مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

ايزولاسيون / انزوا / کناره گيری/ نداشتن رابطه خوب يا نزديک با ملتهای ديگر.

غير از ايران کشورهای ژاپن در قرن نوزدهم انگليس بين سالهای ۱۸۹۰-  ۱۹۰۰و آمريکا بعد از جنگ جهانی اول در گذشته اين سياست را پيش گرفته اند . آمريکا با آنکه در امور بين المللی شرکت داشت ولی از پذيرش هر نوع مسئوليت جهانی سرباز زد و حتی در جامعه ملل و ديوان دادگستری بين المللی شرکت نکرد . کشورهائی که به لحاظ استراتژيک منزوی ميشوند برای کسب مشروعيت و امنيت و دفاع از خود معمولا بدنبال سلاحهای کشتار جمعی و دستيابی به قدرتهای هسته ای ميروند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۲۸

همانطور که در کشورهای آزاد، تربیت برای تهذیب اخلاق و علو همت

و سعه صدر میکوشد ، در کشورهای استبدادی بهمان اندازه برای پستی

و دنائت مردم جدیت بخرج میدهد و اشخاص را ناجوانمرد بار می آورد.

در این کشورها مردم باید بردگی و بد منشی پیشه کنند و اطاعت محض

مستلزم اینست که شخص مطیع کاملا جاهل باشد تا بتواند خوب اطاعت

کندحتی دیکتاتور هم باید جاهل باشد، زیرا مشورت و تعقل وتامل واظهار

و تردید در امور تعطیل شده است.

                                                        منتسکیو

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

درس سياست بعد از نيم قرن!

در سال ۱۹۷۴م که نخستين بمب اتمی هندوستان منفجر شد دولت کانادا که تا آن تاريخ  رآکتور تحقيقاتی ۴۰ مگاواتی موسوم به کروس و رآکتور آب سنگين پورنيما در اختيار هند قرار داده بود همکاريهای هسته ای خود را با هند متوقف ساخت ولی خانم اينديرا گاندی نخست وزير آزمايشات هسته ای و انفجار بمب را (صلحجويانه) توصيف کرد و در نتيجه تنها دو سال بعد توانست جای خالی کانادا را اينبار با رآکتور آب سنگين شوروی پر کند ولی ما با شعار تو خالی مرگ بر اين و آن حتی برای رآکتور آب سبک و توليد برق اتمی نيز سالها است که برای خودمان مشکل ايجاد کرده ايم.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

انکيزيسيون/نام دادگاهی است کليسائی که در قرن ۱۲ ميلادی در اروپا برای تفتيش عقائد و تعقيب متخلفان از مقررات مذهبی تاسيس شد . اين دادگاه ابتدا توسط مقامات مذهبی اداره ميشد ولی در قرن ۱۳ ميلادی از طرف پاپ بدست جمعی از تارکان دنيا سپرده شد و آنان مجازات را با نهايت قساوت و بيرحمی انجام ميدادند اين دادگاهها در قرن ۱۶م در تمام اروپا به استثنائ انگلستان تسلط پيدا کرد ولی بعد از يک قرن رو  به ضعف گذاشت و در قرن ۱۸ در اغلب کشورها برچيده شد . در اسپانيا ناپلئون بناپارت آن را از ميان برد . فقط در کشور اسپانيا ۳۴۰ هزار تن را عمال بيرحم تفتيش عقائد شکنجه و آزار کردند و ۳۲هزار تن از آنها را در آتش سوزانيدند.امروز لغت انکيزيسيون بصورت عام به تفتيش عقائد اطلاق ميشود.

تفتيش عقائد همه جا رايج و جاری است

اين اسلحه ای سرد ولی نافذ و کاريست

دائم  نتوان  جوخه  اعدام  روان  کرد

در پهنه گيتی که  در  آن  چند فراريست!


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شدن يا بودن ؟

هر پديده و موجودی اگر در حرکت و تغيير نباشد تجزيه ميشود/ شدن واقعيست نه بودن!

                                                                                هراکليتيوس


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۲۷

خلاقيت بوی خوش آزادی فردی است !

                                                           اوشو


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات/

عظیم ترین انقلاب علمی پس از انقلاب صنعتی

قرون 18 و 19 است و یکی از مهمترین پیامدهای

آن شکستن دیوارهای جامعه بسته در نظامهای

استبدادی است. تا قبل از وقوع آن اطلاعات  به

ویژه در جوامع استبدادی بسته و به عنوان  یک

قدرت ، صرفا در محدوده خاصی بین دولتمردان

خودی و نه در کل جامعه گردش میکرد و مردم از

آگاهی بر آنچه در اطرافشان میگذرد محروم بودند

انقلاب الکترونیک امکان بسته ماندن جامعه را از

بین برده و یا به میزان قابل توجهی آن را تعدیل

نموده است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۳۲۶

هر اندازه امکان آزاد انديشيدن و آزاد بر گزيدن بيشتر شود زندگانی بشر انسانی تر است .

                                                       زنده ياد اسد الله مبشری


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

ان/پی/تی/ پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای

بسال1962م در دوران نخست وزیری خروشچف در شوروی

و ریاست جمهوری کندی در آمریکا، پس از نصب کلاهکهای

هسته ای بر موشکهای قاره پیما در کشور کوبا ، جهان به

آستانه یک جنگ اتمی تمام عیار بین دو ابر قدرت آن زمان

کشیده شد که مردم جهان را به وحشت انداخت. پس از

این واقعه بود که همگان به این نتیجه رسیدند که برای حفظ

خود باید مانع گسترش سلاحهای هسته ای شوند و در نهایت

به تاسیس پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای انجامید.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بند هشتم اعلاميه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد در برابر اعمالی که به حقوق اساسی (فرد)تجاوز مينمايد و آن حقوق را قانون اساسی و يا ساير قوانين برسميت شناخته برای احقاق حق موثر به دادگاه ملی صالح مراجعه نمايد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

خطاهای ما !

هشت مورد خطا در راه دسترسی به دانش هسته ای !

 

ا- بی اعتنائی به نیروهای سیاسی مخالف، مقیم داخل و خارج کشور و ستیز با آزادی مردم بگونه ایکه نگرانی بسیاری از هم میهنانمان از افزایش اقتدار حاکمیت حتی بیش از خارجیها است.

2- ندادن عفو عمومی با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب و بریدن علائق ملی بسیاری از ایرانیان از سرنوشت ملی خویش.  

3- پنهانکاری تاسیسات اتمی علیرغم تعهدات کتبی جهانی به آژانس

4- احداث تاسیسات تولید آب سنگین در اراک که مورد مصرف آن دسترسی به سلاح اتمی است.

5- بازدید اخیر رئیس مجلس از تاسیسات آب سنگین اراک، لازم به یاد آوری است که آقای خاتمی طی آخرین بازدیداز تاسیسات اتمی هوشمندانه از رفتن به اراک خودداری کرد.

6- پیگیری پرونده مذاکرات اتمی توسط شورایعالی امنیت ملی که وظائف آن ربطی به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نظیر تولید برق ندارد.

7- مخالفت علنی مقامات ایران با مذاکرات صلح خاور میانه و تشویق فلسطینیان به ادامه جنگ.

8- و تداوم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل طی ربع قرن اخیر را میتوان

بعنوان مهمترین عوامل شکست مذاکرات اتمی ایران با اروپا و آژانس بین المللی اتمی یاد کرد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

اومانيسم/انسان باوری/توجه و نگاه به انسان / شکل و نوع معتدل آن انسان را به منزله جانشين خداوند در زمين و نوع افراطی آن در مقابل خدا محوری توام با خشونت هزار ساله قرون وسطی و سوء استفاده کليسا از دين شکل گرفت . اومانيسم معتدل و معنوی به انسان ارج مينهد.

نظامی گويد:ديده اگر جانب خود وا کنی/در تو بود آنچه تمنا کنی

ناصر خسرو گويد:درخت تو گر بار دانش بگيرد/به زير آوری چرخ نيلوفری را

محمود شبستری گويد:جهان انسان شد و انسان جهانی/از اين پاکيزه تر نبود پيامی

مولوی گويد:خود زفلک برتريم وز ملک افزونتريم/زاين دو چرا نگذريم منزل ما کبريا است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته