مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اموزش سیاسی

 

ضرورت آموزش سیاسی (5)

 

مشروعیت / مقبولیت

 

در نظامهای کهن حاکمیت همواره مشروعیت سیاسی خود را  باداعیه  حلول مواهب الهی در شخص پادشاه تبیین میکرد و با الفاظی نظیر فره ایزدی و ظل الله ،تفاوتی نادر بین شخص حاکم با بقیه مردم ایجاد مینمود و به این ترتیب مردم را به پذیرش احکام او وادار میساخت ولی این شیوه اخذ مشروعیت بارها به تفرعن حکام و تجسد خدا در زمین انجامید تا اینکه بدنبال نفوذ عقائد اندیشمندان عصر روشنگری، انقلاب امریکا در سال 1776 م و انقلاب فرانسه در سال 1789 م مشروعیت سیاسی را موکول به اراده و خواست مردم نمود ند و قوانین اساسی در بسیاری از کشورهای جهان بهمین مناسبت تدوین شد تا بعنوان قرارداد و میثاق بین مردم و حکومتگران عمل کند . از بدو تشکیل سازمان ملل متحد موضوع مشروعیت حکومتها ابتدا در اعلامیه جهانی حقوق بشر به سال 1948 م و آنگاه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بسال 1960و سپس در اسناد سیاسی متعددی بین کشورهای گوناگون و محافل جهانی به تائید دولتها رسید و جایگاه ویژه ای در تمامی مجامع بین المللی کسب نمود . از انتخابات نامیبیا در سال 1989 سازمان ملل متحد فعالیت گسترده ای را در جهت تحکیم مبانی دموکراسی و نظارت بر انتخابات آزاد در بسیاری از نقاط جهان آغاز کرد وهم اینک بیکی از وظائف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است و ارکان گوناگون این سازمان به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، صلح و امنیت بین المللی را در گرو بر گذاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آزاد در کشورها دانسته و حتی یک مورد ( کشور هائیتی) علاوه بر تحریم ها مداخله نظامی را نیز با تصریح بر این موضوع که منظور از صدور این قطعنامه باز گرداندن حکومت قانونی به هائیتی است تصویب نمود . اقای کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز در پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نمود : حقوق بشر حد و مرز نمی شناسد و این وظیفه جامعه بین الملل است که در امور مربوط به کسانی که حق انان تضییع شده مداخله کند . او اضافه کرد نقض حقوق بشر دیگر جزو امور داخلی دولتها تلقی نمیشود و هنگامی که این حقوق مورد تجاوز قرار گیرد جامعه بین الملل حق مداخله دارد و میتواند بیاری قربانیان حقوق بشر بشتابد . جامعه بین الملل نمی تواند شاهد نقض آشکار حقوق بنیادین بشر در یک کشور باشد و به دلایلی چون احترام به حاکمیت و عدم مداخله، سکوت اختیار نماید .


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

با تشکر از دوست شاعر و هنرمندم فریدون ضرغامی

نوشته شده توسط:فریدون ضرغامی

 

    تحریم

   تـو ای پاک ایـرانی تـیزهـوش

 به تحـریـمِ کالای چینی بکوش

 

 

فـلج گـشته بازارایـران زمیـن

                             ازین تنگ چشمـانِ مـانـنـد قـوش

صفاهان که روزی یم کار بو

                              بشد کـوه آتـش فـشان خموش

براین رشوه خوارانِ حقِ وتو

                          شده ،گـربه ی ما، ثـنا خوان موش

به فتـوای من همچـوآ یینه باش

                               مُـلـوّن مشو مثل شیخِ چموش

حـذربایـد، ازاین دغـل دوستان

                                  زگـنـدم نما مردم جـو فـروش

برک1 پوش ایران بشوهـم وطن

                           به تن رخت ودیبای2 چینی مپوش

به مسجد بکن پاره تسبیح چین

                             به می خانه ،خون رزان را بنوش

تـو ای مـام مـیهـن! بـرای خـدا

                               زبیگانگان  چهره ی خود بپوش

اگر مجد  ایران  ترا  آرزوست

                         بکن پند «اسود» گران سنگ گوش

---------------------------

1-      نوعی پارچه  ضخیم  است که از پشم شتر یا کرک بز درخراسان بافته می شود.

      2 – دیبه – دیبا  نوعی پارچه رنگین که از ابریشم در چین بافته می شود.       

===================== 

ایران برای ایرانی- بافکرایرانی - به دست ایرانی

======================

    ارزش جان!

 

 

گوشت، کم یاب شد و شیر گران

                            رفـت بالا، هـمه جـا قـیـمت نـان

آنچه شاهـد بـه نـزولـش بـا شیـم

                             جـان انـسان بـود وحـرمـت آ ن


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ضرورت آموزش سیاسی (4)

ضرورت آموزش سیاسی (4)

 

اقتدار

 

با تمرکز بر خوشه های چهارگانه قدرت یعنی جنگ سالاران،پول سالاران،فن

 

سالاران و اندیشه ورزان،اقتدار را یکی از مفاهیم مهم دانش سیاسی

 

میشناسیم.

 

اندیشمندان بین اقتدار و زور تفکیک قائل شده اند و در حالیکه برای زور هیچ

 

مشروعیتی قائل نیستند ، اقتدار را وسیله ای مثبت برای نیل به آرمانهای

 

بشری معرفی میکنند و میگویند اقتدار نیروئی است که در شخصیت و یا در

 

مقام وجود دارد ولی هر کس توان بهره مندی از آنرا ندارد . این واژه در زبان

 

فارسی بصورت فر ایزدی ،فر کیانی و یا فر ایرانی بکار رفته و ایرانیان و به

 

ویژه شاهان باستان را برخوردار از فر ایزدی میدانستند . امروزه نیز در دنیای

 

سیاست لغت ( فر ) برابر با ( کاریز ما ) بکار میرود که به معنای عنایت

 

ایزدی است . امروزه اقتدار میتواند بر زمینه های معقول و از راههای

 

دموکراتیک برقرار شود . دوران حکومت نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی

 

نمونه برجسته ای از گستره اقتدار در جهان مدرن است .


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آموزش سیاسی

ضرورت آموزش سیاسی (3)

 

سیاست با کل زندگی انسانها در جامعه سر و کار دارد و بسیار اثر گذار

 

است  .  توسعه اجتماعی و بلوغ تمدنی معمولا از طریق اصلاحات

 

سیاستمداران بزرگ شکل میگیرد .                                           

 

از آنجا که تحولات سیاسی بر حیات اجتماعی یک ملت تاثیر میگذارد و در

 

حوزه های گوناگون اقتصادی،اجتماعی،فکری و فرهنگی نقش آفرینی میکند

 

دقت در انتخاب سیاستمداران وظیفه ملت است تا با طرد بد اندیشان و بی

 

کفایتان ،شخصیتهای  دانا و مفید و موثر را به کمک  احزاب سیاسی                                                                  

شناسائی نموده و قدرت سیاسی را برای زمان محدود و مشخص در

 

اختیار شایستگان جامعه بگذارند تا شرایط لازم برای رشد و شکوفائی ملت

  

 

فراهم گشته و کوشش یک ملت به بیراهه نرود .     


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آموزش سیاسی

ضرورت آموزش سیاسی (2)

 

 

برخی بر این باورند که سیاست هنر است ، البته هر کاری توام با مهارت و

 

هنرمندی صورت گیرد از ارزش والائی برخوردار میشود لیکن واقعیت اینست

 

که سیاست علم است ، زیرا علم از رابطه علت و معلولی میان پدیده ها

 

سخن میگوید و آنگونه که فیلیسین شاله شرح میدهد " علوم بر حسب

 

کلیت متنازل و تفصیل و پیچیدگی متصاعد طبقه بندی میشوند " لذا به لحاظ

 

درجه علمی، علم سیاست در ردیف علوم اجتماعی و جامعه شناسی قرار

 

میگیرد و از آنجا که دانش یکی از منابع اصلی کسب قدرت محسوب میشود

 

بنابر این منطقی است اگر مشاغل سیاسی بجای ارجاع به روحانیت و

 

یانظامیان و یا ثروتمندان ، در وهله نخست به کارشناسان علوم سیاسی

 

واگذار شود تا آنگونه که شاهد هستیم در مجامع بین المللی مات نشویم.

 

 

سست است میان ما و عالم     هم دیپلماسی، هم ارتباطات

 

مدرک   نگرفته  زیر   دیپلم         از همچو کسی مجو کرامات

 

خدمت ننموده بهر   میهن          جنسی نخریده جز مهمات !

 

چون فکر ذخیره دلار است         مسکن بگرفته  در  خرابات  !

 

در محضر عالمان سیاس           البته  چنین کسی  شود مات !


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آموزش سیاسی

(1)ضرورت آموزش سیاسی

 

از آنجا که ماهیت هر نظام سیاسی به نگرش اکثریت مردم بستگی دارد ،

 

انتقال آگاهیهای هر نسل به نسل بعدی امری ضروری است تا بتوان

 

شهروندان را مجهز به آموزش مدنی و آماده زندگی در جامعه ای مردم سالار

 

نمود .

 

در دنیای مدرن سیاستمداران نیز نیازمند آموزش سیاسی هستند تا دستکم

 

دریابند که سیاست حرفه ای خصوصی نیست ومنافع مردم حرف اول را

 

میزند و نباید آنگونه که در کشور ما مرسوم است فقط به منافع و مصالح

 

حکام اندیشید بلکه باید قادر باشند و

 

 

بتوانند قبل از هر چیز مصالح عموم را مد نظر قرار دهند .وقتی اکثریت مردم و

 

به ویژه جوانان به فعالیت سیاسی مشغولند نیاز به آموزش سیاسی به

 

مراتب شدید تر میشود زیرا سیاست دیگر مختص حکام و دولتمردان نیست

 

بلکه جزئی از زندگی عمومی مردم است . علم سیاست با پذیرش قواعد

 

دموکراسی به حفظ ثبات و سلامت پیکره سیاسی  و تنظیم روابط معقول و

 

منطقی بین دولت با شهروندان میاندیشد .


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سقراط

سقراط

که سقراط گشتن به زندان شدن

به از دیو بر تخت و ایوان شدن

 

این صدای هاون است آری

که با آن زهر میسایند.

مادرش قابله بود

پدرش سنگ تراش

سقراط هم از پای در افتاد

سقراط به (فرد) بس بهاء داد،

وز قدرت هر( قبیله) میکاست

سقراط که جان داد و جلای وطن خویش نمیداد

آن جام که نوشید

آن پرده که پوشید

آن جمله که در لحظه پایانی جان گفت

؛بد بخت کسی کو به فراست بشتابد؛

؛تا مردم نادان بسر عقل و کیاست بنشاند؛

 سقراط هم از پای در افتاد.

سقراط سئوالات اساسی و عجیبی به لب آورد

سقراط به مقبول مسائل

که به اذهان خلایق

همه زنگار قرون بود و جنون بود

با طرح سئوالات اساسی وعجیبی

که به لب داشت

بر جهل و جنون تاخت و جان باخت

زخود زنده ترین ساخت .

مرگ سقراط نشان داد ،

که جان نیز نیارزد بجوی،

اگر آزادی افکار به غل در فکنند.   


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

منافع ملی

منافع ملی / national interests

 

به منافعی گفته میشود که یک ملت در سطح جهانی برای نگهداری آن

 

میکوشد.

 

 منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه دسته تقسیم میشود :

 

* منافع حیاتی : منافعی است که با موجودیت یک ملت در ارتباط است 

 

 مثل تعلق جزایر سگانه خلیج فارس به ایران و سهم پنجاه در صد ایران از

 

دریای مازندران.

 

* منافع مهم : منافعی است که ابتدا باید از سوی دولت به نمایندگی از

 

جانب ملت و در غیاب چنین توجهی مستقیما از سوی ملت برای حفظ یا

 

ایجاد آنها تلاش شود مثل ضرورت تحریم کالاهای چین اعم از قاچاق یا

 

قانونی که مقدمات نابودی کشاورزی و صنایع کشور را فراهم آورده و

 

سبب ساز بیکاری جوانان شده است .

 

*منافع حاشیه ای:منافعی است که تنها برای بالابردن قدرت چانزنی

 

یک دولت در مذاکرات جهانی میتواند مفید باشد نظیر تعیین محل

 

برای غنی سازی اورانیوم که میتواند در یکی از کشورهای همسایه

 

یا خویشاوند نظیر ارمنستان ،اذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان

 

باشد به ویژه آنکه میگویند ذخائر اورانیوم خام ایران حداکثر میتواند

 

برای پنج سال سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کند که در این صورت

 

هیچ حکومت باتدبیری زیربار هزینه های سرسام آور و چند وجهی

 

  غنی سازی نمیرود !


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هویت

                     

واژه هویت در آن واحد و بطور همزمان دو معنای متضاد(شباهت و تفاوت )را به ذهن شنونده القاءمیکند و دامنه این ضدیت معنا ،بقدری وسیع است که دو بینهایت را در بر میگیرد .هویت فردی ،از بینهایت تفاوتها بین من و دیگران پرده بر میدارد وآشکارا میگوید که افراد، یگانه و متفاوت هستند و به این گوهر یگانه باید بها داد، چرا که یکتاست و نظیرش را هرگزنخواهی یافت .ولی هویت انسانی ازتشابهات فراوانی که بین من و هر انسان دیگری است دم میزند و به همین دلیل حقوق برابر را برای ابناء بشر در نظر میگیرد. در حد فاصل بین این دو قطب هویتی میتوان از هویتهای ملی ،دینی، اجتماعی، ،قومی و فرهنگی نام برد که بخلاف هویتهای مطلق فردی و انسانی جملگی هویتهای نسبی هستند .

روح و تن آدمی هر دو شکننده اند ولی هزینه شکستن روح آدمی بمراتب سنگین تر از شکستن تن اوست .

اگر ما واقعا خود را در قفس آهنینی مییابیم که از قضا خود آن را ساخته ایم و خود را در آن زندانی کرده ایم . امروز میخواهیم ببینیم تحمیلات حاکمیت تا چه حد عقلانی و تا چه حد سنگین و کسالت آور و زائد است ؟

مطمئنا هر چه مستعد از کار افتادن است عاقبت از کار می افتد ولی هنوز بین ما وحدت وجود دارد ، از آنجا که روح ایرانی یکی است این وحدت در اعماق، درجائی نهفته و پنهان مانده و بکمک همین وحدت ناشی از ایرانیت ، جمعیت شکافته شده و متضاد را باید به دور هم جمع کنیم و زندگی بسیاری را که به جهنم بدل شده دوباره بسازیم . چگونه بر این شکاف شخصیت ملی فائق آئیم ؟ نا بسامانیهای اجتماعی ما حاصل طبیعی شکاف شخصیت است.هویت تحقیر شده ایرانی از معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای شکل گرفت و البته سر و سامان دادن به مساله هویت ملی مسئولیتی بسیار خطیر و پیچیده است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تحریم اجناس چینی

Mon, May 24, 2010 5:01:48 PM
Fw: Fwd: Fw: ! محصولات چینی نخر
From:
Mahsa <sweetishmahsa@yahoo.com>   
View Contact
To:     
پرونده تصویری
cid:1.3885756698@web111812.mail.gq1.yahoo.com
 مأموران گمرک آمریکا و اداره غذا و دارو (FDA) در سپتامبر 2002 بر روی مقادیر زیادی از عسل دست گذاشتند که توسط آنتی بیوتیک قوی آلوده شده بود: کلرامفنیکول. این دارو، تولید گلبول های سفید و قرمز را کاهش می دهد. بدین ترتیب، مصرف آن می تواند منشأ آثار ناخوشایند شدید خونی باشد.

cid:2.3885756698@web111812.mail.gq1.yahoo.com


2004. پرونده پودر بچه که توسط آتلیه های کوچک تحت نام
Sanlu جعل شده بود و به مرگ حداقل 13 بچه منجر شد. امروزه، این مارک از بازرسی های بهداشتی معاف است به این خاطر که "با اجتناب از آزمایش های پی در پی، باید شرکت هایی که تولیداتی با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید می کنند را کمک کرد". چین امپراطوری بزرگ جعل، به خصوص در زمینه محصولات داروخانه ای (شیر خشک، انواع دهانشویه و ...) به شمار می رود.

cid:3.3885756698@web111812.mail.gq1.yahoo.com

2006. اثراتی از رنگریزه های صنعتی سرطان زا،
Soudan 1، در ماهی هایی که به خصوص در فست فود "کنتاکی فرد چیکن" (KFC) ردیابی شده است. به رغم ممنوعیت آن، این رنگریزه در فلفل هایی که به اروپا صادر شده اند وجود دارد.


 
cid:4.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com

مه 2007: در دهانشویه های
Toothpaste New 4U، Terpan و Freshdent که به طور مجانی در هتل ها یا هواپیماها در اختیار عموم قرار گرفته اند و محصول چین هستند، نوعی ماده شیمایی یافت شد که بالقوه کشنده است و در ساخت انواع ضد یخ ها کاربرد دارد. ده ها شخص به خاطر آن در آمریکای لاتین جان باختند. بعد از این پرونده بود که OMS از قوای جهانی درخوست کرد تا نظارت بیشتری بر محصولات ساخت چین انجام دهند.

 cid:5.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com
ژوئیه 2007. زانگ اگزویو، مدیر کل سابق اداره امنیت قضایی چین، به این جرم که داروهایی را روانه بازار کرده بود که مرگ صدها شخص را در پی داشته است، اعدام شد. او در 29 مه توسط دادگاه خلق پکن به خاطر دریافت 6.49 میلیون ین (حدود 850000 دلار) و بی مسؤولیتی محکوم به مرگ شده بود.

cid:6.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com

اوت 2007. دولت زلاندنو اعلام کرد که با بررسی بر روی لباس های وارداتی، به ویژه لباس های خانگی، که در چین و دیگر کشورها تولید شده است سطح بالایی از مواد شیمیایی را نشان می دهند. ماده شیمیایی نامطلوب، فرمالدیئین، که در این لباس ها وجود دارد، گاه در تولید محصولاتی برای جلوگیری از کپک به کار می رود. این ماده می تواند باعث بروز التهابات پوستی و مشکلات تنفسی گردد.


 
cid:7.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com
مه 2007. شرکت Foreign Tires Sales واقع در ایالت نیوجرسی آمریکا، نسبت به هزاران لاستیک خودرو هشدار داد. طرف چینی این شرکت، لاستیک های معیوبی را به آنجا صادر کرده بود. برخی از این لاستیک ها منجر به تصادفات مرگباری شدند.

cid:8.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com


اوت 2007: نوکیا هشدار داد که 46 میلیون از باتری های تلفن همراه این شرکت که در چین تولید شده اند، می توانند خطر داغ شدن شدید را به دنبال داشته باشد.


cid:9.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com
سپتامبر 2007. گروه ماتل (Mattel) که عروسک های باربی و اسباب بازی های دیگر را تولید می کند، نسبت به بیش از 20 میلیون اسباب بازی ساخت چین که حاوی رنگ های سربی و اثراتی از نوعی ماده سمی دیگر هشدار داد که می تواند در اثر تماس دست کودکان، منجر به صدماتی به کبد، شش ها و سیستم هورمونی بدن آنها شود.


 
cid:10.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com

2007. در پاناما، 83 نفر پس از مصرف شربت ضد سرفه که اتیکت اشتباه خورده بود و به اشتباه با نوعی ماده شیمایی که در ساخت ضد یخ کاربرد دارد (
DEG) مخلوط شده بود، جان خود را از دست دادند. این ماده همچنین در ترکیب دهانشویه هایی که در چین ساخته می شوند وجود دارد.

cid:11.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com

در ژوئیه 2007، بیش از 4000 سگ و گربه به علت مصرف مواد غذایی آلوده در ایالات متحده تلف شدند.

cid:12.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com

ژانویه 2008. 13 نفر که در میان آنها دختر بچه 5 ساله ای وجود داشت در ژاپن در بیمارستان بستری شدند. علت این امر، مصرف راویولی (نوعی غذای ایتالیایی) با مارک "
gyozas" بود که در چین تولید شده و توسط نوعی حشره کش آلوده شده بود. به گزارش قوای ژاپنی، 07 نفر در سراسر دنیا از مشکلات سلامتی ناشی از مصرف این راویولی ها شکایت داشته اند.

cid:13.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com
سپتامبر 2008. سازندگان سیگارهای الکترونیکی چین، Ruyan، تبلیغاتی را منتشر کردند که بر روی اینترنت منتشر شد، که بیان می داشت که محصولات آنها توسط OMS تأیید شده است و می تواند علیه استفاده تنباکو مبارزه کند. با این حال این نوع سیگار که سیگار الکترونیکی نام نهاده شد، هیچگاه آزمایش نشد. آنچه باعث تأسف است اینکه، از سیگارهای معمولی سمی تر است.

cid:14.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com
بستنی ها، شیرخشک ها، ماست ها و ... چندین مارک چینی همچون Yili- یکی از اسپانسرهای بازی های المپیک چین- و Sanlu – که چندین ماه است از نظارت های بهداشتی معاف شده است- محصولات مسمومی را به فروش رسانیدند. این محصولات دست کم به مرگ 4 کودک و بستری شدن بیش از 13000 نفر دیگر به خاطر مشکلات کلیوی منجر شده اند که حال 104 تن از آنها وخیم است. در مجموع 53000 کودک می بایست در این کشور تحت مراقبت پزشکی قرار گیرند.

cid:15.3885756699@web111812.mail.gq1.yahoo.com
کارخانه شکلات White Rabbit در 26 سپتامبر 2008 تصمیم گرفت تا محصولاتی که مظنون به وجود ملامین در آن است را برگرداند. این شرکت چینی در این هفته تمام محصولاتی که صادر کرده بود را پس گرفت.
منبع: لوموند


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/۳/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته