مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۰۸

جوهر عقل انسانی ظهور نميکند مگر به تلاطم کلام.

                                                              ميرزا ملکم خان


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۷

اصول و ارزشهای اخلاقی محصول عمل آزاد انسانند و تنها به اين معنا ارزش دارند.

                                                                             برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۶

اگر دين نداريد پس در زمره ازاديخواهان جهان باشيد.

                                                                  امام حسين ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۵

فلسفه دانش موزونی است که زندگی متناسب و موزونی به فرد و به جمع ميدهد .نوعی انضباط نفس که ما را تا صفا و آزادی بالا ميبرد . دانائی توانائی است ولی تنها خردمندی است که آزادی می آورد.

                                                                    ويل دورانت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۴

رد پای اندیشه ایرانی (3)

 

آقا نجفی قوچانی تابلو بسیار گویائی از فضای حوزه های علمی عصر قاجار به دست میدهد

در کتاب سیاحت شرق یا زندگینامه آقا نجفی قوچانی مینویسد" جو تعصب در مشهد چنان بود

که روحانیان انگشت شماری که با مسائل فلسفی و کلامی سر و کار داشتند ، از ترس علما و

طلاب متعصب ناگزیر بودند مجالس درسشان را در خفا برگزار کنند . حتی نوشته های خواجه

نصیر طوسی و شروح آن نظیر"شرح تجرید قوچی" را نمیتوانستند آزادانه بخوانند تا چه رسد

به کتب دیگر . در مشهد " شرح مطا لع و شرح تجرید را در پنهانی خواندیم چرا که علما و طلاب

مشهد غالبا مقدس بودند . کتب معقول را مطلقا از کتب ظا ل میدانستند و اگر کتاب( مثنوی )را در

حجره کسی میدیدند ، با او رفت و آمد نمیکردند که کافر است و خود کتابها را نجس میدانستند

و با دست مس به جلد نمیکردند ولو خشک بود ، که از جلد سگ و خوک نجس تر میدانستند ؛


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۳

محتوای دو مفهوم آزادی همگانی و خوشبختی همگانی بهم نزديک است .

                                                                          هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۲

هر نسل حق دارد حکومتی برگزيند که معتقد است بيش از هر نوع حکومت ديگر به سعادتش کمک خواهد کرد.

                                                                  جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۱

آزادی خصلت اصلی انسان است و از اين نظر  آدمی موجودی بی همتا است.

                                                                     ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

خطاب به تروريست های مذهبی از بوش تا بن لادن

بنام خداوند باز آفرین                    خداوند عقل و خداوند دین

خداوند نیکی،خداوند مهر               خداوند خلقت گر خوب چهر

خدا پایه هر تمدن نهاد                   چه شرقی جه غربی خدا برنهاد

مسیح ع و محمد ص خدا برگزید     که فرهنگ انان به ایران رسید

در ایران که فرهنگ زردشت بود    یگانه پرستی روا گشت زود

به تقریب ادیان چو رو کرده ایم       کنون ما به تلفیق خو کرده ایم

که فرهنگ تلطیف اندیشه هاست      گل شاخه ها از بن ریشه هاست

مسیح ع و محمد ص یتیمند وپاک     رحیمند و بخشنده در روی خاک

گزینش نموده خدا آن دو را            که رحمت فرستد مرا هم ترا

پیمبربه بوسه سفارش نمود            به عطر و به احسان گرایش نمود

به احوال نیکوبه اقوال شاد            به دوری زکبر و گرایش به داد

به یاری رساندن گرفتار را           عیادت    رفیقان   بیمار   را

محبت به همسایگان داشتن            نهال   رفاقت  به دل  کاشتن

به آزاد کردن  خلایق ز ترس        تساهل به انسان همی داد درس

ترحم به حیوان سفارش نمود        تزاحم سفارش به کاهش نمود

تجسس، حرام و تنفر از آن           کنید اجتناب از(گمان) بیگمان

حکومت به آرائ مردم نمود         رسالت به امر خدا می نمود

به جنگ احد مشورت پیشه کرد    کرامت در اطرافیان ریشه کرد

محمد ص بمردم تفاخر نداشت      به هیچ امتیازی تظاهر نداشت

ز آیندگان  ستمکار  گفت            ز اطرافیان مدد کار  گفت

ز معروف و منکرکه والی کند    وزیر صدیقی که  حالی  کند

ز انواع ظلم و ستم باز گفت       زافعال واقوال و احساس گفت

گرفتار دیدی شماتت  مکن        اسیران  اسیر  خجالت مکن

ز تحقیر و دشنام کن اجتناب      اگر جستجو میکنی دین ناب

تفاخر به انسان برازنده نیست    کسی پیش کس برده وبنده نیست

مسلمان کسی بود در نزد او      که عادل در اقدام ودر گفتگو.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۰۰

امر مطلق وقتی وارد قلمرو سياست شد همه را به کام نيستی ميبرد.

                                                                                    هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۹

انسان تنها موجوديست که خود ماهيت خويش را ميسازد.

                                                                          ژآن پل سارتر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۸

 

ایران در دوران مدرنیته

رد پای اندیشه ایرانی(2) اعزام دانشجویان به اروپا

 

اجدادمان طعم مدرنیته را با حمله نظامی سپاهیان روسیه تزاری

از شمال و نفوذ استعماری انگلیس از جنوب چشیدند و در ذهن

پدرانمان مدرنیت اینگونه نقش بست که یک نیروی نظامی2260

نفری روسیه قادر است با استفاده از جنگ افزارهای مدرن سپاه

30000 نفری ایران را در نبردی که تنها دو روز طول کشید

شکست دهد (ن.ک.کاظم زاده 1991-334 ) و معاهدات خفتبار

گلستان 1192 و ترکمنچای 1207 را که متضمن از دست دادن

همه شهرهای قفقاز و جلوگیری از حرکت کشتیهای جنگی ایران

در دریای مازندران بود بر کشور ما تحمیل کند .

نخستین اقدام مثبتی که حکومت ایران برای مقابله با سلطه اروپای

مدرن انجام داد اعزام پنج دانشجوی ایرانی از سوی عباس میرزا

به انگلستان بود از ترکیب تحصیلی این دانشجویان که چهارنفردر

رشته های توپخانه، مهندسی، شیمی وتفنگ سازی تحصیل میکردند

و نفر پنجم ، میرزا صالح که زبان انگلیسی میخواند میتوان به نیت

اعزام کنندگان دانشجوپی برد که توجه شدید به جنبه های نظامی و

فناوری و بی توجهی به جنبه های سیاسی و اجتماعی و نهاد های

دموکراتیک را نمایان میساخت . در اصلاحات بزرگ زمان امیر

کبیر نیز دارالفنون برای تدریس مهندسی، پیاده نظام، سواره نظام،

توپخانه، طب ، معدن شناسی و فیزیک تاسیس شد که همه این علوم

مورد تائید دربار بود و بعد از مرگ امیر نیز کم و بیش ادامه یافت

اما وقتی امیر تصمیم گرفت برای ایران یک قانون اساسی بنویسد

راهی حمام فین کاشان شد.پیشرفت برای برخی فقط به معنای توسعه

علم و فن آوری است و برای برخی این توسعه کافی نیست و باید

انرا به تحول دموکراتیک و دگر گونی نهاد های مستبد و ستمگر

گسترش داد .

میرزا ملکم خان وآخوند زاده نخستین روشنفکران ایرانی هستند که                                                            به این دوگانگی و خلا فکری پی بردند.

 ملکم خان برای تحصیل در رشته مهندسی

به فرانسه اعزام شد ولی انجا به فلسفه سیاسی و به ویژه عقائد سن

سیمون در باره مهندسی اجتماعی علاقمند شد و در بازگشت به

ایران طرح اصلاحات عثمانی را که به تنظیمات شهرت یافته بود

به شاه پیشنهاد کرد که البته با بد گمانی او روبرو شد و به کشور

ترکیه تبعید گردید.از نظر او اروپائیان نه تنها کارخانه های توسعه

یافته برای تولید( اشیاء) بلکه کارخانه های پیشرفته برای تولید (انسانها)

نیز دارند . درست مانند کارخانه های نوع اول ، که در انها از یک

طرف مواد خام وارد میشود و از طرف دیگرمحصولات بیرون

مییاید ، کارخانه های انسانی نیز وجود دارد که در انها از یک طرف

بچه نادان وارد میشود و از طرف دیگر اندیشمند کامل بیرون مییاید .

اما تاثیر گذار ترین کارخانه های نوع دوم از نظر ملکم خان( دستگاه

دیوان) بود و میگفت" هرگاه قبول دارید که دستگاه دیوان در ایران

سه هزار سال عقب مانده است، پس باید به عزم قوی کمر همت را

در تجدید دستگاه دیوان ببندید . هر کس که بخواهد بفهمد عقل انسانی

قابل چه معجزات میباشد باید این دستگاه دیوان را تحقیق بکند . نظم و

اسایش و آبادی و بزرگی و جمیع ترقیات یوروپ از حسن ترتیب این

دستگاه است ."

 آخوند زاده نیز به این اندیشه دست یافت که جنبه های نظری بر جنبه های

عملی پیشرفت و مدرنیسم تقدم داشته و تا زمانیکه تحول فکری در افکار

ملل اسلامی صورت نگیرد مدرن سازی این جوامع ره بجائی نخواهد برد.

اخوند زاده میگفت اقتدار گرائی مستبدان ، چه آسمانی و چه زمینی، باعث

بوجود آمدن رویکردی حقارت آمیز و چاپلوسانه در میان مردم مسلمان

نسبت به صاحبان قدرت شده است.او میگفت که متولیان دین هزاران سال

است که عقل را عقب  زده و زندانی کرده اند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۷

دموکراسی نه تنها نوعی سازمان حکومتی بلکه نوعی راه زندگی است.

                                                                             والتر لیپمن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۶

مرحله نهائی آگاهی  که همه چيز به آن بستگی دارد شناسائی اين است که انسان آزاد است.

                                                                                  هگل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۵

آزادی چرا؟ و چگونه ؟

 

احساس تحقیر یقینا یکی از نیرومند ترین سرچشمه های انقلاب است. شاعر شهیر فرانسه

لامارتین در کتابـ « تاریخ انقلاب1848» به این موضوع اشاره کرده و انقلاب مذکور را

« انقلاب تحقیر» نامیده . من نیز در طول سال 1357 این حالت را شخصا بکرات تجربه

کردم . هرگز فراموش نمیکنم که از 17 شهریور 57 تا سه روز تحت تاثیر احساس تحقیر

ملی ، هیچ غذائی از گلویم پائین نمیرفت . امروز نیز نسل جوان و تحصیل کرده ما متاسفانه

با همین احساس دست به گریبان است . بسیاری از خود کشیها و تقریبا همه موارد فرار مغزهاکه

مقام نخست را در بین نود کشور جهان سومی برای کشور عزیز ما ایران به ارمغان اورده ،

از همین احساس سرچشمه میگیرند . در طول سال 1357 کسی شعار اقتصادی نمیداد شعارهای

مردم جملگی حول خواسته های تاریخی و سیاسی و حقوق شهروندی دور میزد ولی پس از

انقلاب بود که شعار حقوق محرومان و مستضعفان بتدریج از مرکز نهاد حکومت طرح و

تبلیغ شد و به شهادت گذشت ربع قرن هنوز در حد شعار باقی مانده و هنوز این مبارزه

ساختگی و بی نتیجه با فقر است که باید جای مبارزه با استبداد را آنهم فقط در عرصه شعار

ونه واقعیت ، بگیرد تا حاکمیت را کماکان سرپا نگهدارد و مردم را افتاده. از انقلاب کبیر

فرانسه به این سو ، انقلابهای جهان همیشه زیر نفوذ انقلاب مذکور بوده اند و از ان درسها

گرفته اند . روبسپیر انقلابی مشهور فرانسه ، دست به پیشگوئی زد و در آخرین سخنرانی خود

گفت: مانابود خواهیم شد ، زیرا در تاریخ بشر لحظه ایجاد آزادی را از دست داده ایم "وقتی

انقلاب نقش اصلی خود را ، حتی برای رهائی انسان از یوغ جور و ستم نیز ، از دست

میدهد تا چه رسد به ایجاد آزادی و هدفش اینگونه دگر گون میشود که میخواهد جامعه را از

فقر برهاند و به مجرای ثروت و مال اندوزی برساند، یعنی از این پس بجای آزادی ، وفور

نعمت و پول فراوان هدف انقلاب خواهد بود . نقطه واگرد انقلاب هنگامی فرا میرسد که

حقوق بشر به حقوق مدافعان حاکمیت مبدل میشود. پس زدن آزادی به بهانه ضرورتهای

دیگر تیغ دو دمی است که تا کنون بکرات آزمایش شده و همواره بیهودگی آن برای جامعه

و خطر آن برای حاکمیت جور به اثبات رسیده است با وجود این تزریق اندیشه دیگری

که از دیدگاه حاکمان ضرورت دارد جای اندیشه آزادی را بگیرد ، زیر عنوان مبارزه با

فقر و ایجاد آسایش و خوشبختی ، کماکان در صدر دستور کار، کار به دستان است تا

استخلاص از زیر بار جبر و زور و رهائی از فشار و اضطرار از یادها برود و چون

عطش قدرت که همواره جویای افراد ضعیف است در مقام عمل کاری صورت نگیرد .

باید دانست سرچشمه مشروعیت هر قدرت سیاسی رضایت و پذیرش مردم است ، حتی

پر قدرت ترین پادشاهان و بیشرم ترین جباران وقتی ببینند هیچ کس مطیعشان نیست

بیچاره و درمانده میشوند . امروز ملت ایران چون فاقد قدرت سیاسی است و بدین لحاظ

از ستمدیدگان بشمار میرود ، مشروعیت سیاسی حکام را به چالش کشیده و به چیزی جز

احقاق حق و اسقاط باطل رضایت نمیدهد .حکام ایران بجای آنکه ایران را پناهگاه

آزادگان جهان بشناسانند ، با آزادگان خود کاری کردند که روح انقلابی در اثر شکست

اندیشه از دست رفت . روح انقلابی همان اصولی بود که به نسل انقلاب الهام بخشید ولی

متاسفانه انقلاب ما نقش خود را حتی برای رهانیدن انسان از یوغ جور و ستم نیز از دست

داده تا چه رسد به استوار ساختن بنای آزادی و امروز ظاهرا هدفش در این خلاصه شده

که جامعه را از فقر و فساد و تبعیض برهاند که عامل همه اینها خود حکام هستند .استفاده

از جو ترس و ارعاب برای وادار کردن مردم به تمکین و بردباری نیز هر انقلابی را به

نابودی میکشاند . باید پرسید حکام ایران که کماکان برسر دوراهی ایستاده اند ایا میتوانند

با اقدام به فجایعی بزرگتر و بیشتر از قتلهای زنجیره ای و حمله به دانشگاهها به حکومت

ادامه دهند ، یا با یک مردم سالاری حقیقی و واقعی سامان پیدا کنند ؟

معمولا تجربه نسل باقیمانده از انقلاب به کمتر کسی اجازه میدهد که جز تخریب و بازسازی

تصور دیگری از عمل سیاسی داشته باشد ، زیرا انقلاب چنان تاثیری در این نسل باقی

گذاشته که نمیتوانند تصور کنند ممکن است ملتی بدون دستیازی به خشونت بتواند بنای

آزادی را در جامعه استوار سازد . حال آنکه اگر تلاش برای آزادی و رهائی با خشونت

همراه باشد ، کوشش برای ایجاد فضائی امن برای آزادی با نا مرادی روبرو خواهد شد.

امروز همه موظفیم از این موضع گذشته که هرگونه عمل سیاسی به معنای فشار از بالا

یا طغیان از پائین است دست برداریم.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۴

منظور از برابری در دموکراسی تهی دست ساختن توانگران نيست بلکه توانگر ساختن تهی دستان است.

                                                                    چارلز مريام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۳

دموکراسی نوعی سازماندهی درونی حکومت است که به واسطه آن اساس و عمل قدرت سياسی به مردم واگذار ميشود و به مردم فرمانبر امکان ميدهد که به نوبه خود از طريق نمايندگان منتخب خويش فرمان برانند.

                                                                  ارسطو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

خشونت راه حل نيست!

خشونت همواره انسان را عميق تر به خشونت ميکشاند.

                                                                          پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۲

تاريخ جهان پيشرفت آگاهی از آزادی است... پيشرفتی که درک ضرورت آن وظيفه ماست.

                                                                                          هگل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۱

 

 

رد پای اندیشه ایرانی(1)ملا احمد نراقی

 

ولایت فقیه به معنای حکومت و کشور داری مفهوم تازه ایست

که حد اکثر عمر ان به ملا احمد نراقی از فقهای نزدیک به

دربار فتحعلی شاه قاجارمیرسد تا قبل از نراقی فقهای شیعه

حکومت را فقط متعلق به امام معصوم میدانستند ، چه درزمانی

که ائمه در قید حیات بودند و چه دردوران غیبت معتقد به شکلی

آنارشیسم از نوع ایرانی بوده و حاکمیت وتمامی حکومتگران

دیگر را غاصب میپنداشتند.و از حکومت آنها به حکومت جور و

ظلم یاد میکردند ولی در زمان فتحعلیشاه، نراقی و دو تن دیگر از

مجتهدان معروف آن زمان به اسامی میرزای قمی و شیخ جعفر

کاشف الغطا ضمن آنکه با شاه ارتباط بسیار نزدیک داشتند ولی

بطور نظری مشروعیت سلطنت او را به اجازه مجتهد عادل

موکول کردند و شیخ جعفر برای جنگ با دولت روس به فتح –

علیشاه اجازه داد که رهبری جهاد با روسها را به عهده گیرد و

در همان اجازه نامه از فتحعلیشاه به "بنده ما که بر بندگی خود

اعتراف دارد" یاد کرد.

نراقی که در عمل از حامیان ونزدیکان عمده فتحعلیشاه بود و

در برخی نوشته هایش به مشروعیت سلطنت شاه صریحا صحه

گذاشته ولی در بحث های نظری مربوط به حکومت به استناد

نوزده حدیث نظریه ولایت فقیه را مدون کرد ومدعی شد که در

غیاب امام زمان ، هم حکومت شرعی و هم حکومت سیاسی از

آن ولی فقیه است."برای آشنائی بیشتر با شخصیت ملا احمد نراقی

به نقل جمله ای از رساله(معراج السعاده) او در مورد علوم دنیوی

اکتفا میکنیم . قلم در دست ملا احمد نراقی است: "علم دنیا و آن علومی

است که معظم فایده آن برای دنیا است ، مثل طب و هندسه و نجوم

و عروض و موسیقی و هیات و حساب، و از این علوم چندان بهجت

و سعادتی در عالم عقبی حاصل نمیشود و از این جهت تحصیل آنها

واجب نیست...".

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

پهلوانان ايران

حسین رضا زاده و هادی ساعی با دو (طلاا) مسعود مصطفی جوکار و عليرضا رضائی با دو( نقره)

علیرضا حیدری و یوسف کرمی با دو (برنز) ملت را شادمان کردند ---------------------------

 

سیمای رضا زاده مرا برد به تاریخ

 

همه قدرت رضا زاده را مید ید ند و من شگفتیهای تختی را درعالم خیال تجسم میکردم

مدالهای طلائی که اورد و مردانگیهائی که درتشک کشتی و در زندگی سیاسی و

اجتماعی و به ویژه در ماجرای زلزله دانصفهان قزوین آفرید.

همه توان استثنائی رضا زاده را تحسین میکردند و من پوریای ولی آن عارف شجاع را

آنیم که پیل بر نتابد لت ما                       بر چرخ زنند نوبت  شوکت ما     

گر در صف ما مورچه ای گیرد جای     آن مورچه شیر گردد از دولت ما

و میسرود که:

افتادگی آموز اگر طالب فیضی         هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

و رستم را که هر انسان شجاع و دلاوری را به رستم زال نسبت دهند.جنگها و دلاوریهای

او از شاهنامه سرک میکشید . رستم را با صفات رستم پهلوان، رستم پیلتن، رستم تیزچنگ

رستم دیو بند ، رستم سرفراز ، رستم شیر دل، رستم شیر مرد و رستم ناموریاد کرده اند.

رستم در لغت یعنی کشیده بالا و بزرگ تن و قوی پیکر و داستان رستم قدیم تر و مستقل تر

از افسانه ها است . گویند بزرگترین و نام اور ترین پهلوان ایران در حماسه ملی ما از

سیستان برخاست . این پهلوان از خاندان بزرگی بود که نژادش به جمشید میپیوست جمشید

هنگام فرار از ضحاک با دختر کورنگ شاه زابلستان ازدواج کرد و از او پسری بنام تور

پدید آمد از تور شیدسپ و از شیدسپ طورگ و از طورگ شم و از شم اثرط و ازاثرط

گرشاسب و از گرشاسب نریمان و از نریمان سام و از سام زال و از زال رستم. زال از

جانب پدر پادشاهی سیستان یافت و از آغاز کار شیفته رودابه دختر مهراب کابلی شد اما

سام به وصلت او که از نسل ضحاک بود تن نمیداد تا سر انجام موبدان با زال همداستان

شدند و او رودابه را به زنی گرفت و از آن دو رستم پدید آمد . زادن رستم با راهنمائی

سیمرغ از طریق سزارین و با رنج و سختی بسیار صورت گرفت چنانکه پهلوی رودابه

را بدریدند و رستم را از شکم مادر بیرون کشیدند " به یک روزه گفتی که یکساله بود"

چون رودابه بهبود یافت رستم را نزد او بردند و از شادی گفت( برستم)

یعنی آسوده شدم و از این روی آن کودک را (رستم) نامیدند.

رستم از کودکی پهلوانی زور مند بود چنانکه پیل سپید را کشت و به دژ سپید رفت در

عهد گشتاسب با اسفندیار روئین تن جنگید و شغاد را چنان با تیر به درختی تناور دوخت

که در دم جان داد . از رستم فرامرز و سهراب و جهانگیر و گشسب بانو و زربانو پدید

آمدند . سهراب بدست پدر کشته شد اما از او فرزندی برزو نام و از برزو پسری بنام

شهریار بجا ماند . نویسندگان اوستا رستم را میشناختند اما عمدا از او نامی نیاورده اند

زیرا رفتار او مطبوع طبع موبدان زرتشتی نبوده است . مهمترین حوادث و اقدامات

رستم که در شاهنامه به نظم امده عبارتست از نجات دادن کیکاووس از بند هاماوران

با گذشتن از هفتخوان، کشتن اسفندیار، بیرون راندن افراسیاب از ایران ، پرورش

سیاوش، فتح دژ سپند کوه، خونخواهی سیاوش و تاختن به توران، جنگ با سهراب،

جنگ با برزو، جنگ با جهانگیر و...

چنین گفت رستم به اسفندیار            که کردار ماند زما یادگار

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نهج البلاغه نامه ۵۳

دلت را وادار که رحمت و مهربانی مردم را به خود گرفته و بدان ملتزم گردد و برای آنان

درنده ای مباش که خوردنشان را غنيمت شماری  زيرا مردم دو دسته انذ يا برادر دينی

تو هستند و يا بشرند و در خلقت با تو برادر و برابرند.

                                                                      علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۹۰

احزاب راه مشاغل سياسی را به روی طبقات پائين تر باز ميکنند.

                                                                                   آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۸۹

معرفت انسان محدود است و فقط در آزادی ممکن است گسترش يابد.

                                                                             کارل پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

زبان تکليف يا زبان حق؟

اگر زبان دين را هر چه سريعتر از زبان (تکليف) به زبان (حق) تغيير ندهيم دين و دنيا هر دو ضربه خواهد ديد.

                                                                             ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۸۸

آزادی فکر و مطبوعات را کسانی مورد حمله قرار ميدهند که ارزش زحمت دادن به خود را ندارند.

                                                                                        جورج اورول


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۸۷

آزادی فردی به نحوی که اساسا و ذاتا در بستر اجتماع تحقق يابد شايسته و با ارزش است.

                                                                                  ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۸۶

مبادا مفهوم انتزاعی دموکراسی در عمل فاقد ارگانهای مشخص و ملموس(مطبوعات- احزاب -انتخابات آزاد- جامعه مدنی) شود.

                                                                            جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۸۵

تنها در جامعه ای دارای بيشترين آزادی و با تعيين و تضمين صحيح حدود آزادی هر فرد بمنظور همزيستی با ديگران است که والاترين هدف طبيعت يعنی رشد استعدادهای نهفته در انسان جامه عمل بر خود میپوشد.

                                                               کانت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته