مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
 

دادگاه جنايت فجيع قتل زهرا کاظمی در محوطه زندان اوين هفته آينده اقدام به صدور حکم ميکند . اين حکم نشان ميدهد که قاضی مسلمان است يا ماکياوليست؟

 

     (آنانکه وارد سياست ميشوند بايد اول ياد بگيرند که چگونه خوب نباشند)

                                            ماکياول


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته


بذر انديشه آزادی۱۶۶

خطاب به شاه:

اگر با نيروهای ملی گرا و آزاديخواه همکاری ميکرديد  ميتوانستيد به عنوان پادشاهی بسيار محبوب نام خود را در تاريخ ثبت کنيد.

                                                         دکتر محمد مصدق


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

انديشه آزادی ۱۶۵

بخاطر آزادی

با درود و سپاسگذاری از دوستان عزیزیکه برای رسیدن به فردائی بهتر و ایرانی آزاد و آباد وسرا فراز تلاش کرده و نخستین (بیست ونهم) را که مصادف با خاطره زنده یاد دکتر علی شریعتی است گرامی داشته و ضمنا مایلند در مسابقه (بهترین اثر آزادیبخش) شرکت کنند خواهش میکنم آثار خود را در اولین فرصت به آدرس اینجانب و یا مستقیما به آدرس آقای رامین ناصح برای طرح در هیات داوران ارسال فرمایند تا پس از مطالعه و مقایسه دومین جایزه (برگ سبز) در تاریخ 29/5/83به صاحب بهترین اثر تقدیم شود.

ملت ما همواره بیشترین صدمه را از سوی کسانی خورده که اهل. تساهل و تسامح نیستند ونمیدانند چگونه با یکدیگر همکاری کنند و به افکار و عقاید یکدیگر احترام بگذارند. کسانیکه نمیتوانند با دیگران همکاری دراز مدت داشته باشند ، هیچگاه سیاسیون شایسته ای نخواهند شد . باید صادقانه ببینیم تا چه حد حاضریم استبداد را در صورت مشاهده در اطرافیان و نزدیکان، یا شناسائی آن در وجود خود محکوم کنیم؟ زیرا با زدودن استبداد در وجود خویش است که میتوان به مبارزه با استبداد واقعا مبادرت ورزید. این فقط حاکمیت مستبد و قوانین قرون وسطائی نیست که وظیفه داریم با آن مبارزه کنیم ، دیکتاتور آشکارا نیم یا حتی کمتر از نیمی از قضیه است . او بدون اشخاصی که کورکورانه به دنبالش میروند هیچ است بقول وین دایر" استبداد بدون وجود تعداد کافی دیکتاتور در میان مردم که بندهای لازم تسلط را از طرف یک فرمانروا و یا فرمانروایان سیاسی برای حکومت بر مردم مهیا سازند ، امکان پذیر نیست " اغلب ما خودمان را دشمن سر سخت استبداد مینامیم ، غافل از آنکه استبداد در خانه ما ، در مغز ما و در قلب و روح ما لانه کرده و نا خود آگاه خودمان عاملان استبداد هستیم و اغلب با زبان ، قلم و قانون، ثروت و موقعیت خود استبداد را پناه میدهیم و تقویت میکنیم . برای مبارزه اصولی با استبداد باید از کاربرد کلمات زشت ، تحقیر آمیز، تعصب آمیز و تحکم آمیز جدا بپرهیزیم و به مستبدان بفهمانیم که به راستی مورد احترام نیستند . استبداد را از خانه ، مدرسه ، اداره ، کارخانه و محیط کار و سر انجام از میهن مان برانیم و به مستبدین اجازه ندهیم باز برایمان سی تیر، بیست و هشت مرداد، شانزده آذر، پانزده خرداد ، قتلهای زنجیره ای و هجده تیر بیافرینند .ایرانیان از جمله شاد ترین مردم جهان بودند و هر ماه بمناسبتی یک روز را گرامی میداشتند . بیست و نهم اردیبهشت زاد روز دکتر مصدق روز تولد ازادی است بیست و نهم خرداد یاد آور زنده یاد دکتر شریعتی و بیست و نهم اسفند روز ملی شدن صنعت نفت و زاد روز پروانه فروهر است . اینک تقارن بیست و نهم تیر ماه را با روز تاریخی سی ام تیر گرامی داشته اولین جایزه کوشندگان راه آزادی در شهر اهواز به سرکار خانم مریم شریفی و در شهر شیراز به سرکار خانم نجمه امید پرور تعلق گرفت بیست و نهم هر ماه به کمک آفریده ها و ابتکارات خود به مبارزه با استبداد و دستیابی به آزادی مبادرت ورزیم،جایزه دریافت کنیم وبه امید خدا سر انجام این روز را در سطح ملی گرامی داریم و جشن بگیریم.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مساله و نهاد

وقتی نميتوان مسائل سياسی را بکمک نهاد های سياسی موجود حل کرد قاعدتا بايد بوجود اشکال در نهاد های سياسی پی برد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از تجربه دیگران درس بگيريم

ما هنوز قانون اساسی خود را به آن پايه از کمال نرسانده ايم که آن را دگرگون ناپذير تلقی کنيم.

                                                                   جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۱۶۴

ذهنهای کوچک آزادی را کوچک و ذهنهای بزرگ آن را بزرگ میپندارند.

                                                                                       ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مرغ آزادی

                            سننــدج بـــــــــه تبليغ چون آمدم                 زگفتــــــــار كـــــــردي زبون آمدم

سخن گفتم از بـــــــــهترين پندها                   رهـــــــــــا گشتن از قيد و از بندها

كه مــيهن در اين ورطه افتاده حال                بـــــــجـــــنـــــبيد بايد علي ايحال

دفــــــــاع و حراست ز آزاديـست                    پــــــــس آن فـــــــرآيند آباديست

بــــــه آزادگي چون كمر بستـه ام                 دفـــــاعـــش نشايد كند خسته ام

شمــــا هـــم بيائيد يكتا شويـم                      بــــــــه هدم عدو ما هم آوا شويم

چنــــــين داد پاسخ يكي رند كــرد               كــه ما را ز خود ، خود ز ما ميشمرد:

بمــرده است مرغي كـه نـام آوري                 نـــــخـــــفته كه بيرون ز دام آوري

شـــده آن خلاص از دم و بــازدم                      بــــــــود كــــار ما هم دفاع از عدم

پريشـــــان ز اوضاع ايران شــدم                  ســـــرافــــكنده عازم بتهران شدم

                  


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از عوارض تورم اقتصادی

شهوت دست يافتن به تمول ناگهانی هر گونه احساس وظيفه سياسی و اخلاقی را خفه ميکند.

                                                               پندلتن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۶۳

آزادی عيارتست از مصونيت در برابر نگرانيها  ترس ها  اضطرابها و نيروهای خرد ستيز  يعنی انواع و اقسام تجاوزات و زور گوئيها

                                                                     ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

محاکمه يک ديکتاتور و تابلوی اعمالش

شـــبي برقي به ابري نور ميزد

و بــــوران در هوا هاشور ميزد

يـــــكي تندر فضا را ميشكافيد

بــــــه بـــام كومه مهجور ميزد

چـو گم گرديده فرزندي ز مادر

           دمــــادم آسمان هي شور ميزد

در اين غوغاي وهم انگيز بوديم

كه آژيـــــر خـــطر ديجور ميزد

از آن مضراب ساعت درسراچه

دلم در ســينه چون سنتور ميزد

بــه تك تك ميگذشتند آن دقايق

هــــدف را موشكي از دور ميزد

پــــدافنــــد آنچنان غريد گويا

زمــــــرغـــان هوا شبكور ميزد

سپــــيد آژيــــر اسرافيل برزد

تو گوئـي نفخه اي بر صور ميزد

وزيــــد اين زمزمه ناگه زمردم

كـــــــه حريت فتاد و حور ميزد

برآن بنوشته ” آزادي “ به ديوار

بــــــسرعت مردكي كافور ميزد

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۶۲

مارکسيسم علمی مرد اما دوچيزاز آن بايد زنده بماند يکی احساس مسئوليت اجتماعی و ديگری عشق به آزادی.

                                                               کارل پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۶۱

اين حقيقت انکار ناپذير است که تمام مردم با هم يکسانند و از طرف خداوند حقوقی به آنها اعطا شده مانند زندگی آزادی و بدنبال خوشبختی رفتن که انتقال ناپذير است.

                                                                      مارتين لوتر کينگ


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعطای پناهندگی

به مناسبت اعطاي پناهندگي از سوي بلژيك . استراليا

 

 

به دو كشور كه پناهم دادند

به دو ملت كه صدايم كردند

در زماني كه « حقوق بشري » طرح نبود

در همان برهه كه فرهنگ و ادب جرح نبود

حرمتي داشت حرم جاي تحصن هم بود

مي شد از« قبله عالم » به حرم برد پناه

مي شد از دست عسس گاه گريخت

روح فرهنگ چرا مرده ؟ چه كس كشته ترا ؟

ظاهراً دست به تفكيك قوا يازيديم

ظاهراً مجلس و دولت داريم

قصه زاغ و خراميدن كبك

كشتن سنت و آوردن سبك

بي شك از وسوسه غرب جدا خواهم شد

من پناهنده به درگاه خدا خواهم شد.

                   شهريور 1371 پاريس

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۶۰

فقط جائی که احساس نو آوری وجود داشته باشد و نوآوری نيز با مفهوم آزادی پيوند بيابد حق داريم از انقلاب صحبت کنيم.

                                                                هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۹

اگر نمی خواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ قلمرو آزادی تلاش کنيم.

                                                             توماس پاين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۸

خوشبختی همگانی وابسته به پيوندی فضيلت طلبانه و خلل ناپذير با نوعی قانون اساسی مبتنی بر آزادی است .

                                                                 ژوزف وارن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از جهان ورزش درس بگيريم

حذف گل طلائی و جايگزين کردن گل نقره ای در وقت اضافی فوتبال نشان از توجه ورزشکاران و ورزش دوستان جهان به عادلانه کردن هر چه بيشتر(قانون) است بگونه ايکه(قانون) نتواند مانعی در راه رقابت سالم بوجود آورد. به سياست نيز بايد آنگونه نگاه کرد که به ورزش.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۷

ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مانع اصلی شکل گيری دموکراسی واقعی است برداشت دوگانه از قانون اساسی هم در دوران مشروطه و هم در عرصه انقلاب اسلامی برای روند دموکراتيزه شدن سيستم مشکل ايجاد نموده است.

                                                          دکتر حسين بشيريه


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

چيست فرهنگ؟

http://www.adibboroumand.com/

 

                                                             اديب برومند

  

هر كجا تافت نوري از فـرهنگ

                                    يافت فــّري قرين شوكت وهنگ(1)

راه فرهنگ ‌پوي و خوشدل باش

                                    كه درين ره به خير يازي چنگ

بـهـر انـسـان گـر امـتيازي هست

                                     باشد ايــن امـتــيــاز در فرهنگ

ورنه با خوردو خــواب حـيواني

                                     آدمي را چـه ارج باشد و سنگ(2)

چــيست فــرهنگ؟ بـيـنـشي والا

                                    در نــگارشگه حــيات از رنگ

رنگ دلباختن به حسن و جـمـال

                                    رنگ پرداختن به نام و به ننگ

رنــگ آداب در شـــؤون حـيـات

                                    رنگ رفتار در شتاب و درنگ

رنــگ جـــان پروريدن از اشعار

                                    رنگ نــقش آفـــرين از بيرنگ(3)

رنــگ كسب فـــرح زجـلوه‌ي گل

                                    رنگ درك نـوا زنغمه‌ي چنگ

رنــگ زيــبــايي جــمـــال افـروز

                                    رنگ دانــــايــــي كـمـال آهنگ

از فــضائــل بــه تـن دميدن روح

                                    وز هـنـــر‌ها زدل زدودن زنگ

ره گشودن به مهر وصدق وصفا

                                    دورماندن ‌زحقد و حيله و رنگ(4)

بـــانــگ وجـــدان اجــتـماعي را

                                    بودن اندر زمانه گوش به زنگ

شــدن از سيــر بـــوسـتــان دلشاد

                                    شدن از رنــــــج دوستان دلتنگ

نــنـــهادن بـــه شانــــه‌ي كس بـار

                                    نشدن خــود به دوش كس آونگ

مــهــر بــــر آب و خاك ورزيدن

                                    هـمــچو بر دلفـريب شاهد شنگ(5)

مــرز تـكـلـيف را زحـــــد حقوق

                                    نيك بشناختن چو روم از زنگ

داشتن حــــرمـــت حـقـوق كــسان

                                    نه همين حق خود به نام زرنگ

                                  ×××

گـــر بـــه فــرهنگ ملتي خو كرد

                                    راست قامت زيـد چو تير خدنگ

نـــشود روز امــتـحـان شه مـــات

                                    در تدابير عــــــرصه‌ي شترنگ

نــشــود دست ابــتــــكارش سست

                                    نــشود پــــــــاي اقــتــدارش لنگ

نــــنـــهد ســر بـــه پـــــاي استبداد

                                    نــفــتــد زيـــر پـــايـــه‌ي اورنگ

نــكــند خيـــره پشت بــــر قـــانون

                                    نـــه زاجــــراش جبهه پر آژنگ

نـــشود بـــا فــــريب شـــائق صلح

                                    نشود بــــي حســاب، طالب جنگ

قـــــدر بشناسد از رجــــــال ادب

                                    كـــــــه به فضلند جمله پيشآهنگ

بـــــگريـــزد ز ميل خـــودكـــامي

                                    نه به يك ميل بلكه صد فرسنگ

نــــه بـرقصد بـه ساز هـر مطرب

                                    نـــه بـــخــوانـد به راه هر آهنگ

نـه شود محـو عشوه‌هاي «اروپ»

                                    نـــه كـنــد نـفـي جلوه‌هاي فرنگ

نــــه بيفتد بــــه دامــــن تــــزويـــر

                                    نـــه بـغـلــتـــد بـــه بستر نيرنگ

بــــه حقيقت نـظـــر گــشايد راست

                                    بــــه وظيفت كـمـــــر ببندد تنگ

قـــــومي آزاده در چــنــيــن مقياس

                                    مـلـت زنــــده را بــــود همسنگ

 

 

1-    هنگ = هوشياري و دانايي

2-    سنگ = وزن و مقدار

3-    بيرنگ = طرح ابتدايي نقاشي

4-    رنگ = حيله و تزوير

5-    شنگ = خوش حركات، ظريف و زيبا

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شرط پيشرفت

اگر بنا است پيشرفت کنيم بايد جائی برای تجديد نظر پيوسته در مفاهيم و آرمانهای موجودمان بگذاريم.

                                                                  هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آقای عادل چرا مجلس در حالت کما بسر ميبرد؟

برقراری حکومت نظامی ممنوع است در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای اسلامی موقتا محدوديتهای ضروری را برقرار نمايد ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بيش از سی روز باشد و در صورتيکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

                                                                     اصل هفتاد و نهم قانون اساسی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۶

مبدا و موسس واقعی جامعه سياسی و مدنی مردم اند که با رضايت و قبول آزادانه ميتوانند به اکثريت آرا در امور توافق کنند و با يکديگر متحد شوند.

                                                                                   جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۵

اطاعت از اراده عمومی به معنای اطاعت از اراده خدا است.

                                                                            ژان ژاک روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقل از ايميل دوستی ناشناس

چيزهايي که خداوند در مورد آنها از تو سوال نمي کند :

1- خداوند از تو نخواهد پرسيد که چه اتومبيلي سوار مي شدي ، بلکه خواهد پرسيد که چند نفر را که وسيله نقليه نداشتند را به مقصد رساندي؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسيد زيربناي خانه ات چند متر بود ، بلکه خواهد پرسيد به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتي؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسيد که چه لباس هايي در کمد داشتي ، بلکه خواهد پرسيد به چند نفر لباس پوشاندي؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسيد بالاترين ميزان حقوق تو چقدر بود ، بلکه خواهد پرسيد آيا سزاوار گرفتن آن بودي ؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسيد عنوان و مقام شغلي تو چه بود ، بلکه خواهد پرسيد آيا آن را به بهترين نحو انجام دادي ؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسيد چه تعداد دوست داشتي ، بلکه خواهد پرسيد براي چند نفر دوست و رفيق بودي ؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسيد در چه منطقه اي زندگي مي کردي ، بلکه خواهد پرسيد چگونه با همسايگانت رفتار کردي ؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسيد پوست تو چه رنگ بود ، بلکه خواهد پرسيد که چگونه انساني بودي ؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسيد چرا اينقدر طول کشيد تا به جست و جوي رستگاري بپردازي ، بلکه با مهرباني تو را به جاي دروازه هاي جهنم به عمارت بهشتي خود خواهد برد .

10- خداوند از تو نخواهد پرسيد که چرا اين مقاله را براي دوستانت نخواندي ، بلکه خواهد پرسيد آيا از خواندن آن براي ديگران در وجدان احساس شرمندگي مي کردي؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۴

کسی نمی تواند قانونی به مردم تحميل کند که خود از آن اطاعت نمی کند

                                                                                             سيسرون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۳

عدم تحمل مذهبی يا سياسی محصول جزم انديشی است


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۲

دموکراسی کوشش پيگير حکومت شوندگان برای مقابله با سواستفاده از قدرت است.

                                                                                   آلن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۵۱

اگر آدميان چنانکه مخالفان دموکراسی معتقدند نميتوانند بر خوذ حکومت کنند بطريق اولی نميتوانند بر ديگران نيز حکومت کنند.

                                                                            توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی۱۵۰

هدف و غايت نهائی انقلاب تاسيس آزادی است.

                                                                        روبسپير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۱۴۹

ما نابود خواهيم شد زيرا در تاريخ بشر لحظه ايجاد آزادی را از دست داده ايم.

                                                                       برگرفته از آخرين نطق روبسپير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقش و تاثير قانون

هدف راستين قوانين اصلاح و ارتقا شهروندان است . ميزان سنجش خوبی و بدی قوانين سودمندی آنها است .هر چه شهروندان را از گذشته بهتر کند قانون خوبی است هر چه آنان را مانند گذشته نگهدارد بی تفاوت و حتی زائد است و هر چه ايشان را بدتر کند بد است.

                                                                                   افلاطون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته