مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه ها

فیلسوف / دوستدار معرفت / philo-soph

 

فیلسوف کسی است که میداند تا چه اندازه نادان است و این نادانی او را آزار میدهد و به همین خاطر دائما تلاش میکند تا به دانشش بیافزاید. فلسفه از حیرت و شگفتی انسان پدید آمده است و برای فیلسوف شدن کافی است که وجود خودمان ، یا وجود خدایمان ما را دچار حیرت کند . آیا دنیا همیشه وجود داشته ؟ یا خداوند همه چیز را آفریده است ؟ ولی خداوند چه ؟ آیا خدا خودش را از هیچ بوجود آورده ؟ ولی نمیتواند خدا خودش را از هیچ بوجود آورده باشد  ! خداوند مطمئنا همه چیز را آفریده است ولی نمیتواند پیش از آنکه " وجود " داشته باشد خود را آفریده باشد ! اما هنوز یک امکان باقی میماند و آن اینکه بگوئیم خداوند همیشه وجود داشته است .


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۸/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دنگ شيائو پينگ

دنگ شیائو پینگ

 

بسال 1978م زمانیکه دنگ شیائوپینگ فرایند اصلاحات اقتصادی را در کشور چین آغاز کرد تقریبا مانند ایران امروز هر فعالیت مهمی در بخش دولتی قرار داشت ولی چین با عدم انتخاب " شوک درمانی = خصوصی سازی فوری " توانست از فجایع اقتصادی نظیر آنچه که در روسیه و اروپای مرکزی و اندونزی یا آرژانتین  گریبانگیر ملتها شده جلوگیری نماید زیرا این مردم معمولی هستند که طی بحرانهای اقتصادی صدمه میبینند ،گرسنگی میکشند و از شدت فقر میمیرند ولی توانمندان معمولا کشتیهای نوحی در اختیار دارند که میتواند آنها را برای مدتی زنده و شاداب نگهدارد . چین ابتدا به نوعی اقتصاد بازار زیر نظارت دولت روی آورد که رشد اقتصادی خیره کننده ای نزدیک به ده درصد را به ارمغان آورد . آنگاه دروازه هایش را به روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی گشود و به انزوای کشور از بازار جهانی پایان داد. 


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۸/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نحوه استقبال از نيروی کار توانمند ايرانی

سالانه 10 تا 20 هزار نفر نیروی کار باید به کشورهای مختلف

اعزام شوند اما ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است :

*اخذ ویزای امارات متحده عربی برای کار، بسیار مشکل است

 

*کویت به نیروی کار پزشکی ایران اعم از پزشک،ماما و

پرستار نیازمند است اما به دلائلی ! آزمون استخدامی را

آمریکا و انگلیس برگذار میکنند که این موضوع برای متخصصان

ایرانی مشکل ایجاد کرده است .

*عمان نیز به نیروی کار پزشکی ایران نیازمند است و به همین دلیل تا کنون توانسته ایم 40 نفر نیروی کار پزشکی اعزام کنیم

*اعزام نیروی کار به عراق به دلیل حضور نیروهای امریکائی

در این کشور با مشکل مواجه شده است .

**جمهوری اسلامی ایران صنایع بزرگی نظیر خودرو سازی

و تراکتور سازی در ( سوریه ) ایجاد کرده است اما متاسفانه

سوریه نیازهای شاغلان خود را از   (مصر)   تامین میکند!

از دیدگاه مسئولین تراز اول نظام کشورهای غیر عربی اصولا

   ا

داخل آدم محسوب نمیشوند ولی ترکیه و جمهوری آذربایجان با

 وجودیکه هیچ گونه تفاهم نامه ای در خصوص اعزام نیروی کار

نداشته ایم 287 نفر را برای کار پذیرفته اند .همچنین دولت

استرالیا نیز  طی چهار سال گذشته دوهزار نفر را برای کار 

از ایران پذیرفته است!ماخذ، انجمن صنفی کاریابیهای بین الملل


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۸/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اسلام و مدرنيته

جهان اسلام از نگاه فوکویاما

به باور فوکویاما اسلام دین واحدی است ولی جهان اسلام مجموع واحد و یکدستی نیست . مدرنیته نیز مجموعه واحد و یکدستی نبوده و جهان اسلام نیز با مدرنیته بیگانه نیست اما واکنش جهان اسلام به مدرنیته به دو شکل بوده است ، افرادی چون محمد عبده و ... با مدرنیته از منظر دینی مخالفت کردند و چون آنرا به ضرر باورهای دینی خود میدیدند به مقابله با آن برخاستند ولی در بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر ترکیه ،سنگال، مالی، مالزی و اندونزی مردم مسلمان با مدرنیته به نحو مطلوبی کنار آمدند . منشاء عقب ماندگی در کشورهای عربی و مخالفت آنها با دموکراسی ، فرهنگ سیاسی اعراب است و نه دین اسلام . به گمان فوکویاما جوامع اسلامی باید بیشتر از درون خود متحول شوند و خود تصمیم بگیرند که آیا با مدرنیته و به خصوص با دولت سکولار و مدارای مذهبی آشتی خواهند کرد یا خیر ؟ جهان اسلام امروزه در آن برهه زمانی بسر میبرد که اروپای مسیحی در زمان جنگهای سی ساله در قرن هفدهم به سر میبرد . به اعتقاد فوکویاما ، مسلمانانی که خواهان شکل لیبرال تری از اسلام هستند باید از سرزنش غرب دست بردارند و کاری کنند که افراطیون را در میان خود منزوی و نامشروع جلوه دهند . به نظر وی اگر کشوری وجود داشته باشد که بتواند جهان اسلام را از وضعیت کنونی بیرون بیاورد ، ایران است . اگر ایران بتواند شکل مدرن تر و متساهل تری از اسلام ارائه کند ، در آن صورت به الگوئی قدرتمندبرای بقیه جهان اسلام بدل خواهد شد .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۸/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته