مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۵

 

استبداد قانونی به مراتب بدتر از استبداد غير قانونی است . قانون نيز اگر بت شود زنجير ميشود.

                                                                                    اتين لابوئی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۴

 

اگر نميخواهيم فطرت انسانی خود را تحقير يا انکار کنيم بايد در حفظ حد اقل قلمرو آزادی فردی تلاش کنيم.

                                                                             جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۳

انسان جهنم انتخابی را از بهشت تحميلی بيشتر دوست دارد زيرا ندای فطرت و طبيعت بشر اين است که : بگذار من خودم باشم.

                                                           


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۲

 

؛ هر مذهبی که متوسل به زور و قدرت شد خود را به نحوی غم انگيز مجروح ساخت.؛

                                                                                 توين بی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۱

 

اگر آزادی و نظارت همگانی نباشد دولتها به سوء استفاده از قدرت تمايل مييابند آری بايد به قدرت بيشتر بدبين بود تا رذالت چون قدرت بطور کلی مفسد است .

                                                                                    لرد آکتون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بمناسبت روز دلدادگان

 

بر ملا کن راز پنهان دلم

چون تو میدانی تمنای دلم

ماجراهای بزرگی در سرم

ماجراهای لطیفی در دلم

ماجراهای بزرگی در جهان رخ میدهد

ماجرای کوچک دل هم جهانی دیگر است

عشق آخر، آخرین عشق منی،

آخرین عشق بزرگ زندگی!

با نوازش زندگی را شاد کن

با نوازش کومه ام آباد کن،

زیر هر سقفی که شاعر زنده شد

زیر هر طاقی که شاعر زیسته

بیگمان در این فضا« زن» حاکم است

و پسر ها دامن دختر به تن پو شیده اند.

ماجراهای بزرگ زندگی

ماجرای کوچک دلهای عاشق را

به نسیان نسپرد.

کوله بار پیری و افسردگی

با پریرویان شکوفا میشود،

عشق پیری، واپسین عشق حیات،

اینک از قرنی به قرنی،

اینک از فصلی به فصلی میرویم.

 

دیماه 77- ژانویه 99

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۶۰

ارکان آزادی سياسی:

۱- امنيت شهروندان و احزاب

۲- امکان مشارکت و آزادی مشارکت در امور سياسی و سهيم بودن و موثر بودن.

۳- عدم مداخله ديگران به ويژه حاکميت و فقدان جبر و منع و زندان و شکنجه.

۴- توانائی استفاده از فرصتها و آزاديهايعنی فقدان فقر فريب و اغوا.

۵-امکان سر پيچی و پيشنهاد دادن و جرات انتقاد و اعتراض داشتن .


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

قصه هاروت و ماروت برای روز جمعه

 

قصه هاروت وماروت

 

پس از خلقت آدم وحوا،تعدادی از فرشتگان نزد خداوند رفته و دلیل رفعت مقام بشر را پرسیدند .

خطاب آمد :بزهکاری بشر از شهوت است وعصمت شما از عدم شهوت . بهمین سبب است که نیکان ایشان را پاداش دهم .فرشتگان انجمن کردند و سه فرشته از میان خود برگزیدند به اسامی هاروت و ماروت و عزازیل تا با همه خصوصیات بشری به زمین بیایند و موقعیت بشر را تجربه کنند . عزازیل که فرشته ای هوشمند و زیرک بود چون ازمون را دشوار دید پوزش خواست و به آسمان برگشت .اما هاروت و ماروت همچنان بر روی زمین ماندند و به وظیفه خود عمل کردند روزی زنی زیبا بنام "زهره" برای امری مهم ، داوری به نزد ایشان میبرد .آن هر دو فریفته وی میشوند و شب هنگام به سرایش میروند و انجام مهمش را به وصال موکول میکنند .زهره وصال را موکول به سه شرط شرک و قتل و باده نوشی مینماید و میگوید اگر کام میجوئید باید ساغری چند با من بپیمائید . آن دو از جان و دل میپذیرند . باده مینوشند و گناهان دیگر را هم مرتکب میشوند .فرشته ها که نظاره گر این صحنه ها هستند انگشت حیرت به دهان میگزند . خداوند ان دو بزهکار را میان عذاب دنیوی و اخروی مختار میکند و انها که از سختی عذاب اخروی آگاهند ، دنیوی را انتخاب میکنند و از این روی الی الابد در چاه بابل واژگون آویخته اند . اما زهره ناقلا که اسم اعظم را از این دو فرشته آموخته بود ، به یاری آن به آسمان صعود میکند و به ستاره زهره ، رب النوع عشق و زیبائی ، عیش و عشرت و شادمانی مبدل میشود .                      نقل از منابع زردشتی و قران

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۹

 

 

    عادلترين مردم کسی است که آنچه را بر خود نمی پسندد بر ديگران نپسندد .

                                                                       حضرت محمد ص


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

انقلاب

 

انقلاب يعنی تغيير نظام اجتماعی و ساختن يک نظام اجتماعی جديد  در شرايطی که انباشتگی قدرت  ثروت  دارائی  تجمل و زور در لايه های بالای طبقه حاکم تحمل ناپذير شود .

                                                                  فرهنگ اصطلاحات علمی اجتماعی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

غدير و قدرت و ضرورت تغيير قانون اساسی

 

قدرت مانند گرگ درنده است و چون روباه فريبنده.مقام ايمان را سوزانده و نابود ميکند.

                                                                                    امام علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۸

 

اجتماعی اخلاقی است که در آن عظمت و بزرگی انسان مورد احترام باشد  جامعه خوب و اخلاقی از مردمی آزاد و اخلاقی به وجود ميايد  آزادی و اخلاق دست به دست هم پيش ميروند يکی بدون ديگری نا ممکن است .

                                                                         جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت وآزادی ۵۷

 

          بشر چيزی جز آزادی نيست.   

                                              ژان پل سارتر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۶

 

ستاننده دا د آنکس خداست                که نتواند از پادشه داد خواست

                                                                                  سعدی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بزرگداشت ياران مصدق

 

اردلان اين پديده دوران

در صداقت همان نريمان(1) بود

او مقاوم چو رستم دستان

فاطمي در ميان ياران بود

اردلان صرصر(2) زمانه نوشت

مستعد از تبار باران بود

او صبوري به سنگ مي آموخت

مظهر اقتدار زندان بود

اردلان در ميان مشتاقان

عاشق سينه چاك ايران بود

راه او زنده تا ابد باشد

او دليري ز خيل گردان بود

          22/11/ 78

1 - نریمان وزیر دارائی دولت ملی دکتر مصدق در خانه اجاری در گذشت.

اردلان وزیر دارائی دولت ملی مهندس بازرگان در خانه رهنی در گذشت.

2- صرصر نام نخستین روزنامه آزادیخواه است که به همت علی اردلان بعد از کودتای خائنانه 28 مردادمنتشر شد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بدر انديشه عدالت و آزادی ۵۵

 

دموکراسی  کوشش پيگير حکومت شوندگان برای مقابله با سوء استفاده از قدرت است  دموکراسی يعنی کنترل  دموکراسی يعنی اختيار و امکان بر کنار کردن فوری حاکمان در حاليکه امور را به سود اکثريت رهبری نکنند.

                                                                                    شواليه


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۴

...با اينکه رای گيری و رای دادن آزاد است  ولی رايها و نظرها آزاد نيستند بلکه با تبليغات و تلقينات و اغوا و فريب  رايها و نظرها را جهت داده و به زنجير گرفته اند .

                                                                           زنده ياد دکتر علی شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مجلس چهارم ايده آل شورای نگهبان

مجلس چهارم، ایده آل شورای نگهبان

 

 مجلس چهارم در حالی اجتماع (دو) نفر را غیر قانونی اعلام کرد که میدانست رضاشاه بعد از کودتا،اجتماع (سه) نفرو محمد علیشاه بعد از به توپ بستن مجلس، اجتماع (پنج) نفر را ممنوع کرده بودند.

 

دو نفر، سه نفر، پنج نفر

 

صحن مجلس که هوا آلوده،

سرب و ذرات معلق، دوده

میرود در ریه ها ، در شش ها

میکند تنگ نفس هامان را،

واژه ها مست، سیاه،

واژه ها آخته سرنيزه بدست                                                                       واژه ها از پی هم میایند،

واژه ها قصد تجاوز دارند.

 

دو نفر ، سه نفر ، پنج نفر

نتوانند به هم دست دهند

چه خبر گشته که اینجا جمع اند؟

شاید از علم عبوس،

شاید از دمب خروس،

شاید از فلسفه ها میگویند؟

شاید از مجلس چارم کوکند

شعری از عشقی شاعرگویند؟

شاید اصلا همه جا پخش کنند.

 

دو نفر،سه نفر، پنج نفر

شاید از پله پیامی جاریست؟

قهقرا، یا صدماتی ساری است،

مردم شهر آتن نیز چنین میکردند،

وضع قانون خشن، بر له دین میکردند

اینکه خورشید یکی سنگ مذاب است وماه

سرد و خاکستری از جنس زمین،دمخور خاک،

بهر اعدام،کفایت میکرد،

شوکران را به گلوگاه، دلالت میکرد.

للعجب از پی اعصار و قرون

که هنوز انکساگوراس یا سقراط،

باید این جام بلا را نوشند ،

یا همان جامه زندان اوین را پوشند.

 

                    هرمز ممیزی

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عيد قربان

 

ای صبا از من به اسماعيل قربانی بگوی     زنده برگشتی ز کوی دوست شرط عشق نيست

                                                                                                 ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۳

 

عدالت کن که در عدل آنچه يک ساعت بدست آيد

                                      ميسر نيست در هفتاد سال اهل عبادت را

                                                                                  صائب


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بحران قانون اساسی

بحران قانون اساسی

                                                                              

بحران واژه ایست یونانی به معنای موقعیتی که بیمار را یا بسوی صحت کشد یا بسوی هلاکت و بحران قانون اساسی ، وضعیتی وخیم و نامتعادل را در کشور بوجود آورده که رفع آن موکول به اتخاذ تصمیمی تغیر دهنده خواهد بود . آنچه امروز در مجلس میگذرد فقط نمای ظاهری کوه یخ عظیمی است که ساختار با عظمت آن در اعماق قرار دارد .

             

صد سال تلاش ومبارزه یک ملت بزرگ برای دستیابی به گوهر آزادی ، کوشش مختصری نیست که با بستن تعدادی مجله و روزنامه ، بازداشت فعالین سیاسی ، حمله به دانشگاهها ویا حتی قتلهای سیاسی و زنجیره ای بتوان به آن پایان داد. . مردود بودن کارنامه وعده های دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی از دیدگاه اکثریت مردم و تهی بودن کارنامه مجلس ششم علیرغم تلاشهای صورت گرفته و حتی بسیار فراتر از آن پایان نامه ضعیف بیست وپنج سال فداکاری و حمایت بیدریغ ملت شریف و بزرگوار ایران را اگر نیک ردیابی کنیم به چیزی مهمتر از نقص بنیادین قانون اساسی فعلی نمیرسیم ، چرا که این قانون فقط برای خلق و تداوم دولتی توتالیتری طراحی شده و اگر ربطی به اسلام داشته باشد فقط می تواند خلافت عباسی و اموی را تداعی کند که در مرگ فجیع و دلخراش صوفی و عارف مشهوری چون حسین منصور حلاج جلوه گر شد . قانون فعلی سیمای خوبی ندارد و ذاتا برای این تنظیم شده که همچون وسیله ای در خدمت تعدادی از آقایان شیفته قدرت باشد تا با استفاده از آن به گونه ای موثر قدرتشان را بر بقیه جامعه اعمال کنند و دین را به یک " اسم شب " جهت راه یافتن به قلعه جادویی قدرت ، تبدیل نمایند . کاش کسی در پرداخت این قانون ، شاغولی به کار برده بود. کاش کسی نهادهای متعدد و موازی آنرا که جز خرج تراشی از کیسه ملت  و به بند کشیدن اراده پاک او وظیفه ای ندارند و درست بر خلاف شعار " یک مملکت ، یک دولت ، آنهم به رای ملت " دوران انقلاب ، میهمانان ناخواسته شده اند ، حذف می کرد و ایکاش کسی پیدا میشد تا یادی هم از حقوق ملت میکرد و بر این مزار متروک ، قطره اشکی میریخت و از سر صدق و صفا آهی میکشید . این منشور هدیه ایست که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد انقلاب به خودم تقدیم میکنم . باید شتاب کرد ، بهترین هنگام طرح مساله همین امروز است. 

 

در اصطلاح حقوقی محجورین ، صغار ، مجانین ، اشخاص غیر رشید در اثر آنکه نمی توانند منافع خود را در اجتماع حفظ کنند و یا رفع زیان از خود نمایند ، قانون آنها را تحت سرپرستی یا قیومت دیگران گذاشته است .

 

نهادهای متعدد موازی که از صدر تا ذیل قانون را فراگرفته و مشابه آنرا امروز در هیچ کشوری نمی توان یافت ، چرا که هم هزینه کلانی را بر جامعه تحمیل میکند و هم کارایی بسیار کمتری دارد و سبب لوث شدن مسئولیتها نیز میباشد و از همه مهمتر اینکه قانون اساسی را به قیم نامه تبدیل کرده و در حالیکه عقلانیت " سلطه " در جهان امروز نه فقط زیر سوال رفته که حتی در کلیتش مرگبار شده است ولی متاسفانه نگاه سلطه گرانه در بخشهائی از قانون اساسی موج میزند و همانطور که یکی از فلاسفه قرن بیستم میگوید " دنیا جایگاه انسان نیست ، بلکه جایگاه انسانهاست " . قانون اساسی نیز ابزاری برای تسلط بر انسانها نیست و افراد مسلطی که از آن بهره میگیرند اگر بخش مربوط به حقوق مردم را رعایت نکنند یا چنانکه شاهدییم حتی از تصویب ضمانت اجرا برای آن ممانعت به عمل آورند دیگر نباید انتظار رعایت حقوق حاکمیت را داشته باشند چرا که میثاق را خود شکسته اند . نیرنگ به قانون یا حیله قانونی ، فریب وتظاهر به عملی است که هدف واقعی آن اغفال دیگری باشد و به عمل حقوقی گفته میشود که اولا جنبه صوری دارد و ثانیا فاعل عمل مزبور قصد تقلب دارد و مقصودش وصول به یک نتیجه غیر قانونی است که اصطلاحا به ان کلاه شرعی گفته می شود و قران کریم در داستان اصحاب سبت صربحا حیله را تحریم کرده است .

روحانیون راستین نه فقط دشمن ایران وایرانی نبوده و نیستند که در بسیاری مراحل تاریخی نقش بی بدیل و شایسته ای برای نجات میهن و مردم از خود بروز داده اند . از قضا تغییر تاسف بار قانون اساسی مصوب

 26/3/58 شورای انقلاب هم نه از سوی روحانیت که ابتدا از طریق آقای آیت پیشنهاد شد و امروز به وضوح حس میکنیم که حتی اگر ایت الله نائینی هم قرار بود با این قانون فرمانروائی کند ، بی تردید مستبد میشد.چرا که ساز و کار استبداد گروهی و جمعی ، در دل این قانون مهیا است .

دستگاه شبه دولتی موجود نیز ، نتیجه ضروری رشد بیش از حد حاکمیت " قیم " است که مردم را مجنون ، سفیه و یا صغیر میشناسند و چنین وانمود میکند که عقل و خرد مستقلی در جامعه وجود نداشته و ندارد و از این طریق کشور را به بن بست خطرناکی میکشانند . احتمالا زمان لازم است تا همگان بپذیرند که نهادهای زائدی که از بطن قانون اساسی بوجود آمده ،انها را به چنین بن بستی کشانده است ولی متفکران را عقیده بر آن است که باید درباره راههای خروج از این بن بست به تفکر بپردازیم . همیشه شناخت حدود امر ممکن است که به انسان توانایی استفاده از قابلیتهایش را میدهد . امروز ما شاهد نظم خود جوش ناشی از تحول بی بدیل تاریخی هستیم که نتیجه کار انسانهای متعدد است و نه ساخته و پرداخته یا اختراع فردی خاص ،شاید اصطلاح  دست نامرئی " آدام اسمیت " گویای مطلب باشد . نظم خود جوش به خلاف نظم هدفمند معمولا غیر مشهود است و به خلاف نظم تحمیلی که همیشه در خدمت فرد یا طبقه خاصی است که آنرا بوجود اورده ، همگان را در شمول عدل و انصاف خویش قرار میدهد .

پنج وعده سر خرمن در مقدمه قانون اساسی  

 

میدانیم که تمام  شعارهای دوران انقلاب سیاسی بود ، بنابراین تغییر اهداف انقلاب به هر چیز دیگری جز آزادی و دموکراسی بی نتیجه خواهد بود ،حتی در مقدمه قانون اساسی فعلی نیز آمده است :

الف : به ملت که با فریادهای " استقلال ، ازادی ، حکومت اسلامی " رای خود را اعلام نمود ه اند ، وعده داده شده که حکومت اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست و قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد .

ب : به زنان که به شکل بارزی در تمامی صحنه های انقلاب حضور فعال و گسترده داشتند و به دلیل ستم بیشتری که در نظام گذشته متحمل شده اند ، استیفای حقوقشان وعده داده شده است

ج: طرد نظام بروکراسی پر حجم و کم خاصیت به همگان بشارت داده شده .

د: حل مساله قضاوت در رابطه با پاسداری از حقوق مردم پیش بینی شده . ه : وسائل ارتباط جمعی آزاد را بعنوان سر لوحه اهداف برای رشد و تکامل انسان معرفی نموده است .

اما همین قانون اساسی ، خود وسیله ابطال وعده هایش را چنان فراهم آورده که با گذشت ربع قرن ، متاسفانه هیچ کدام از انها عملی نشده . تغییر قانون اساسی مستلزم معرفی بدیل و جایگزینی شایسته است که اکثریت افکار عمومی ان را پذیرا باشد . از سوئی دوام قانون متزلزل فعلی نیز فقط ناشی از معرفی نشدن چنین بدیلی می باشد .

مزیتهای قانون اساسی مصوب 26/3/1358

 

قانون مذکور در مجموع قانونی است مدرن و منطقی که از سوی دولت موقت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان تهیه شده . به تصویب شورای انقلاب و امضاء رهبر فقید انقلاب رسیده ولی مورد عنایت مجلس خبرگان بنا به دلائلی که امروز بر همگان روشن است قرار نگرفته . جمعا 23 اصل از اصول انرا حذف و یا تغییر ماهوی داده اند که برای پرهیز از اطاله کلام به سه مورد اشاره می شود .

الف : ادای سوگند وفاداری به روال منطقی ، بر عهده شخص اول کشور است که در قانون فعلی ،این وظیفه سمبولیک ولی خطیر ،بر عهده شخص دوم با همه محدودیتها گذاشه شده است . یعنی شخص دوم کشور به حفظ امانتی سوگند میخورد که خود میداند قادر به انجام ان نیست .                  ب: به خلاف قانون فعلی ؛ هیچ نهاد انتصابی و غیر انتخابی در قانون اساسی مذکور پیش بینی نشده .

ج: هیچ نهاد موازی و یا تکراری در قانون اساسی مذکور به رسمیت شناخته نشده است .

برای ملتی که آمادگی دارد تا به هر مناسبتی به خیابانها بیاید و راهپیمایی کند ، روز انتخابات در خانه ماندن معنای خودش را دارد ، این بیرون نیامدن از خانه یعنی برگزاری سالگرد آنچه که در میثاق ملی به او وعده داده شده و در دوران اصلاحات بر آن تاکید مجدد شده ، بیرون نیامدن از خانه چیزی است شبیه " چله ها " در طول یکسال انقلاب ، منتها با آهنگی کندتر و فاصله ای طولانی تر ، از این انتخابات تا آن انتخابات . پرهیز از رفتار به ظاهر قانونی و به واقع قیم ماب با مردم بهترین وسیله است برای حفظ و تثبیت انقلاب و نمونه سازی ان درنزدجهانیان ، یعنی چگونه میتوان رضایت مردم را به لحاظ کارهای قانونی و سیاسی و نه با اسکناس بی پشتوانه جلب نمود تا سرانجام به چالش با اساس کار بر نخیزند ؟ به نظر نگارنده، تمام تقصیر متوجه ساختار سیاسی و قانون فعلی است و تنها گزینه کم دردسر ، قانون اساسی مصوب 26/3/1358 شورای انقلاب به جای قانون میثاق شکن فعلی میباشد .

مردان مرد و راهنمایان روزگار              زاین پیش بوده اند ، در این روزگار کو؟

اندر صف مجاهده یکتن ز سروران        بر مرکب توکل و تقوی سوار کو ؟

                                                                                          

                                                                                    هرمز مميزی

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ديده بان شغل شريفی دارد

 

ديده بان را مزنيد

ديده بان را مکشيد

ديده بان را به سر کار خودش بگذاريد

ديده بان شغل شريفی دارد .

                                         هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تفريح و تنوع روز جمعه

ابلیس و حضرت سلیمان

حضرت سلیمان با همه مال و مکنت وشوکت و حشمتی که داشت ، از راه زنبیل بافی ارتزاق میکرد و برای گذران معاش خود از بیت المال چیزی نمیگرفت . شبی سلیمان در مناجات از خدا درخواست میکند که ابلیس را نیز مانند باد و باران و طبیعت در اختیار او بگذارد تا مردمان را از شر وسوسه های گمراه کننده اودر امان بدارد.تقاضای سلیمان مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد ولی او باز هم پافشاری میکند و با تضرع و زاری اجابت خواهش خود را می طلبد ، سر انجام با درخواستش موافقت میشود و خدا اجازه میدهد که شیطان در اختیار سلیمان قرار گیرد . سلیمان ابلیس را به بند میکشد و به زندان میاندازد و چون از زنبیل بافی فراغت مییابد مطابق معمول زنبیل را توسط خادمش به بازار میفرستد . اما خریدار پیدا نمیشود و او آنشب گرسنه میخوابد روز بعد زنبیل بهتری میبافد و با زنبیل قبلی به بازار میفرستد که اینبار هر دو زنبیل بی خریدار میماند  . سلیمان دست نیاز به درگاه بی نیاز دراز میکند و متضرعانه میگوید : دو روزی است که از من زنبیل نخریده اند و من گرسنه مانده ام   . خدایا سبب چیست ؟ ندا مییاید که ای سلیمان، ابلیس مهتر بازار است و گرداننده آن ، اختلال بازار و توقف و رکود کارها از این روست که تو او را به بند کشیده ای .            

چون بود در بند، ابلیس پلید ،                 کی توان کردن، فروشی یا خرید؟  

کار دنیا جمله موقوف وی است                نهی منکر ، امر معروف وی است

                                                                               فریدالدین عطار                                        

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ثبات ابدی (قانون)

 

ميان روش علوم اجتماعی و علوم طبيعی دوگانگی بنيادين وجود دارد . ماهنوز کلمه(قانون) را هم برای قواعد غير قابل تغيير حاکم بر طبيعت و هم قواعد متغيير حاکم بر روابط انسانها بکار ميبريم و از اين موضوع خودکامگان که هيچ تغييری را بر نمی تابند و تصور هر تحولی را به زيان امتيازات ويژه خود ارزيابی ميکنند  سوء استفاده مينمايند و در ثبات ابدی (قانون) پافشاری ميکنند .


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۲

 

پادشاهی که عدل نکند و نيکنامی توقع دارد بدان ماند که جو همی کارد واميد گندم دارد.

                                                                                       سعدی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۱

 

تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميايند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند.

                                                         ماده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۰

 

انسان به همانقدر آزادی در برابر ديگران خرسند باشد که ميخواهد ديگران همانقدر آزادی در برابر او داشته باشند .

                                                                         قاعده طلائی انجيل


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۹

 

دادکن  از همت مردم بترس                    نيمه شب از تير تظلم بترس

                                                                                   نظامی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۸

 

هدف جامعه بايد حفظ ازادی و استقلال (فرد) باشد  پس هر گونه اجتماعی از انسانها که باعث محدود کردن آزادی فردی شود  به ويژه حکومتها که از حق انحصاری کاربرد خشونت برخوردارند بايد تحت کنترل قرار گيرند .

                                                                             اشتيرنر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حرف مرد يکی است

بيست و پنج سال قبل در چنين روزهائی ميگفتيم:

                                    يک مملکت يک دولت   آنهم به رای ملت

بعد از گذشت بيست و پنج سال هنوز ميگوئيم:

                                    يک مملکت يک دولت   آنهم به رای ملت


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تفريح جمعه

اگر خداوند مسئوليت حفاظت از دين مبين اسلام را بر عهده همين شورای نگهبان ميگذاشت  اسلام تا چه زمانی دوام مياورد؟

الف تا زمان خلافت ابوبکر

ب  تا زمان خلافت عمر

ج  تا زمان خلافت عثمان

 پاسخ خود را حد اکثر تا پايان بهمن ۱۳۸۲ به دبير خانه شورای نگهبان بفرستيد و يکی از۲۹۰ کرسی خالی مجلس هفتم را جايزه بگيريد. 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از گفتگوی تمدنها تا الگوی گفتگو

قرار است از سکوت مطلق و تاريخی خويش

به گفتار تمدنها شتابيم

قرار است از ميان آتش و خون

سرود صلح صحرائی سرائيم

قرار است از سخن گفتن نترسيم

قرار است از بيان حق نلرزيم

قرار است عابدانه عشق ورزيم

قرار است عاشقانه شعر گوئيم

قرار است از هنر دشمن نسازيم

قرار است از دو لب مهری زدائيم

قرار است اشکهای بی صدا را

زمين پاشيده رويانی ندا را

قرار است از سکوت رنج جانکاه

بپايش اشک با حسرت بريزيم

قرار است از خدا پوزش بخواهيم

که خون بيگناهان را نريزيم

                               هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۷

حقوق طبيعی حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودنش از بدو تولد از آن برخوردار است . اين حق را نه تنها فرد يا حکومت نميتواند از انسان سلب کند بلکه خود انسان هم نمی تواند اين حق را به ديگری واگذار کند . به عبارت ديگر انسانها دارای حقوقی هستند که در ذات آنها نهفته است از آن جمله حق زندگی و حق ازادی.

                                                                         ماکس وبر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۶

 

اگر چه انواع حکومتها مانند توتاليتر وسلطنتی در عمل نافذ تر و بيش از دموکراسی کاربرد دارند ولی برای جامعه خطرناکتر از دموکراسی هستند.

                                                                                جان ديوئی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته