مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۷۷

دشمنان آزادی ميخواهند وضع ناهنجار استبداد و فعال ما يشاء بودن و چپاول را ادامه دهند و لذا از هر تحريک و فسادی فروگذاری نکردند.

                                         محمد کاظم(آخوند) خراسانی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شوق پرستو و رقص آهو

گلهایی که در نسیم آزادی جان می گیرند                                     

عرش در پرهای ما شوق پرستو ریخته است / در دل فرتوت بودا رقص آهو ریخته است

 آسمانها زیر بال ما تنفس می کنند        /  تا غزل در کاسه ها شهد فراسو ریخته است

دستی از موسی شبی با شعله اکلیلها /   درگریبانهای ما طرح ارسطو ریخته است

 آنقدر لبریزم از طغیان که گویا شورتر  /    در نهادم جذبه جیحون و آمو ریخته است

تارو پودکائنات از پرسه گلها پر است  /  تا که درآفاق شب انفاس شب بو ریخته است

امشب از خود می زنم بیرون به قصد آسمان/ چند روزی در دلم عطر فراسو ریخته است

                                                           نقل از وبلاگ خاک و خون                

            

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حقوق مردم

هر کس حق دارد در جامعه پيشرفت کند و بنابراين محق به دريافت آموزش است زيرا جامعه به او مديون است که مهارتهائی را در او پرورش دهد تا وی بتواند پايگاه خود را در جامعه بالا ببرد.

                                                                        هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۷۶

آزادی سياسی بطور کلی بدان معناست که افراد حق داشته باشند در حکومت مشارکت کنند و اگر اين مفهوم سلب شود چيزی از آن باقی نخواهد ماند.

                                                               هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

برداشتهای دوگانه از مذهب

طرح روشنفکرانه و آگاهی بخش مذهب بيش از همه نيروهای رسمی مذهبی را بر می آشوبد و به مبارزه متعصبانه و بيرحمانه واميدارد.

                                                        زنده ياد دکتر علی شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۷۵

به روايت تاريخ:

                   استبداد داخلی همواره زمينه ساز تجاوز خارجی بوده است!


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۷۴

هدف دموکراسی نمايان کردن خواست مردم است آنگونه که هستند نه کمک به آنچه مردم ممکن است بشوند و يا ممکن است بخواهند که بشوند.

                                                                        مکفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

وارث

سلام بر تو ای وارث آدم برگزيده خدا

سلام بر تو ای وارث نوح  پيامبر  خدا

سلام بر تو ای وارث ابراهيم دوست خدا

سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خدا

سلام بر تو ای وارث عيسی روح خدا

سلام بر تو ای وارث محمد محبوب خدا

سلام بر تو ای وارث علی  ولی خدا....


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تشکر و اعتذار

با سلام و تشکر از همه دوستان و ياران گرامی و وفادارم که مرا در تحمل غم از دست دادن پدرم تنها نگذاشتند .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مجلس بزرگداشت

همه از جانب خدائیم و بازگشتمان بسوی اوست

 

 

مصیبت موجب استحکام اراده و صلابت روان آدمی است. شادروان ابوالقاسم ممیزی پدری را از دست داده ایم که بزرگ خاندان ممیزی و در زمره فرهیختگان نسل خویش بود .مسلط بر زبانهای فرانسه و آلمانی با گرایش به آثار و اشعار گوته .مجلس ترحیم آن بزرگوار از ساعت5/3 تا5چهارشنبه بیست و یکم بهمن در مسجدحجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی شمالی برگزار است.

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سيد جمال الدين اسد آبادی و مراحل آغازين تهاجم فرهنگی

درس جغرافي(۱)

 

 

كــــــنار رود ســـــــــن مــــاوا گرفته            

؛هوگو؛ يک شاخه گل را پرورانده

“كوزت“ وار او گلش را دوست ميداشت

          بــــــــــــه گلدان دلش آن ريشه ميكاشت

“جــــــمال الدين“ براو گاهي گذرداشت 

           و از حـــــــــــال و هــواي او خبر داشت

ز تــــــــــــــاريخ و زجغرافي ز شيمي 

            بـــــــــــدون  وحشــــــت از تكفير ديني

به يـــــــكديـــــــــگر تبادل مي نمودند 

            تـــــــــــمدن را تـــــــــــعامل مينمودند

شـــــــــبي ويكتور هوگو آن شاخه گل 

            به سيــــــــــــــد داده بـــر قلبش بزد پل

جــــــــــمال الدين از آن مغرب گذر كرد 

             بــــــــــه سوي نــــيل تاريخي سفر كرد

درون مصـــــــــر سفلي او حضر كرد 

             حـــــــــــضورش شيخ قاهر را خبر كرد

بــــــــه الازهـــــــر گليم رحل انداخت  

            مــــــــــــــعارف  را به پيش اهل انداخت

مـــــــدرس بود و شوق دانش و درس 

           زتــــــــاريــــــخ و ز جغرافي بزد فحص

كــــــره “ بـــــا خود به مسجد آورنده

             زمــين در ذهـــــــــــن پويا پرورنده

ولــــــــي مـــــــلا و شيخ قشري شهر 

          نـــــــــبرده انـــــــــــدكي از علم او بهر

چــــــنان آشـــــوب و غوغائي بپا كرد

           كــــــــــــــه “سيد“ را ز الازهر جدا كرد

شبيــــــــخون زد به دانشجو تشر كرد  

         تــــــــــــهاجــــم او به فرهنگ بشر كرد

(۱) امروز مراحل انجامين را با تهاجم به فرهنگ دموکراسی ميگذرانيم.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شجاعت

بی رفيق شجاع / شجاعت ممکن نيست.

                                                     ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۷۳

دموکراسی بهترين وسيله برای پی بردن به خواست اکثريت و پاسداری از حقوق اقليت است.

                                                             رابرت مک آيور


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شور و شوق کسب برتری

شور و شوق کسب برتری بعد از صيانت نفس تا ابد همچنان بزرگترين انگيزه اعمال انسان خواهد بود.

                                                                         جان آدامز


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تعارض ميان ارزشها

ميان ارزشهای غائی تعارض وجود دارد و تراژيک بودن وضع آدمی در اينست که ميبايد ميان آنها دست به انتخاب بزند و بهای آن را هم بپردازد.

                                                                      ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه ازادی ۲۷۲

قدرتی که تنها برای حفظ زندگي/ آزادی و مالکيت تفويض ميشود نميتواند برای نابود کردن /برده کردن و فقير و نيازمند کردن اتباع مورد استفاده قرار گيرد.

                                                                           جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عيد غدير

بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت

روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدير !

                                              ناصر خسرو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جرم من!

جز آن جرمی ندانم خويشتن را

که بی حجت نميگويم  مقالی!

                                       ناصر خسرو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۷۱

نظام دموکراتيک نظام نظارت همگانی بر تصميم گيرندگان حکومتی بر اساس آزادی بيان و انجمن و گزينش انتخاباتی آزاد در شرايط برابر سياسی است.

                                                                        ديويد بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آقای جرج بوش

قدرت عظيم امپراتوری عثمانی هم نتوانست ايران را شکست دهد.

                                                                      بلند اجويت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۷۰

ممانعت از آزادی بطور حتم ناشی از ضعف بنيادی يا خلل در نيت و برنامه است.

                                                      زنده ياد مهندس بازرگان


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۶۹

آينده دموکراسی با گسترش علمی همبسته است.

                                                                   جان ديوئی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه آزادی ۲۶۸

مشارکت کمتر و نابرابری اجتماعی بيشتر آنقدر به يکديگر وابسته اند که جامعه ای انسانی تر و برابر تر نيازمند يک نظام سياسی مشارکتی تر است .

                                                                              کرافورد


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عيد قربان در ادبيات فارسی

دعوی کنند گر چه براهيم زاده ايم

چون ژرف بنگری همه شاگرد آزرند          ناصر خسرو

تير مژگان و کمان ابرويت

عاشقان را عيد قربان ميکنند                  ؟

انديشه کن از حال براهيم و ز قربان

وان عزم براهيم که بُرد ز پسر سر              ناصر خسرو

ای صبا از من به اسماعيل قربانی بگوی

زنده برگشتی ز کوی دوست شرط عشق نيست        ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته