مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ادبيات آزادی ۲۷

 

 

اين حقيقت انکار ناپذير است که تمام مردم با هم يکسانند و از طرف خداوند حقوقی به آنها اعطا شده مانند: زندگی  آزادی  و بدنبال خوشبختی رفتن که انتقال نا پذير است.

 

                                                            مارتين لوتر کينگ


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبيات آزادی ۲۶

 

جامعه آزاد جامعه ايست که اجازه نقد ميدهد و نقد پذير است.

                                                                        پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبيات آزادی ۲۵

 

 

رفتاری حسابگرانه که قيد و بند سنت اخلاقی بر آن نباشدخود ميتواند پايداری و ثبات اجتماعی و بنيان آزادی را تهديدکندولی حدی از تسليم بی چون وچرا و «غير انتقادي» به آداب و رسوم اجتماعی شرطی ضروری و اجتناب ناپذير برای پايداری و ثبات و نيز برای آزادی است .

                                                                                    جان گری


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبيات آزادی۲۴

 

 

اگر انتخاب ميان آزادی و اجبار  تحت لوای مصلحت انديشی مطرح شود آزادی بطور حتم در اغلب موارد قربانی خواهد شد.

                                                                         فريدريش فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۲۳

 

 

        تجارت  توسعه  صلح  و آزادی  به اتفاق هم و هماهنگ با هم رشد ميکنند.

                                                                                     جان اف کندی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۲۲

 

 

     اگر ملتی چيزی را بر آزادی ترجيح دهد همه چيز را از دست خواهد داد.

                                                                            سامرست موام


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشتهآزادی ۲۱

 

ما مسلمانان ناگزيريم به هر چه غير از آزادی و مساوات است پشت پا بزنيم

 

                                                                           حضرت علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

صدام دستگير شد

 

 

نفس عماره و شيطان مجسم ،صدام         صف چنگيز و هلاکوست مقدم،صدام

خصلتش ريزش خونست زهر پير وجوان      قاتل  هر چه  مکلا  و   معمم ،صدام      

                                                                                       هرمز مميزی

 

 

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

به قطره قطره غلتان

 

من از تصلب رگهای زندگی مويم                   من از عقوبت و آثار قلدری گويم

به قطره قطره غلتان ز چشم هر بيتم          غبار غم ز رخ جامعه همی شويم

 

                                                                                 هرمزمميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۲۰

 

 

پيروزی آزادی و شناخت و احترام به حقوق افراد هيچ يک بدون دردسر نيست. غلبه بر استبدادهمواره مبارزه ميطلبد.

                                          نای بن سلون (حقوقدان برجسته اسژانيائی) 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۹

 

دوست عزيز همکاری شما را در تداوم و تکميل«ادبيات آزادي» گرامی ميدارم

                                                                           هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته


آزادی ۱۸

 

 

             بايد آزادی موقتی را از دست داد تا بتوان آزادی دائمی را بدست آورد.

                                                منتسکيو

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تحريم انتخابات

جبهه ملی ايران: مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت

زمان انتخابات مجلس هفتم در حالی فرا می رسد كه شرايط درونی و نيز بيرونی ايران بيش از هرزمان بشدت بحرانی است ونگرانی سراپای جامعه را فراگرفته است. جناح انحصار طلب و خودكامه حاكميت بيش از هر وقت حقوق ملت را ناديده انگاشته و ساز وكاری را در پيش گرفته كه از جمهوريت نظام هيچ نشانی برجای نمانده است. همه تصميمات در چنبره قدرت ساختار نظام "ولايی" با ناديده انگاشتن حق تعيين سرنوشت از سوی ملت اتخاذ ميشود. مجلس بوسيله دو ارگان قدرتمند انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت كه فقط پاسدار قدرت حاكميت دين سالاران می باشد، بكلی ناتوان و بی اثر شده و بصورت ارگانی فاقد هرگونه كارآيی درآمده است. در چنين شرايط، شاهد فشار هر چه بيشتر بر صاحبان انديشه وقلم، تلاشگران دگرانديش ملی و نيروهای وابسته به جنبش دانشجويی ميباشيم. روزبروز بر سياهكاری های گروههای فشار در برهم زدن اجتماعات و حمله های جسورانه به سخنرانان و دگرانديشان، حتا اصلاح طلبان درون حاكميت، افزوده می گردد. در بعد خارجی نيز در حاليكه حاكمان در پس پرده برای حفظ قدرت خود با سلطه‌گران به مذاكرات پنهانی مشغولند، اين ملت ايران است كه زير بار تحميل های گوناگون در چارچوب قراردادهای مربوط به نفت و گاز و قطعنامه های پی در پی، شانه هايش سنگينی می كند.

ما باور داريم كه تا زمانيكه مردم نتوانند نمايندگان خود را بركنار از دخالت ارگانهای انتصابی بر گزينند، و تا زمانيكه كار قانونگذاری مجلس بوسيله ارگانهای انتصابی "وتو" می شود، مشاركت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت و فقط می تواند بر مشروعيت نظامی كه در تضاد با خواست ملت همه توانش را بكار گرفته، مهر تاييد بگذارد. ازاينرو، جبهه ملی ايران شركت درانتخابات را با منافع ملی وحقوق ملت ايران همسو نمی يابد و بر اين باور است كه، برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می كند كه گردانندگان امور به يك همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد كه ملت ايران بتواند ساختار ونظام دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاكميت ملی برگزيند.

جبهه ملی ايران


 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۷

 

 

     آزادی فکر ِقلم ِبيان ِدين ِ کسب وکار ِلباس ِمسکن ِ ازدواج ِمال ِ آداب و رسوم‌ و

     تابعيت ِ بدون اينها قانون عدل جاری نخواهد گشت .      ميرزا آقا خان کرمانی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۶

 

 

     شعار اصلی انقلاب ما آزادی بود.          سيد محمد خاتمی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۵

 

 

« مردم ميخواهند دولت به آنها آزادی بدهدولی خودشان در مقابل دولت يا جامعه هيچ مسئوليتی نداشته باشند...حقوق ميخواهند ولی برای خودشان تکليف و مسئوليت ملی و وطنی قائل نيستند»

                                         مهندس عزت الله سحابی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۴

 

 

     ملا که سفر ز شهر قم کرد          ‌‌‌باريس وژنو گذر به رم کرد

     آزادی   ملتی   سلحشور            محصول دو انقلاب گم کرد


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۳

 

 

قانونگذارآزادی را به عنوان عاليترين خير يک کشور تلقی ميکند حال آنکه در وضعيت بردگی همه چيز به حکومت کنندگان تعلق دارد نه به حکومت شوندگان.

 

                                                                                       استرابو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۲

 

 

آزادی برقراری اصولی است که دست هر مرجع قدرتی را از جمله اقتدار اکثريت مردم را در اعمال زور محدود کند.

                                                                         فريدريش فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دوستان عزيز، آزاديخواهان ،ايران دوستان

با افزايش سايت های اينترنتی نظير آينده سازان http://ayandesazan.blogsky.com/ استاد اديب برومند http://www.adibboroumand.com/ و ملی مذهبی http://www.mellimazhabi.org/ جای خالی احزاب و مطبوعات آزاد و مستقل ولی سر کوفته را پرکنيم


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

کاری واقعا انقلابی

 

 بزرگترين دليل ارتدادژان ژاک روسو اين بود که گفت : هيچ قانونی خارج از قوانينی که انسان های زنده آنها را خواسته اند وجود ندارد .

ما نيز امروز شديدا نيازمند متفکرانی مستقل و جسوريم که به رها سازی ذهن انسانها کمک کنند. 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بلبشو نقل از لوموند ديبلماتيک

Le Monde diplomatique
 
صفحه اول << دسامبر ۲۰۰۳

عراق

" بلبشو"

نوشته Ignacio Ramonet

" يک شورش را مي توان تنها با ٢% نيروي فعال و ٩٨% هوادار خاموش براه انداخت"

تي. اي. لارنس


 
نويسنده

Ignacio Ramonet

ايناسيو رامونه، استاد تئوري ارتباطات در دانشگاههاي پاريس،از سالهاي ١٩٨٠ به فعاليت روزنامه نگاري پرداخته است. در کشاکش جنگ خليج فارس مسئوليت ماهنامه لوموند ديپلماتيک را بعهده گرفت و اين نشريه را به يکي از ارگانهاي مبارزه عليه نئوليبراليزم و پديده هاي مضر اجتماعي–سياسي آن تبديل کرد. جنبش ضد جهاني شدن ليبرالي ATTAC به دنبال فراخواني از او شکل گرفت. آخرين کتاب وي " جنگهاي قرن بيست و يکم" نام دارد که به تازگي منتشر شده است.
آخرين مقالات اين نويسنده:

بوليوي

قوه ي پنجم

نظارت تام

دروغ هاي رسميبرگردان:
ميترا شعباني

گوستاو هاسفورد در " بلبشو" (١)، که يکي از بهترين رمانهايي است که در باره ي جنگ ويتنام نوشته شده است، حکايت از آن مي کند که چگونه نسلي از جوانان آمريکا با پيوستن به " Marines "، به جنگجوياني هولناک بدل شدند تا در منجلاب جنگي فرو رو ند که در واقع آمادگي آنرا ندا شتند. تعاليم نظامي پيچيده ي آنان در مقابله با يک دشمن نامرئي، که نه جبهه اش مشخص است و نه پشت جبهه اش و مانند گاز ي مرگ زا در حرکت است، بدردشان نخواهند خورد...

عراق ويتنام نيست. اما در اين " رمضان سياه" در عراق، نقش ها جابجا شده اند: مهاجمين حالت دفاعي به خود گرفته اند. و اکنون هدف مقدم نيرو هاي اعزامي آمريکا يي همانا حفاظت خويش ازضربات نيروي مقاومتي است که بيش از پيش از خود جسارت بخرج ميدهد. در اين رابطه آمار و ارقام صراحت کامل دارند: ١٠ حمله به اشغالگران در ماه ژوئيه و ٣٥ حمله در حال حاضر. تلفات جاني آمريکايي به ١٠ نفر در هفته بالغ مي شود... بي آنکه سوء قصد هاي مرگبار عليه نيرو هاي کمکي بريتانيايي، ايتاليائي، لهستاني، اسپانيايي را به حساب بياوريم...

او ضاع رفته رفته به کابوس بدل شده است.

کارشناسان جنگي آمريکايي با تکيه بر نيروي ويرانساز دوزخي خود، براي فتح عراق تنها به اصل معروف مارشال فوش بسنده کرده بودند که طبق آن جنگ مدرن عبارتست از هدف گرفتن قلب ارتش دشمن، نبض قدرت او و تخريب آن در جريان نبرد. امري که بويژه پس از آنکه ارتش عراق در مرز بغداد غيب شد و در واقع مطلقآ مانعي براي تاخت و تاز دشمن ايجاد نکرد ( نه پلي ويران شد ونه فرودگاهي با خاک يکسان شد ) ، بسيار ساده مي نمود.

تا آنجا که بنظر ميرسيد که اين امر تنها ترفندي براي محاصره ي مهاجمين و سپس تحميل جنگي طويل المدت و نا موزون به آنان بوده است. چراکه نيروهاي آمريکايي اکنون ديگر براي مدتي طولاني در بين النهرين " لنگر انداخته اند" . عزيمت شتابزده ي آنان به هر شکلي مي تواند به يک جنگ داخلي و نوعي " لبناني شدن" عراق منجر شده و اين کشور را براي دهه هاي متمادي به " کانون آشوب" جهان مبدل سازد.

نظريه پردازان مقاومت اين شگرد را چنين تعريف مي کنند: " تا دشمن در حال پيشرويست ، ما عقب مي نشينيم؛ وقتي که دشمن به بن بست رسيد، ما اورا زير ضربه قرار ميدهيم." سان تسه، يکي از قديمي ترين ناظرين جنگي نيز بر استفاده از نقاط ضعف قدرت تأ کيد مي کند و مي نويسد : " از نيروي او حذر کنيد وبر کاستي هاي او ضربه وارد آوريد." شورشيان عراقي نيز در عين آنکه کاملآ هشيارند تا آماج حملات دشمن قرار نگيرند، در پي آنند تا آمريکايي ها را در تنگناي يک شيوه ي دفاعي طولاني و غير فعال، که مرگبار ترين شکل جنگ است، گرفتار سازند.

بدين ترتيب خشونت سير تسلسلي اجتناب ناپذير گرفته است. و روند سرکوب، که از اين پس با ورود نيروهاي مزدور شبه نظامي وابسته به نيروي اشغالگر به کارزار، دو چندان خواهد شد، به نوبه خود پيش از پيش به جنبش مقاومت دامن خواهد زد. نيرو هاي اشغالگر حيران و مبهوت در منطقي انتقامجويانه گرفتار آمده اند که از نفرت به مهاجمين سرچشمه مي گيرد، تا جايي که حتي از تشخيص "دوستان" و دشمنان خود عاجزند و مرتبآ آندسته از عراقياني را که خود، به جرم " همکاري" با دشمن ، از اهداف اصلي جنبش مقاومت هستند، " اشتباهآ" آماج حملات تلافي جويانه ي خود قرار ميدهند.

اينطور که پيداست ١٣٠٠٠٠ سرباز آمريکايي (٢) _ که تنها ٥٦٠٠٠ تن از آنان جنگجويان حرفه ايند _ (٣) براي تأ مين امنيت کشور کافي نبوده و عراق به الدورادوي شرکت هاي خصوصي امنيتي (٤) بدل شده است. امر حفاظت از سفارتخانه هاي خارجي، شرکت هاي غربي ذينفع در قراردادهاي بازسازي کشور ( عمدتآ آمريکايي و وابسته به دولت بوش ) (٥)، وزاتخانه ها و ساير اما کن دولتي بعهده ي هزاران مزدور ي است که براي دوائر خصوصي امنيتي کار مي کنند. مانند Erinys که ٦٥٠٠ نفر را براي حراست از تأسيسات نفتي استخدام کرده است، Global Risk که مأمور حفاظت از اعضاي شوراي موقت دولت است، Vinnell که ارتش جديد عراق را سازماندهي مي کند، Dyncorp که نيروي انتظامي جديد را آموزش ميدهد و Olive که از کادر هاي شرکت هاي بزرگ آمريکايي مراقبت مي کند.

از سوي ديگر، اشغال عراق بجاي ارعاب تروريسم بين المللي ، به شکل اسف باري به آن پر و بال داده است. سوء قصدهاي نفرت بار ي که از کازابلانکا تا رياض و از مومباسا تا استانبول گسترش مي يابند، گواهي بر اين امرند. و اين در حاليست که چشم انداز استقرار يک دموکراسي در عراق روز به روز کمرنگ تر مي شود...

گويي از زماني که " باز" هاي پنتاگون در بلند گو هاي خود جار ميزدند که مردم عراق از مهاجمين همچون نيرويي آزاديبخش استقبال خواهند کرد، سالها گذشته است... اين خطا ي فاحش در تحليل شرايط، سر منشأ هرج و مرج کنوني است. نظريه پردازان واشنگتن ( چني، رامسفلد، وولفوويتس، پرل...)، مست از باده ي قدرت، شتابزده مي خواستند تا با کمک زرادخانه جنگي مهيب آمريکا به رؤ ياي جنون آميز خود تحقق بخشيده و " طرحي نو در خاور نزديک" در اندازند. آنان اکنون عواقب اعمال خودرا مي چشند.

پاورقي ها:

١) فيلم Full Metal Jacket اثر استانلي کوبريک از اين کتاب اقتباس شده است.

٢) بدون مجوز سازمان ملل، تعداد نيروهاي اشغالگر در عراق به ١٥٥٠٠٠ تن از ٣٤ کشور بالغ مي شود ( هيچ کشور عرب يا مسلمان در ميان آنان نيست)

٣) در مقايسه با ٣٩٠٠٠ نفر که مأ مور برقراري نظم تنها در شهر نيويورک هستند...

٤) مراجعه شود به توماس کاتان و استفن فيدلر: " The military can’ t provide security" http://amsterdam.nettime.org/lists-archives/nettime-l-0309/msg00169.html

٥) بنا به گزارش Center for Public Integrity ، به تاريخ ٣٠ اکتبر ٢٠٠٣ ، شرکت هايي که غنائم سرشار بازسازي را ميان خود تقسيم مي کنند _ ٨ ميليار دلار_ همانهايي هستند که به هنگام انتخابات نوامبر ٢٠٠٠ بيشترين کمک را به جرج بوش کردند.

نسخه قابل چاپدر اين شماره:

ژنو ، پنجره اي باز فراروي اميد

چرا آريل شارون مي ترسد

نقصي در حقوق بين الملل


فهرست کامل مقالات, دسامبر ۲۰۰۳
 
کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
? 2003 - 2000 Le Monde diplomatique


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۱

 

 

آزادی عاليترين شکل بلند نظری است حقی است که اکثريت در اختيار اقليت ميگذارد و به اين ترتيب شريف ترين شعاريست که تا کنون روی اين کره خاکی طرح شده است . آزادی عزم به تقسيم زندگی با دشمن را اعلام ميدارد دشمنی که ضعيف است .باور کردنی نبود که نوع بشر بتواند روزی به طرز رفتاری چنين بزرگوارانه و اينقدرمتناقض وظريف نائل آيد.

                                                           خوزه ارتگا ئی گاست


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شانزدهم آذر

 

شانزدهم آذر : نگاهي به جنبش دانشجويي[1]

 

با غروب 28 مرداد 32 خورشيد آزادي در ايران يكبار ديگر غروب كرد خانه مصدق ويران شد احزاب به دست اوباش افتاد و سايه شوم استبداد با همه ظواهر آن رخ نمود. روزنامه آتش در اول شهريور 32 نوشت: شاه آمر است و وزير مامور. آمر كه براي عزل مامور خود احتياج به كودتا ندارد. يك كلمه به او مي نويسد كه تو معزولي. اگر نوشت و مامور اطاعت نكرد و با قدرت شخصي نشست و آمر را بيرون كرد او كودتا كرده بايداو را گرفت و محاكمه كرد و به جرم كودتا به حكم قانون مجازات كرد. دكتر مصدق نيز در دادگاه اظهار داشت اگر بنا بود كه پادشاه هر وقت خواست وزيري را عزل يا نصب كند مشروطيت معنا و مفهومي پيدا نمي كرد و اين همان كاريست كه قبل از مشروطيت هم سلاطين استبداد مي كردند. دانشگاه تهران كه از آغاز سال تحصيلي به اشغال حكومت نظامي در آمده بود با صدور رأي دادگاه نظامي مبني بر محكوميت دكتر مصدق بغض نمود و با ورود ” دنيس رايت “ كاردار سفارت انگليس و تحويل گرفتن سفارتخانه و بلافاصله حضور نيكسون و آغاز مذاكرات نفت بغضش تركيد و سه جوان اهورايي را در دانشكده فني به قربانگاه آزادي فرستاد.

امروز جنبش دانشجويي ايران سنت استمرار يافته اي است كه ظرفيت احياء دارد اما شكل گيري اين جنبش اولاً منوط به تشخيص دقيق اولويت هاي كشور در عرصه سياسي است ثانياً نياز به گره خوردن با اقشار دلسوز مبارز و امتحان داده ملت دارد.نسل حاضر مرحله مهمي از تاريخ چند هزار ساله اين سرزمين را طي مي كند و آن گذار بي ترديد از استبداد پرسابقه به دموكراسي تازه وجوان است كاري كه قيام ها و انقلابات گوناگون تا به حال موفق به انجام آن نشده اند. اراده كرده ايم به سبعيت و آزار انديشه براي هميشه پايان دهيم و اين كاري است كه حتي قوانين اساسي و متمم ها نتوانسته اند از پس آن برايند. مشكل كجاست و راه حل چيست؟ تا زماني كه بيماري اجتماعي استبداد را درست نشناسيم قادر به مداواي آن نخواهيم بود. ريشه هاي استبداد در جزم انديشي و مطلق گرايي است. اقتدار گرايي با پذيرش بي چون و چراي وضع موجود و ديدگاه متعصبانه هيچ گونه تماس و گفتگويي را با انديشه هاي متفاوت برنمي تابد. پس يكي از پيش نيازهاي اصلي بوجود آمدن دموكراسي گرايش به عمل بردبارانه در سطح جامعه مي باشد و علائم و آثار بيماري استبداد در جزم انديشي ، مطلق گرايي ، اقتدارگرايي و خاص گرايي خلاصه مي شود. حاكميت مستبد همواره متزلزل است و براي پوشش نهادن بر تزلزل بنيادين خويش بايد هزينه هاي فراواني بر دوش كشد. حاكميت مستبد همواره فاسد است  و مسبب ترويج فساد ، زيرا هميشه بايد خيل عظيمي براي بستن دهان مردم اجير نمايد و به ندرت ماموري مي توان يافت كه براي بستن دهان مردم به حقوق و مواجب معمول اكتفا نمايد.   هزينه هاي مربوط به برج و بارو و زندان پاسخگوي نياز حاكميت مستبد نيست بلكه در نهايت احساس مي كند كه دور تا دور كشور را با ديوار چين بايد محصور نمايد. در پناه حاكميت مستبد هر كس امكانات مالي مهيا كند از طريق مهاجرت ثروتش را به خارج منتقل مي نمايد زيرا حاكميت مستبد همواره ناامن است. اما يادمان باشد كه تقسيم قدرت همواره سخت تر از تقسيم ثروت يا تقسيم هر چيز ديگري ميان انسانهاست.

 1- خبرنامه جبهه ملي ايران ،شماره 96 ، 7 آذر ماه 1380 ، ص 3


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۱۰

 

 

اين واژه  مانوس که چون  آب  روانست             در وادی تفتيده چه بی تاب و توانست

در نسل گذشته دو سه سالی بدرخشيد         تاريخچه اش مختصروجمع و جوانست

 

                                                                                   

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۹

 

 

آزادی دريائی متلاطم و طوفانی است  مردان ترسو آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح ميدهند

 

                                                                                 توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۸

 

 

آزادی هيچوقت انتظار ما را ندارد بايد در طلبش از دل و جان دريغ نکنيم چه در هيچ جائی از زوايای تاريخ سراغ نداريم آزادی و دموکراسی سهل و ساده تحصيل شده باشد.

 

                                                                                                امرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۷

آزادی انديشه و قلم و زبان و مجامع وشغل و منزل و غيره موجب آبادی و عمران ممالک

است.

                                                                                           علامه دهخدا

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۶

 

آزادی متعلق به يکنفر نفر نيست مال همه است .

 

هربرت اسبنسر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۵

 

 

قدر آزادی کسی داند که به اسارت گرفتار آمده باشد.

 

چارلز ديکنز


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۴

 

 

خداوند آزادی را به کسانی که در جستجوی آن هستند ميدهد

 

وبستر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

العياذ بالله

 

 

 

 

يکی از خلفای عباسی که بغايت ظالم و

ستمگر بود به يکی از نديمان گفت که برای من لقبی معين ساز مثل المستعصم بالله 

الناصر بالله.نديم گفت :هيچ لقبی برای تو مناسب تر از العياذ بالله نيست.


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۳

 

 

بايد نشان بدهيم که ايرانی  بدون ترس و هراس بدون مشوق خارجی و بيگانه از روی وجدان و شعور از روی عشق و محبت در را ه آزادی مجاهدت ميکند.

 

                                                                            شيخ محمد خيابانی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی ۲

 

 

آزادی تنها ارزش جاودانه تاريخ است

آلبر کامو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آزادی

 

 

کشور در صورتی دارای آزادی و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند

 

مونتسکيو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عيد فطر بر شما مبارکباد

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

که ایام گل و یاسمن و عید صیام است

 

عید بر عاشقان مبارک باد

عاشقان عید تان مبارک باد

روزه مگشای جز به قند لبش

قند او در دهان مبارک باد

 

 بگذ شت مه روزه عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران ،معشوق پدید آمد

مولوی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آرمانشهر

  

 

آرمانشهر من آن شهر قشنگي است ،

كه گر روي زمين نيست ،

كه نيست ،

مرد و مردانه اجازت بدهيد ،

لااقل

لابلاي ورق دفتر كار ،

عرش اين عرشه پرشعر و لبالب زشرابم سازم ،

مشكنيد اين قدح آبي راز

مشتابيد در اين پرده ساز ،

ساز من ، راز من و راز تو و راز كسان ،

ناكسان حمله برآرند به مضراب كسان ،

بگذاريد در اين زمزمه بحر تفكرمانم ،

بگذاريد كه تاريخ وطن را خوانم:

مزن آن ضربه به مغزم ،

مربائيد تنم ،

مسپريدم به رگ تير بلا،

مزنيد آن همه شلاق جفا ،

متپانيد از آن كهنه كه بر ناي [1] وزيران رفته ،

مبريد آن رگ دستم ، مزنيد آن رگ پاي[2] ،

منشانيد در آن قلعه [3] دور از همه جاي

كه در آن قلعه كشند ،

فاطمي ، سامي و صد چهره چو اين

چهره وران ، ناموران ،

آرمانشهر من از صدق مصدق سرشار

آرمانشهر من از كذب مكذب تبدار

آمانشهر من آن جاست كه حق پيروز است

آرمانشهر من آن جاست كه شب چون روز است

آرمانشهر مرا سجده كنيد.

تا به نيل [4] غم  و اندوه نگرديد غریق !

 

                                                      هرمز مميزی

 

 [1] اشاره به نحوه قتل قائم مقام

[2] اشاره به نحوه قتل اميركبير

[3] اشاره به روستاي احمد آباد

[4] اشاره به آيات 90 و 91 سوره يونس در باب ستم فرعون و ظلم سپاهش بربني اسرائيل و تعقيب آنان و فرارسيدن لحظه غرق فرعون در نيل و در آن حال از بيم ايمان آوردنش و خطاب حق به وي كه اكنون قصد داري ايمان آوري كه عذاب ما را ديدي و پيش از اين در تمام ايام زندگي از تبهكاران بودي .


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته