مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۵۲

همانگونه که افراد در حالتی طبيعی از حق زندگی آزادی و مالکيت برخوردارند هدف حکومت نيز بايد حمايت از زندگی آزادی و مالکيت همه اعضاء جامعه باشد زيرا هر يک از آنها دارائی تلقی ميشود يعنی چيزی که نميتوان افراد را بدون رضايت آنها به گونه ای موجه از آن محروم کرد.

                                                                     جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

کارتن خوابها قطع گاز و کمبود نفت وبرودت۳۰ درجه

چپاول شده خوان يغمای نفت

از اين چه در آمد از آن لوله رفت

نه رشد و ترقی نه   آسايشی

نه آتش نه گرما نه هرم ونه تفت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۵۱

دموکراسی مبارزه ای رقابتی بر سر جلب آراء مردم برای کسب قدرت تصميم گيری است.

                                                                         ژوزف شومپتر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ايده حکومت قانون

بدون تفکيک نهادی قوای سه گانه ايده حکومت قانون و تمام مندرجات آن خيالی بيش  نخواهد بود . اين مندرجات عبارتند از حقوق فردی تضمين محاکمه عادلانه تبعيت مقامات دولت  از قانون امکان اصلاحات قانونی و ممانعت از سو استفاده از مقام.

                                                                ديويد بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۵۰

«بی اعتمادي» جهانيان نسبت به حاکميت ايران برجسته ترين نکته ای است که در مذاکرات اتمی رخ نمود . فقط آزادی و دموکراسی ميتواند حيثيت و آبروی از دست رفته ايران را به جوی باز گرداند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۹

دموکراسی عاليترين ابزار تمدن و مهم ترين مانع برسر راه استقرار استبداد است.

                                                                           والتر لیپمن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۸

محتوای دو مفهوم آزادی همگانی و خوشبختی همگانی به هم نزديک است.

                                                                             هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جايگاه رفيع نوآوران

مقام هيچکس با اعمالش مثل کسانی بالا نمی رود که کشور را با قوانين و نهاد های جديد اصلاح ميکنند.

                                                                     سيسرون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۷

شکل حکومت هر چه باشد شخص واحد نبايد اختيار قوای سه گانه را بدست داشته باشد.

                                                                      جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۶

اگر يک رشته اعمال نادرست و جريان عمومی امور نشان دهند که قصدی عليه آزادی در کار است مخالفت به يک ضرورت اخلاقی تبديل ميشود .

                                                                       توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سرمايه داری دولتی بيماری اقتصاد ايرانست

اقتصاد بیمار ایران (2)

 

اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین

اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی

است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک

به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما

برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی

از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا

در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین

آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین

تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت

اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این

انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به

دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت

سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی از

گره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله

-ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره

- ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده

خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه

شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است

زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به

مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران

مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش

اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی

به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.

سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست

دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر

قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تند رویهای

حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد  

تنها زمانی

که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل

گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه

دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را

داشته باشند . تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا

در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی

مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت

در جامعه فعال باشد. بیانیه یازده تن از اساتید دانشگاه و اقتصاد دانان کشور           به اسامی آقایان دکتر:

1- بهکیش 2-پژویان3- درگاهی 4 – فرجادی 5- طبیبیان 6- عسلی 7 -غنی

نژاد 8 – مجتهد 9- مشایخی 10- نیلی11- هاشمی در زمینه تورم و اقتصاد

نابسامان و بیمار کشور که مشروح آن در اطلاعات مورخ هجده آبان 83 چاپ

شده چون نخستین بیانیه از این نوع است که مباحث صرفا علمی و دانشگاهی

را با شهامتی در خور تحسین به عرصه اجتماع کشانیده میتوان امید داشت که

کاستی های آن در بیانیه های بعدی جبران شود .ضمنا در صورت تمایل به

این قبیل مباحث مقاله اقتصاد 1 را میتوانید در آرشیو4/8/82 ملاحظه فرمائید.

                                                                 هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۵

جمهوری برپايه فضيلت پادشاهی(مشروطه) بر پايه شرافت واستبدادی بر پايه ترس استوار است.

                                                                       منتسکيو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۴

 

« دموکراسی مستقیم» پی ريزی و بنيان نهادن پیشنهادی تازه برای نسل آینده

 

پیشنهاد میکنم خود شهروندان قدرت تصمیم گیری در موردهمه قوانین را در اختیار بگیرند .این

شیوه قانونگذاری در یونان باستان برقرار بود و امروز نیز در کانتونهای سوئیس اجرا میشود

اما بدلیل مشکلاتی که برای جمع شدن همه مردم در مکان و زمان معین وجود داشت توفیق چندانی

نیافت و در سایر نقاط جهان عملی نشد و مردم بناچار به سیستم نمایندگی ومردمسالاری غیر مستقیم

رضایت دادند ولی همواره این پرسش در اذهان مردم باقیماند که ایا درست است به تصمیماتی گردن

نهند که هیچ دخالتی در اتخاذ آنها نداشته اند یعنی نوعی بیعدالتی آشکار بصورت نهادینه در امده است.

به برکت اینترنت و فناوری ارتباطات و فقط با تخصیص یک شماره رمز به هر نفر میتوان جوامع امروز

بشری را بسوی« دموکراسی مستقیم »هدایت کرد تا خود مردم بجای نمایندگانشان مستقیما در امرقانون

گذاری مشارکت نمایند.  زیرا مشکل یافتن مکانی برای گرد آوردن ملیونها شهروند با فناوری ارتباطات

حل شده است.میدانیم که هر اندیشه تازه ای قطعا دارای نقاط ضعف و ایراد و اشکال میباشد وحتی بعداز            تائید و تصویب همگان نیز در مرحله اجرا کاستی های خود را نشان میدهد بنابر این از تمامی دوستان          عزیزبه ویژه استادان:

ادیب برومند، عباس امیر انتظام،حزب ایران ، حمید فراسو،محمود دهقانی،علیرضا علیدوست،نظام الدین

قهاری،،حسین شاه حسینی،جبهه دموکراتیک،خبرنامه آینده نگر،سردار جنگل، آزادیخواهان ایران،نيما

،ذهن سیال،سرود آزادی، باختر امروز،اندیشه های ایرانی، فواد شمس،احمد، آرتمیس، احسان تهامی ،

ایرانی نو،می بی رنگی،اسدالله علیمحمدی،پیمان سعیدی،زیتا و نیلبک عزیزدرخواست میکنم نظرات خود

را ازهر راهی که خود میپسندند به آگاهی این جانب برسانند .                    هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

قلمم با نوک سر کوفته اش می آيد!

نظم گمگشته مطلوب كجاست ؟

سعي آزاده مصلوب كجاست ؟

دو هزار از پس آن سال گذشت ،

مهر عيسي «ع» به جهان باز نگشت ،

آخرين پرتو سياره ما سوي افول

ذهن خلاقه ما كرده عدول

همه جا خون و خرابي است بجا

همه جا جنگ و تباهي است بجا

همه جا بردن اموال بجا

همه جا خوردن انفال[1] بجا

همه جا زور بجا ، گور بجا

همه جا نغمه ناجور ، بجا

متحير به جهان مي نگرم

مضطرب از دل و جان مي نگرم

بوي آزادگي از ، سوخته اش مي آيد

از عدالت ، رخ افروخته اش مي آيد

شعر من ، با دهن دوخته اش مي آيد

قلمم ، با نوك سركوفته اش مي آيد.[1] اشاره به سوره انفال آيه 1 “ اي رسول چون امت از حكم  انفال بپرسند جواب ده كه انفال مخصوص خدا و رسول است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هشدار به مجلس هفتم

"بیان حال مجلس چهارم ، برای بیدار شدن مجلس هفتم"

دو نفر، سه نفر، پنج نفر [1]

 

صحن مجلس كه هوا آلوده

سرب و ذرات معلق دوده

مي رود در ريه ها در ششها

ميكند تنگ نفسها ما ن را

واژه ها مست ، سياه،

واژه ها آخته سر نيزه بدست

واژه ها از پي هم مي آيند

واژه ها قصد تجاوز دارند!

 

دو نفر، سه نفر، پنج نفر!

نتوانند به هم دست دهند

چه خبر گشته كه اينجا جمع اند؟

شايد از نطق كلاغ!

شايد از خشكي باغ!

شايد از علم عبوس!

شايد از دمب خروس!

شاید از فلسفه ها مي گويند!

شايد از مجلس چارم كوكند!

شعري از عشقي شاعر گويند!

شايد اصلا همه جا پخش كنند!

 

دو نفر سه نفر پنج نفر!

شايد از پله پيامي جاريست

قهقرا يا صدماتي ساري است!

مردم شهر آتن نيز چنين مي كردند:

وضع قانون خشن بر له دين مي كردند

اينكه خورشيد يكي سنگ مذاب است و ماه

سرد و خاكستري از جنس زمين دم خور خاك

بهر اعدام كفايت مي كرد

شوكران را به گلو گاه دلالت مي كرد.

للعجب از پي اعصار و قرون،

كه هنوز “انكسا گوراس“ يا “سقراط“

بايد اين جام بلا را نوشند،

يا همان جامه زندان اوين را پوشند.[1] مجلس چهارم پس از انقلاب، اجتماع دو مخالف را مستوجب ده سال زندان میدانددر حالیکه رضا شاه پس از کودتا، اجتماع سه نفررا در اعلامیه معروف"حکم میکنم"ممنوع ساخت و محمد عليشاه قاجار اجتماع پنج نفر را پس از به توپ بستن مجلس ممنوع کرد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مفهوم شجاعت

شجاعت به معنای نترسيدن نيست  شجاعت يعنی انجام کاری که از آن ميترسيم.

                                                                      جان ماکسول


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۳

دموکراسی نياز مردم به در دست داشتن قدرت حاکمه در وضع قوانين را بر می آورد و

شهروندانش کمتر از همه فساد پذيرند.

                                                               منتسکيو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۲

دموکراسی يعنی هر کس تنها يک نفر است و هيچ کس بيش از يک نفر نيست.

                                                                                بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اخلاق و تکثر

جهان اخلاقی انسان ضرورتا جهانی متکثر است  گذشته از آن تکثر گرائی اخلاقی ويژگی مطلوبی است که بايد از آن پاسداری کرد.

                                                               برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۱

اندر موافقت مجلس با برداشت از صندوق ذخيره ارزی

 ترديدی نيست مخارج دولتی ميتواند بصورت غير مستقيم آزادی را به مخاطره اندازد.

                                                                                    فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تقديم به همسرم

بمناسبت سی و نهمين سالگرد ازدواجمان:

 

 

گلی مادر سه غنچه  آفريدی

مرارت را بجان و دل خريدی

دعای خير ما همراه  بادت

که شعر زندگی را خوش سرودی.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۴۰

در حکومت استبدادی زندگی مردم به زندگی جانوران ميماند / زندگی در حکومت استبدادی در حکم زندگی در تفرد و تجرد / ترس از خشونت / اطاعت کورکورانه/جهالت/بدگمانی و خالی از روح است.

                                                                   منتسکيو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

درک يا ترس؟

در زندگی از هيچ چيز نبايد ترسيد  بايد آن را فهميد.

                                                                  ماری کوری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۹

در عقائدی که ديگران با اعمال نفوذ و اقتدار برشما تحميل ميکنند ترديد روا داريد و از تحميل عقائد خود بر ديگران با اعمال نفوذ و اقتدار دوری گزينيد .

                                                                                  جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آن روز بر مردگان نيز سياه نخواهم پوشيد

يك روز

شايد، يك روز

كه آفتاب گيسوي نقره اي دماوند پير را نوازش مي كند

در يك غريو تندر باراني

در يك نسيم نوازشگر بهار

يك روز

شايد همراه پرواز پرستوي عاشقي

واژه ي لبخند، به سرزمين سوخته ي من باز گردد

اميد، كوبه ي در را بفشارد

و سپيدي، جاي تمامي اين سياهي ها را پر كند

آن روز بر مردگان نيز

سياه نخواهم پوشيد
حتي بر عزيزترينشان
سروده اي از زنده ياد پروانه فروهر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته