین زده شده است. به همین دلیل گفته مى‌شود که این ‌10 کشور جزو بهترین و شادترین مناطق روزى زمین به شمار مى‌روند و میزان طول عمر مردم در این ‌10 کشورها ، ‌85 تا ‌90 سال است


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٦/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته