مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۸

بهترين حکومت آنست که کمتر حکومت کند.

                                                                      تورو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

در پاسخ به کامنت خبرگزاری حوزويان

خاموشی خرد در ایران

 

خاندانهای حکومتی سامانی و آل بویه پناهگاهی امن برای اندیشمندان و

خرد ورزان ایرانی فراهم اوردند که ابن سینا، بیرونی و مسکویه رازی

را میتوان محصول خرد دوستی و دانش پروری انان محسوب نمود ولی

با اغاز خلافت المتوکل علی الله که با نوشتن اوامری بحث در باره قران

را ممنوع کرد استبداد سیاسی و استبداد دینی توامان شکل گرفت

 

استبداد از نوع ایرانی آن در تمامی طول تاریخ بگفته نائینی از دو شعبه

استبداد دینی و استبداد سیاسی تشکیل میشد با این تفاوت که استبداد

سیاسی با مرگ مستبد یا به اشوب میکشید و یا برای مدتی موقتا تعطیل

میشد اما استبداد دینی در هر شرایطی تداوم می یافت . این شعبه استبداد

از قرون چهارم و پنجم هجری بتدریج شکل گرفت و میتوان غزالی را

از پایه گذاران اندیشه استبداد دینی معرفی کرد.

باآغاز فلسفه ستیزی غزالی که تنها تدریس علوم دینی یعنی فقه 

و حدیث و ادبیات عرب را مجاز میشمرد ، تعصب و قشریگری نیروگرفت

و اشتغال به دانشهای عقلی همواره موجب مزاحمت و آزار از سوی طلبه ها

و متشرعان قشری بود بی گفتگو عقب افتادگی جوامع اسلامی ناشی از

مخالفت علما و مراجع دینی با (بدعت ) است .گفتنی است که بدعت اساسا

ریشه اسلامی وقرآنی ندارد و طی قرون وسطی از دنیای مسیحیت آمده است

و تا زمانیکه شر بدعت را از سر خود باز نکنیم تولید اندیشه دینی همواره

با اشکال روبرو است .

همانطور که امروز ما ایرانیها اغلب خودمان را از ضرورت درک

امواج خروشان پست مدرنیسم بی نیاز میبینیم ، فهم و درک مدرنیسم

هم در کشور ما با تاخیر فراوان و فقط هنگامی صورت گرفت که

روسها از شمال و انگلیسها از جنوب ایران ما را مورد تاخت و تاز

وهجوم خویش قرار دادند و سر انجام قراردادهای ننگین گلستان و

ترکمانچای را بر ما تحمیل نمودند و هنگامیکه ضرورت شناخت

و درک توانائی ابرقدرتهای ان زمان برای زمامداران ایران محرز

شد تازه اغاز اختلاف و جدال داخلی با متولیان دین آغاز شد که فرهنگ

اروپائیان را مغایر با ارزشهای دینی ارزیابی میکردند و حتی با چکمه

و یونیفرم نظامی بنای مخالفت را گذاشتند که میخواهند به تن جوانان

مسلمان لباس کفار بپوشندو مختصر انکه قائم مقام و امیر کبیر جان

خود را بر سر این قبیل تحریکات از دست دادند و این رشته سردراز

دارد که از ان جمله است مخالفت علما با تاسیس مدارس جدید،

راه آهن، بانک، تئاتر و سینما، سجل و احوال و شناسنامه، نرخ

گذاری اجناس و تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که برای جلوگیری

از اطاله کلام فقط مورد آخر را مستند مینمائیم:

:« اول قوه مقننه

است و این( بدعت) و ضلالت محض است ، زیرا که در اسلام برای

احدی جایز نیست، اسلام ناتمامی ندارد که کسی بخواهد آنرا تمام

کند...» ن.ک.حرمت مشروطه – شیخ فضل الله نوری ص 166

البته در هر مرحله ای پس از تحمل خسارات جانی و مالی

فراوان این متولیان متحجر بودند که سر انجام از موضع خویش

بحکم ضرورت عقب نشستند در بیست و پنج سال اخیر نیز که حکومت

به دست روحانیت افتاد با بهره مندی از هر دو شعبه استبداد دینی

و استبداد سیاسی یکبار دیگر تحجر با قدرت تمام به میدان امد ه و

عیرغم آنکه بارها و بر سر مسائل بسیاری مجبور به عقب نشینی

شده اند ولی هنوز متاسفانه هیچ حوزه و ارگانی خود را موظف به

تولید اندیشه دینی متناسب با شرایط امروز ایران و جهان نمیداند

و با وجودیکه

تدریجا وبحکم ضرورت بسیاری از بافته های خود را پنبه کردند

اما هنوز لیستی مفصل و طولانی از قوانین ومقررات شبه قرون

وسطی باقیمانده که عرض و آبروی کشور را نزد جهانیان برده و

بر زحمت ایرانیا ن افزوده است. اینکه درک و هضم بسیاری

از ارزشهای شناخته شده انسانی نظیر دموکراسی، حقوق بشر

و حقوق زن و کودک کماکان در محاق مانده بدین سبب است

که فقه موجود دستاورد دورانی است که هنوز( برده داری) امری

عادی و مورد قبول تلقی میشد و طبعا تقسیم انسانها به صاحب

و برده اشکالی نداشت زنها نیز در هیچ کجای دنیا انسان برابر

شناخته نمیشدند و کودکان نیز بهمین روال دارای هیچ گونه

حقوقی نبودند. باید دانست تاخیر در تولید اندیشه دینی آفتی

است که علاوه بر ممانعت از پیشرفت و توسعه جامعه بیش

از هر کس و هر چیز دیگری به خود دین و عزت و آبروی

آن لطمه وارد میکند.تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.   هرمز ممیزی

 

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نيرومند ترين سلاح

نيرومند ترين سلاح عالم روح آتش گرفته انسان است.

                                                                     مارشال فوش


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۷

آزاد کسی است که در زنجير نباشد و گرفتار زندان نباشد و همچون برده از بيم مجازات در وحشت نباشد . اينکه کسی نتواند چون عقاب بپرد يا چون نهنگ شنا کند منافی آزادی نيست.

                                                                        الوسيوس


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تاثير بدعت

عقب افتادگی ايران عمدتا ناشی از ترس علمائ دينی از (بدعت) برگرفته از مسيحيت قرون وسطی است.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۶

جائی که قانون نباشد آزادی نيست اما قانون نميتواند توجيه کننده فرمانهای ديکتاتورها

باشد و يک ديکتاتوری قانونی بوجود آيد . مردم در چنين مواردی حق تغيير قانون را دارند.

                                                                  جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

فال حافظ

روزه يکسو شد و عيد آمد و دلها برخاست

می ز خمخانه به جوش آمد ومی بايد خواست

نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت

وقت رندی و طرب کردن رندان پيدا است

چه ملامت بود آن را که چنين باده خورد

اين چه عيب است بدين بيخردی وين چه خطاست

باده نوشی که در او روی و ريائی نبود

بهتر از زهد فروشی که در او روی و ريا است

ما نه رندان ريائيم و حريفان نفاق

آنکه او عالم سرُ است بدين حال گواست

فرض ايزد بگذاريم و به کس بد نکنيم

و آنچه گويند روا نيست نگوئيم روا است

چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم

باده از خون رزانست نه از خون شما است

اين چه عيب است کزان عيب خلل خواهد بود

ور بود نيز چه شد مردم بی عيب کجا است؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۵

ديکتاتوری مرضی استکه تمام جامعه و از آن جمله طبقه حاکم را به پريشانی و تباهی ميکشاند.

                                                                             آگبرن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۴

جامعه آزاد جامعه ايست که در آن سنتهای متفاوت و متمايز تحت حکومت قانون وارد رقابتی صلح آميز شوند.

                                                                            فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عرفات در گذشت

 همه از خدائیم و بسوی او باز میگردیم

 

 

بیش از نیم قرن از مبارزات مردم فلسطین با نام یاسر عرفات گره خورده

عرفات در حین مبارزه هرگز مردانگی و انسانیت را فراموش نمیکردو با

وجودیکه صدها بار شاهد پرپرشدن و بخون غلتیدن یارانش بود تا آنجا که

میتوانست از خونریزی و به ویژه از ترور جلوگیری مینمود از فروردین

سال 1351 که برای اهدائ کمکهای نقدی دانشجویان رشته کارشناسی ارشد

مدیریت در اردوگاه الفتح نزدیک بیروت به دیدارش شتافتم او را رهبری

بسیار شایسته یافتم خدایش بیامرزد.

                                                         هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

گذاشتن ساعت آفتابی در سايه!

استعدادهای خود را پنهان نکنيد استعداد برای اين خلق شده است که بکار گرفته شود . گذاشتن ساعت آفتابی در سايه چه فايده دارد؟

                                                                 بنيامين فرانکلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۳

انسان در روند تصميم گيری و انتخاب به کمال خود ميرسد نقض آزادی و خود مختاری انسان نقض انسانيت اوست.

                                                           ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۲

اگر انسان آزاد نباشد که بتواند به دلخواه خود زندگی کند

و هر راهی را که میپسندد در پیش گیرد پیشرفت تمدن

امکانپذیر نخواهد بودو آنجا که اندیشه ها در بازار آزاد

عرضه نشود حجاب از چهره حقیقت بر نخواهد افتاد و

جائی برای ابتکار و خود جوشی و نبوغ وقدرت فکری

و شجاعت اخلاقی نخواهد ماند . چنین اجتماع در زیر بار

فشار ابتذالات گروهی در هم خواهد شکست . آنچه غنا و

تنوع است زیر سنگینی باررسوم و عادات و به تبعیت از

تمایل طبیعی مردم به همرنگی با جماعت ، خرد و نابود

خواهد شد و حاصلی جز استعدادهای فرو مرده و مردمی

کوته اندیش ، له شده، فسرده و کج و معوج ببار نخواهد

آورد.

                                         جان استوارت میل

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هشدار

دستگيری وبلاگ نويسان يعنی بستن آخرين منافذ جامعه .آيا مخاطرات اين کار را پيش بينی کرده ايد ؟ وبلاگ نويسان آخرين گروهی هستند که متمدنانه سخن ميگويند بقول زنده ياد مهندس مهدی بازرگان از اين پس با کسانی روبرو خواهيد شد که بزبان خودتان سخن ميگويند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۱

حق عبارت از شرايطی است که در آن آزادی هر ذهن بتواند با آزادی همه ذهنهای ديگر همزيستی کند .

                                                                      کانت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقش اخلاق در زندگی

اخلاق چنان با زندگی انسان عجين است که يکی از اجزائ سازنده آن به حساب مييايد .

                                                                          فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۳۰

کيست مولا؟ آنکه آزادت کند

بند رقُيت ز پايت     وا   کند

چون به آزادی نبوت هادی است

مومنان را ز انبيا  آزادی است

                             مولوی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۹

دموکراسی و علم دو پديده توامانند!

                                                         چارلز مريام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ارزش حقيقت

اگر من برای اظهار حقيقت صدمه و عذاب ببينم بهتر از آنست که حقيقت در اثر خودداری از افشای آن مخفی بماند.

                                                         امام علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

غالب و مغلوب

هر غالبی برای استيلا نياز به مغلوب دارد!


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۸

ارزش های دموکراسی از ديدگاه فون هايک:

۱ - اهميت شان فردی انسان

۲ - اولويت اخلاقی آزادی

۳ - مزايای اقتصاد آزاد

۴ - محدود کردن حکومت به قانون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از ما است که بر ما است

وقتی تير اندازی به هدف نميزند بر ميگردد وسعی ميکند عيب کار را در خودش پيدا کند . اگر تير ما بخال هدف نميخورد نبايد گناه را بگردن هدف بياندازيم . بايد در اصلاح کار خود بکوشيم.

                                                                         آرلاند


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۷

آزادی انديشه و بيان بهترين وسيله برای کشف حقيقت است.

                                                                        والتر لیپمن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۶

هيچ کس بی آنکه حصه ای از خوشبختی همگانی ببرد خوشبخت نيست و هيچ کس بدون آنکه به تجربه در يابد آزادی همگانی چيست آزاد نخواهد بود و هيچ کس خوشبخت يا آزاد نيست مگر آنکه در قدرت همگانی سهيم و شريک باشد.

                                                                                  هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۵

خطرناک است مردم سهمی از قدرت داشته باشند ولی فضائی بزرگتر از صندوق رای و فرصتی گسترده تر از روز انتخابات برای عرض اندام در اختيارشان نباشد.

                                                                                    جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اشهد ان لا الله الا الله

چون گردانندگان سايت « سپاه اسلام» تصميم گرفته اند درماه محرم که اجدادشان اجداد مرا بشهادت رسانيده اند ۴۴۱ نفر از ايرانيان غيور و آزاديخواه را سر به نيست کنند و نام مرا در رديف ۴۲۷ قتل های سياسی آتی قيد کرده اند لذا بدين وسيله اشهد خود را گفته و با هم ميهنان عزيزم خدا حافظی کرده و حلاليت ميطلبم .

islamicarmy.blogspot. com


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۴

از انجا که تنها انسان موجودی انديشمند است و اين وجه تمايز او از حيوانات است تنها او از آزادی برخوردار است و او تنها بخاطر توان تفکرش از آن برخوردار است .

                                                                                هگل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ترقی کردن اختصاصی نيست

هر شهروند که آموزش متناسب با اهداف خود را بدست آورده باشد کاملا حق دارد از نردبان ترقی در جامعه بالا رود.

                                                                          هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۳

تا زمانيکه مستبد در باره خودش پژوهش نکرده و نبيند که چه چيزی در وجودش او را در بند زندگی مستبدانه نگه ميدارد امکانی برای تغيير ندارد.

                                                                            وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سير قهقرائی

نزول انديشه به حسابگری و اخلاق به سود آفتی است که جامعه امروز ايران را فرا گرفته.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۲۲

حکومت اشرافی مردم را خوار ميدارد و آرمان دموکراسی را نافرجام ميگذارد.

                                                                          برتراند راسل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته