مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آئينه تاريخ

  

  از حسنک وزير تا داريوش فروهر

  به تاريخ بنگر که آئينه است           کتاب ار نباشد بهر سينه است

  اگر غزنوی بر حسن جور کرد           ملک شه دسيسه وگر شور کرد

  و خواجه نظامش به تبعيدکرد          سيه روزگارش شب عيد کرد

  اگر ايلخانان جوينی کشند              ويا مجد يزدی به آتش کشند

  اگرشه صفی رااشارت بس است     که سردار ايران۱ بدون کس است

  قجرديگ جوشاند ودر آن قوام           نياورد با  خانمانش   دوام

 و قا ئم مقام آن وزير عظام                که با مکر ظالم بشد او به دام

  امير فراهان  فراوان ستم               کشيد ونياورد از سينه دم

  مصدق به تبعيد وزندان رسيد          مکذب به تحسين  رندان رسيد    

  وليکن سرانجام و فرجام کار            بخوان وبدان و به ذهنت سپار

  که تاريخ آئينه است ای عزيز            به نزد بزرگان واهل تميز

  نه از خون سامی گذر ميکند            نه از داريوش او حذر ميکند

  کنون نوبت اين دو پروانه است          که آتش بجانشان دليرانه است

  فروهر دليرانه در خاک رفت              ز پروانه آتش به افلاک رفت

  که گرد آفريد زمانه توئی                  همان مرغ آتش بخانه توئی

  به مردان تو غيرت عطا کرده ای         زنان را حميت به پا کرده ای

  زنانشان چنين اند ايرانيان                تفو بر اجانب   انير انيان

  تو آرش پدر را کمانگير دان                پرستو به مادر تو ققنوس خوان   

 

 • ۱-امامقلی خان فاتح جزيره هرمز از چنگال پرتقاليها وفرمانروای فارس که فرزندانش به اشاره شاه صفی نابود شدند.

   

   

   

   

   

   

   

   

    


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۳۳

 

     هيچ دانی از چه باشد قيمت آزادمرد   

                            برسر خوان لئيمان دست کوته کردن است

                                                                    سنائی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۳۳۲

 

     رسم است که مالکان تحرير      آزاد کنند بنده پير  !

                                                                 سعدی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۳۳۱

                       چو رستم زچنگ وی آزاد گشت

                        بسان يکی کوه پولاد گشت

                                    فردوسی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۳۰

    

     کيست مولا ؟ آنکه او شادت کند       همچو سرو و سوسن آزادت کند !

                                                                      مولوی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

برنارد لوئيز/ نام طراح و طرحی است برای بالکانيزه کردن خاور ميانه . تشکيل دولتهای کوچک و مستقل قومی در خاور ميانه و آسيای مرکزی . نگارنده در پاسخ به اين طرح خطرناک و ايران بر باد ده طرح تاسيس فدراسيونی متشکل از کشورهای ايرانی تبار منطقه را با عنوان (رژيم حقوقی دريای خزررا با تشکيل اتحاديه حل کنيم)تهيه و منتشر نمودم که ذيلا ملاحظه ميفرمائيد:

رژیم حقوقی دریای خزر را با تشکیل اتحادیه حل کنیم


Yankse.dll dowloads xp


ضرورت تشکیل جوامع بزرگ برای نیل به وحدت نوع بشر از دورانهای دور مورد توجه فلاسفه ، ادیان و جهانگشایان بوده و اینک همین اندیشه در قالب پست مدرنیسم و جهانی شدن جلوه نموده است . ایران در حالیکه بصورت بالقوه یکی از قطبهای جهان چند قطبی است وجهان چند قطبی تنها راه ممانعت از تسلط جهانگشایان ولی متاسفانه باید هشدار دهیم که با تقسیم دریای خزر ، و سهم 20% و یا کمتر برای ما ، آغاز تجزیه کشور فرا میرسد و تنها عشق و علاقه به ایران و و گرایش به شیوه مردمسالاری است
که میتواند به نجات میهن و گسترش اندیشه صلح جهانی بیانجامد، تا دیر نشده و زمان بکلی از دست نرفته باید ایران را از حاشیه نشینی فعلی نجات دهیم . برای حل رژیم حقوقی دریای خزر تا بحال پیشنهاد های متعددی نظیر مشاع بودن کامل دریا و مشاع بودن وسط دریا و نگاه متفاوت به کف و سطح دریا و تقسیم بخشهای نزدیک به سواحل و همچنین ایجاد خط منصف و رعایت اصل انصاف در تقسیم دریا نیز مطرح شده که جملگی با شکست روبرو شده اند . از طرفی میدانیم که نخجوان، ارمنستان ،آذربایجان ، ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجیکستان و افغانستان جملگی هویت ملی و تاریخی و فرهنگی ایرانی دارند و اغلب مانند سایر اقوام ایرانی بر کل سرزمین ایران نیز سابقه حکومت داشته اند ، امروز نیز این اقوام ایرانی ، جملگی دچار مشکلاتی هستند که جز از طریق و بکمک ایران حل نمیشود ، برای نمونه شاهد بودیم که اختلافات منتج به جنگ بین ارمنستان و آذربایجان با وساطت ایران فروکش کرد ، نفت ترکمنستان به ایران تحویل میشود و معادل آنرا در بازار نفتی خلیج فارس برایشان میفروشیم و جاده دوقارون – هرات افغانستان نیز توسط ایران در حال احداث است. از سوی دیگر و در نهایت وضوح شاهدیم که دولت آمریکا به شیوه جنگجویان باستان که باقدرت شمشیر خواسته خود را به کرسی مینشاندند ، قرن بیست و یکم میلادی را با به صحنه آوردن نیروهای نظامی آغاز کرده و همه شواهد عینی گویای تداوم این وضعیت دردناک است و روابط جنگل گونه بین المللی را باید بتدریج و با واگذاری مقدار اندکی از اختیارات ناشی از حاکمیت دولتهای منطقه ، آنهم البته از طریق گفتگو و با میل و اراده خود آنها سامان داد و ابتدا باید پذیرفت که مرزهای سیاسی خاکی ، که از مشخصات برجسته دوران مدرنیته است و فعلا موجب اختلاف بین ایران و چهار کشور دیگر مجاور دریای خزر شده زیرا این تداوم مرزهای سیاسی خاکی است که تاثیر آن در دریا و هنگام ترسیم مرزهای آبی بروز پیدا میکند ولی خوشبختانه در زمینه سایر روابط تجاری و اقتصادی و توریستی و فرهنگی با مشکلی روبرو نیستیم .
در دنیائی که شیخ نشینهای ششگانه خلیج فارس میتوانند با بهره مندی از تجربه پنجاه ساله اروپائیها و به ویژه راهنمائی دولت انگلیس اتحاد موفقی بنام امارات متحده عربی تشکیل دهند ، از جنگ و نفاق بپرهیزند و به رشد و توسعه زندگی برای مردم خود دسترسی پیدا کنند و از یک منطقه صحرائی – قبیله ای یک منطقه پیشرفته تجاری- توریستی- اقتصادی برپا کنند، مایه نهایت تاسف و سرافکندگی است که ما حتی قدرت الگوبرداری از اقدامات موفقیت آمیز همسایگان جنوبی خود را نداشته باشیم . شیخ نشینهای دوبی و ابوظبی اولین اماراتی بودند که با عقد قراردادی در 18 فوریه 1968 نوعی اتحاد سیاسی بوجود آوردند . ماده 4 این قرارداد تصریحا دیگر امارات خلیج فارس را دعوت برای پیوستن به فدراسیون میکرد و سر انجام دیگر شیوخ نیز قرارداد تشکیل یک دولت فدرال بنام امارات متحده عرب را منعقد نمودند و آنگاه شورای همکاری خلیج فارس (که در ابتدا ایران را نیز دعوت به همکاری نمودند و فقط تند خوئی و ندانم کاری حاکمیت ایران مانع از ادامه این همکاری شد) در سال 1981 تشکیل گردید و فعلا مدعی جزایر ایرانی تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابو موسی هستند .باید دانست مرزهای سیاسی خاور میانه که در اثر تجزیه خلافت عثمانی و با حال و هوای سیاسی و ژئوپولیتیک دوران مدرنیته شکل گرفته اینک زیر عنوان (خاور میانه بزرگ) و با دستاوردهای پست مدرنیسم در حال طراحی مجدد است و از آنجا که دو کریدور شمال – جنوب و شرقی – غربی جهان اولی شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران به هندوستان متصل میکند و دومی ژاپن و چین را باز هم از طزیق ایران و ترکیه به اروپا پیوند میدهد بنابراین ناچاریم یا بکمک همسایگان ایرانی الاصل خود در تنظیم روابط آتی جهان که با طرحهای "وحدت منطقه ای" شکل میگیرد و به "تقسیم بین المللی کار" میانجامد شریک و سهیم باشیم یا سرنوشتی تلخ را انتظار بکشیم تا دیگران بر سرمان بیاورند ، ایران امروز محکوم به وحدت و یا تجزیه است و گاهشمار زیر میتواند الگوی مناسبی برای تشکیل فدراسیون پیشنهادی البته در زمانی بسیار کوتاه تر و فشرده تر باشد :
19سپتامبر 1946
نطق وینستون چرچیل در شهر زوریخ و پیشنهاد وی برای ایجاد ایالات متحداروپائی
17 مارس 1948
امضای پیمان بروکسل بین فرانسه و انگلستان که به پیدایش اتحادیه غربی انجامید
4 آوریل و 5 مه 1949
امضای پیمان اتلانتیک شمالی و اساسنامه شورای اروپا
18 آوریل 1951
امضای پیمان تاسیس جامعه ذغال و فولاد بین شش کشور اروپائی
27 مه 1952
امضای پیمان جامعه اروپائی دفاع، در پاریس
30 اوت 1954
رد طزح ارتش اروپائی در پارلمان فرانسه و تبدیل اتحادیه غربی با الحاق آلمان و ایتالیا
25 مارس 1957
امضای پیمان رم و تاسیس جامعه اقتصادی اروپا
4ژانویه 1960
امضای کنوانسیون استکهلم و ایجاد جامعه مبادله آزاد اروپا مرکب از هفت کشور
2نوامبر 1961
طرح فوشه برای وحدت سیاسی اروپا
14 ژانویه 1963
مخالفت دوگل با ورود انگلستان به بازار مشترک
10 سپتامبر 1968
گزارش ورنر در مورد چگونگی وحدت پولی اروپا
28 ژوئیه 1977
تقاضای اسپانیا برای ورود به جامعه اروپائی
اول ژانویه 1981
ورود یونان به بازار مشترک
14 ژوئن 1984
انتخابات پارلمان اروپا
14 آوریل 1987
تقاضای ترکیه برای ورود به بازار مشترک
19 ژوئن 1990
امضای پیمان شنگن
اول ژوئیه 1991
تقاضای سوئد برای ورود به جامعه اروپا
7فوریه 1992
امضای پیمان وحدت در ماستریخ
اول ژانویه 1998
یورو بعنوان پول رسمی اتحادیه اروپا به گردش در آمد
ژوئیه 2003
پذیرش صورت نهائی طرح قانون اساسی اروپا
سال 2004
افزایش شمار اعضا از 15 به 27 و تصویب قانون اساسی اروپائی

شتاب فزاینده قیمتهای نفت در جهان بیش از پیش نگاهها را به سوی خاور میانه و به ویژه ایران متوجه ساخته تا اندک غفلتی را بهانه ساخته و میهن عزیز ما را آماج حملات خویش قرار دهند . بهره برداری هر چه سریعتر از منابع عظیم نفتی دریای مازندران میتواند پاسخی منطقی به این خواست جهانی و به منزله جان پناهی در برابر تقاضای توام با تهدید دیگران باشد.اما چگونه ؟
سفر آقای خاتمی به جمهوری آذربایجان هر چند دیر هنگام ولی بسیار ضروری بود اینک بنظر میرسد الف – بمنظور تحقق هر چه سریعتر وعده های ایشان باید مذاکره با کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون حذف مرزهای موجود میان هر سه کشور ما( بعنوان تنها راه برای پایان بخشیدن به اختلافات اذری- ارمنی)آغاز شود. ب- مذاکره با ترکمنستان و آذربایجان پیرامون انعقاد قراردادی نفتی برای بهره برداری از منابع دریای مازندران براساس سرمایه گذاری و به نسبت خرید سهام از سوی بخش خصوصی و تعاونی و دولتی و نه مرزهای نامشخص کف دریا که شاید هرگز مورد توافق سه دولت قرار نگیرد، باید در اسرع وقت آغاز گردد . چنانچه مباشرت در اجرای کار و بهره برداری بیکی از سه کشور واگذار شود از نظر کمک به حفظ محیط زیست ارجحیت داشته وآلودگی نفتی بمراتب کمتری وارد آبهای دریای مازندران خواهد شد .


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جنبش غير متعهدها

در بزرگداشت زنده ياد شهيد دکتر سيد حسين فاطمی

جنبش غير متعهدها / در دوران جنگ سرد برای نخستين بار از سوی زنده ياد دکتر 

حسين فاطمی وزير امور خارجه دولت ملی دکتر مصدق در سفر به بغداد با عنوان

؛بيطرفی مثبت؛ و با اين معنا که ايران در جبهه بنديهای جهانی بين دو بلوک شرق

و غرب بيطرف ميماند اما روابط خود را بر اساس منافع ملی با هر دو بلوک حفظ خواهد

کرد / عنوان شد. چند سال بعد همين نظريه موجب پيدايش جنبش غير متعهد ها  با

کوشش جواهر لعل نهرو/سوکارنو / جمال عبد الناصر و مارشال تيتو گرديد .

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه ها

بازار آزاد/ برای نخستین بار آدام اسمیت نظریه بنیادین و دوران ساز

اقتصادی خود را موسوم به (بازار آزاد) در کتاب معروف خویش موسوم

به (ثروت ملل) در سال 1776م مطرح کرد. بموجب این نظریه فعالیت

خصوصی برای کسب سود و آزادی فردی برای تجارت تو گوئی به وسیله

دستی نامرئی بسوی ارتقاء رفاه اجتماعی هدایت میشود. این نظام افراد را

وامیدارد که از منابع خود بر طبق خواستهای مصرف کنندگان بهره برداری

کنند و تلاش ورزند تا اینکار همواره به روشهای کاراتر و با فناوری(تکنولوژی)

پیشرفته تری صورت پذیرد . اسمیت میگفت: ما شام و نهار خود را نه به

لطف خیر خواهی قصاب و نانوا بلکه به سبب تلاش آنها به دست میاوریم

تلاش برای فراهم آوردن چیزی که دیگران طالبش هستند و در نتیجه تولیدش

برای آنان سود آور است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۲۹

ممکن است در کشوری اقتصاد آزاد باشد اما آزادی سياسی وجود نداشته باشد ولی عکس آن ممکن نيست !

                                                                   فريدمن ها


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بند ۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر

هيچکس را نميتوان خودسرانه توقيف/ حبس يا تبعيد کرد !


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه ها

بانک نوت/ اسکناس /پول/ تومان و ريال/

ريال/لغتی است اسپانيولی که نوع ايرانی آن امروز ضعيف ترين پول در خاورميانه و شمال آفريقا است واز فرط بی ارزشی (واحد) آن موجود و قابل رويت نيست. اين پول پس از اشغال جزيره هرمز توسط پرتغاليها و اسپانيوليها بسال ۱۵۱۴م يعنی قريب به پانصد سال قبل بتدريج در ايران رواج يافت.

تومان/لغتی است ترکی که(واحد) آن نيز فعلا موجود نميباشد . کلمه تومان از ره آوردهای چنگيز مغول است .در زمان مغول نام سکه ای بود که به ده هزار دينار تقسيم ميشد و بزمان کيخاتو که تصميم گرفت مانند چين بجای مسکوک زر و سيم پول کاغذی چاپ کند در چاوخانه های آذربايجان و خراسان و کرمان و شيراز توليد و رواج يافت.

درسفرنامه مارکوپولو ميخوانيم ؛پول کاغذی خان بزرگ که در سراسر کشور رواج دارددر چاوخانه=ضرابخانه از درختان توت که برگهايش خوراک کرمهای ابريشم است پوستها را بر گيرند و آن رشته های باريک را که در ميان پوست درشت و چوب درخت است جدا کرده بخيسانند آنگاه در هاون کوبيده خمير کنند و از آن کاغذ سازند آنگاه به پاره های مختلف بريده و برای اينکه اين پول کاغذی رسمی شود و رواج گيرد مراسمی در پی دارد آنچنانکه سکه زرناب وسيم مراسمی دارد .چند تن از پايوران درسر اينکار گماشته هستند که گذشته از نوشتن نام های خود در آن ورقها آنها را مهر زنندو آنگاه گماشته مخصوص اعليحضرت مهر پادشاهی را برنگ شفرنگ زده به آن پاره کاغذ مهر زند و با اين ضمانت آن ورقه اعتبار گيرد و پول رايج شود و هر که تقلب کند و چيزی مانند آن بسازد بسزای سخت دچار گردد . اگر کسی از اين پول کاغذی در دست داشته باشد که به واسطه استعمال خراب و مندرس شده باشدميتواند آن را بضرابخانه(چاوخانه) برده و پول کاغذی نو بستاند.؛


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

برای آگاهی آقای رئيس جمهور

فرعون که د ر سفر خروج تورات از او یاد شده وحضرت موسی و

هارون عجائب و آیات خود را در حضور وی بجا آوردند و لشکرهای

او در بحر قلزم هنگام تعقیب قوم موسی هلاک شدند پسر سیزدهم رامسس

ثانی است . فراعنه مصر 26سلسله بودند و تاریخشان تقریبا سه هزار سال

میشود و قدرت آنها در زمان سلطنت رامسس ثانی به اعلا درجه رسید .

مردم مصر در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح مدنیت داشتند .

خطی اختراع کرده بودند و تقویم داشتند .هنگامیکه هرودوت در سال

450 ق.م. از مصر دیدن کرد سلطنت فراعنه بهم خورده بود و مصر

تحت لوای کشور گشای بزرگی که پادشاه ایران بود میزیست و بگفته

هرودوت "مصر هرگز از آن معمورتر و خوشبخت تر نبود ، نه هرگز

رود نیل تا این درجه برکات خود را شامل زمین مصر میکرد ونه خاک

مصر تا این درجه به مردم آن سرزمین حاصل میداد".

قرآن کریم در سوره اعراف از آیه 101 ببعد چالش بین موسی ع و فرعون

وساحران اورا شرح داده و چون سر انجام ساحران فرعون به پروردگار

یکتا ایمان آوردند اینگونه با تهدید فرعون روبرو شدند که "دستان و پاهایتان

را در خلاف جهت یکدیگر خواهم برید و سپس همگیتان را به دار خواهم

زد. "  "بزرگان قوم فرعون گفتند آیا موسی و قومش را رها میکنی که در

این سرزمین فساد بر پا کنند ؟ و تو و خدایانت را رها کنند ؟ گفت بزودی

پسرانشان را خواهم کشت و زنان و دخترانشان را برای کنیزی زنده خواهیم

گذاشت و ما بر آنان چیره ایم. موسی به قومش گفت : از خداوند مدد جوئید

و شکیبائی کنید چرا که زمین از آن خداوند است، بهر کس از بندگانش که

بخواهد به میراث میدهد و نیک سر انجامی از آن پرهیزکاران است7/128

وسر انجام در سوره قصص میفرماید : این آیات کتاب بر تو روشنگر است

بخشی از داستان موسی و فرعون را برای اهل ایمان براستی و درستی بر

تو میخوانیم ، همانا فرعون در آن سرزمین سرکشی کرد و اهل آنرا فرقه

فرقه کرد ، طایفه ای ازآنان را به زبونی کشید ، پسرانشان را میکشت و

زنان زنده باقی میگذاشت ، او از تبهکاران بود و ما میخواهیم که بر کسانی

که در روی زمین به زبونی کشیده شده اند منت نهیم و نعمت دهیم و ایشان

را پیشوایان و وارثان گردانیم و به آنان در روی زمین تمکن بخشیم . "

میدانیم ذلت و زبونی و سرگردانی قوم یهود شاید بخاطر پرستش گوساله در

صحرای سینا دستکم چهار هزار سال طول کشید ولی از آنجا که وعده الهی

سر انجام محقق میشود در تاریخ دوم نوامبر 1917 آلتور جیمز بالفور طی

نامه ای که به اعلامیه بالفور شهرت یافت خطاب به لرد روتشیلد رئیس

فدراسیون یهودیان بریتانیا نوشت : دولت اعلیحضرت تاسیس میهن یهودی

در فلسطین را با علاقه تلقی میکند و برای فراهم کردن امکان آن سخت

خواهد کوشید . اما به روشنی باید دانست که هیچ کاری نباید بشود که به

حقوق مدنی جوامع غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت سیاسی

یهودیان در سایر کشورها زیان رساند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

ايده ئولوژی/ جهانبينی/ مجموعه ای از باورها که هم ميخواهدعلل و حوادث جهان را توضيح دهد و هم به شيوه ای آرمانی دگرگونش کند. قرن نوزدهم را عصر ايده ئولوژی ناميده اند زيرا بسياری ايده ئولوژيها نظيرکمونيسم/انواع سوسياليزم/فاشيزم/نازيسم و ليبرال دموکراسی در اين قرن شکل گرفت . با شکست فاشيزم/نازيسم /کمونيزم و تقليل سوسياليزم به دولت رفاه برخی معتقدند که دوران ايده ئولوژی سرآمده واينک گفتگو يا برخورد تمدنها جای آنرا گرفته است.

ايده ئولوگ/ايده شناس/ کسی که در يک ايده ئولوژی صاحب نظر است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تقديم به مرواريد عرفان

 

  درروشنی گلبهی عشق ترا ميخواهم

  آغاز شب مخملی عشق ترا ميخواهم

  فانوس سفيدمن تويی درشب تار

  من در سحر سرمه ای عشق تراميخواهم


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مقابله با بيداد

بيدادی که بر تو وارد ميشود در عفو آن مختاری اما بيدادی که به ديگران وارد ميشود ابدا نميتوانی آن را ببخشی و تا شرف آدميت در وجود تو باقی است بايد در رفع ظلم با تمام توانائی خود بکوشی.

                                                               علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته