مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه ها :عدالت و آزادی ۴۵

علت وجودی سياست  آزادی است و بهترين نمونه ( عمل ) فعاليت سياسی است .

                                                                                    خانم   هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هنر

قلندران حقيقت به نيم جو نخرند          قبای اطلس آن کس که از هنر خاليست

                                                                                           حافظ


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دليل حکومتگران قيم - عدالت و آزادی ۴۴

بسياری از سياستمداران اين مطلب را سخت آشکار ميدانند که نبايد ملتی آزاد باشد مگر آنگاه که شايستگی استحقاق و اجرای اين آزادی را داشته باشد .اين اندرز بکار ديوانه ای از يک داستان کهن ميماند که تصميم گرفته بود در آب نرود مگر آنگاه که شنا را آموخته باشد .

                                                                                ماکولی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تقديم به روح بزرگ بازرگان

اتکاء بر ریشه ها باید نمود          مردمی اندیشه ها باید نمود

انتقاد از مردمان باید شنید           مشورت با مردمان باید نمود

 

دور ما دور جدیدی است پر از زایش علم،

جز خرد، راه به فرهنگ،نمی شاید برد.

ما به ایام سعادت،به تعاون ، به وفور،

ما به دوران جدیدی که افق روشن از اوست

ما به آینده، به نسلی که ز ما میماند،

ما به فردای وطن اندیشیم،

ما نه از غرب، نه از شرق،

به تقلید ، نمی پردازیم،

ما به تاسیس توجه داریم،

این بنائی است که با منطق خود میسازیم.

کاسه لیسی میگفت"مستبد،بهتر از آن فتنه و آشوب و بلاست"

چشم بیدار، نظارت گر استبداد است.

"شر کمتر " نتوان نام نهاد.

ما که در زلزله ها زیسته ایم،

ما که از ولوله برخاسته ایم،

ما به پسلرزه دچاریم کنون،

ما از این لرزه اندک،نهراسیم کنون.

ما به نقادی امروز،به نقادی دیروز،به اعصار کهن محتاجیم.

انحطاط از سر خود دور کنیم،کاسه لیسان وطن بور کنیم.

به ابو نصر(1) به مسکویه رازی سوگند،

قدرت جامعه از توده مردم باشد

و سیاست که به دیباچه اخلاق مزین باشد

لاجرم برخرد و دانش ایام بنا میگردد.

 

                                      هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

وجه مشترک

 

هر نمدن ويژگيهای خودش را دارد   اما شايد بتوان ادعا کرد  که وجه مشترک همه تمدنها  ميل به سلطه آنها بر ساير تمدنهاست.

                                                                            ويل دورانت


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

لعل لب

 

در ازل دادست ما را ساقی لعل لبت        جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

                                                                                                حافظ


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بلوغ جامعه (بذر های انديشه)

 

جامعه به بلوغ رسيده  نميتواند ماهيت سرکوبگر و خفت آور هيچ حکومتی را تحمل نمايد حتی اگر پسوند مناسبی را يدک کش نمايد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بذر های انديشه عدالت و آزادی ۴۳

تاريخ تحقق دموکراسی

۱- انگلستان             سال ۱۸۳۲ ميلادی

۲- سوئيس              سال ۱۸۴۷ ميلادی

۳- فرانسه               سال ۱۸۷۰ميلادی

۴-سوئد                  سال۱۹۰۷ميلادی

۵-آلمان                  سال۱۹۱۸ميلادی

۶-ايران                   هر موقع شياطين از خدابیخبر و رياکاران قشری وظاهر بين بگذارند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۴۲

 

نهاد های آزادی خواهی برای فرمانروايانی که دو ستار قانون باشند به منزله پناهگاه   است نه مانع .

                                                                                 تاليران


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

پاسخ مور

 

پاسخ مور

 

حضرت سلیمان  بر  گروهی از موران گذشت ، جملگی از برای خدمت حاضر شدند ، مگرموری که تلی از خاک  پیش لانه اش بودو او چست و چالاک ، چون باد ذره ذره خاک را بر میگرفت و به جای دیگر میبرد .

سلیمان او را احضار میکند ومیگوید : با این جثه کوچک و بنیه ضعیف اگر عمر نوح و صبر ایوب هم داشته باشی ، نتوانی این تل خاک را از پیش برداری . مورچه در پاسخ گفت : بر موری عاشقم !  او بر گرفتن این تل خاک را شرط وصال قرار داده است .میکوشم تا آنرا بر گیرم و به وصال برسم . اگر هم نتوانم ، دست کم اینست که مدعی دروغزن نیستم:

تو منگر در نهاد و بنیه ات  من

نگه کن در کمال همت من

اگر این خاک گردد ناپدیدار

توانم گشت وصلش را خریدار

وگر از من بر آید جان در این باب

نباشم مدعی، باری و کذاب

 

نقل از الهی نامه عطارنیشابوری

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

کفر و ايمان

 

 

   دور باشيد از کسی که مدام            کفر دارد نهفته   ايمان فاش

 

                                                                           عطار


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۴۱

انسانها ، اساسا عواملی آزاد هستند ، هر چند نه فارغ از قیود و شرایط،

یکی از قیود و شرایط انسان، میرائی اوست و یکی دیگر زاد و ولد او،

این واقعیت که هر انسانی، در جهانی از پیش موجود زاده میشود، آغازی

تازه است که آزاد است تا تفاوتی  بوجود آورد.                               

 

                                                                   خانم هانا آرنت

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۴۰

 

نوش بين در ( داد ) واندر ظلم نيش             رو مراقب باش بر احوال خويش

                                                                                        مولوی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رابطه ريش و تدبير

 

نه هر که ريش گذارد  مدبری داند               نه هر که سبحه شمارد حساب ميداند 

نه هر که مسند بالانشست ودرهابست      سياست    و ادب و     دادگستری داند


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۹

 

   زندگانی که در آن آزادی نباشد   زندگانی نيست.

                                                                    آيت الله خمينی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۸

 

آنگاه ميان آنان دادگرانه سازش دهيد و به داد بکوشيد که خداوند دادگران را دوست دارد.

                                                                            سوره حجرات ۴۹ - ۹


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۷

 

 

     ... و چون داوری کردی به عدل و داد  داوری کن  که خداوند دادگران را دوست دارد.

 

                                                                              سوره مائده ۵-۴۲


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۶

 

 

    

                               انسانها ، اساسا عواملی آزاد هستند ، هر چند نه فارغ از قیود و شرایط،

                               یکی از قیود و شرایط انسان، میرائی اوست و یکی دیگر زاد و ولد او،

                              این واقعیت که هر انسانی، در جهانی از پیش موجود زاده میشود، آغازی

                              تازه است که آزاد است تا تفاوتی  بوجود آورد.                               

 

                                                                                                   هانا آرنت

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

قصه هاروت و ماروت

 

  

 

 

پس از خلقت آدم وحوا،تعدادی از فرشتگان نزد خداوند رفته و دلیل رفعت مقام بشر را پرسیدند .

خطاب آمد :بزهکاری بشر از شهوت است وعصمت شما از عدم شهوت . بهمین سبب است که نیکان ایشان را پاداش دهم .فرشتگان انجمن کردند و سه فرشته از میان خود برگزیدند به اسامی هاروت و ماروت و عزازیل تا با همه خصوصیات بشری به زمین بیایند و موقعیت بشر را تجربه کنند . عزازیل که فرشته ای هوشمند و زیرک بود چون ازمون را دشوار دید پوزش خواست و به آسمان برگشت .اما هاروت و ماروت همچنان بر روی زمین ماندند و به وظیفه خود عمل کردند روزی زنی زیبا بنام "زهره" برای امری مهم ، داوری به نزد ایشان میبرد .آن هر دو فریفته وی میشوند و شب هنگام به سرایش میروند و انجام مهمش را به وصال موکول میکنند .زهره وصال را موکول به سه شرط شرک و قتل و باده نوشی مینماید و میگوید اگر کام میجوئید باید ساغری چند با من بپیمائید . آن دو از جان و دل میپذیرند . باده مینوشند و گناهان دیگر را هم مرتکب میشوند .فرشته ها که نظاره گر این صحنه ها هستند انگشت حیرت به دهان میگزند . خداوند ان دو بزهکار را میان عذاب دنیوی و اخروی مختار میکند و انها که از سختی عذاب اخروی آگاهند ، دنیوی را انتخاب میکنند و از این روی الی الابد در چاه بابل واژگون آویخته اند . اما زهره ناقلا که اسم اعظم را از این دو فرشته آموخته بود ، به یاری آن به آسمان صعود میکند و به ستاره زهره ، رب النوع عشق و زیبائی ، عیش و عشرت و شادمانی مبدل میشود .

                                                                برگرفته از منابع زردشتی و قرآن

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هنر ۲

 

 غير از هنر که تاج سر آفرينش است         بنياد هيچ سلطنتی پايدار نيست

                                                                                                   ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هنر

قلندران حقيقت به نيم جو نخرند               قبای اطلس آنکس که از هنر خاليست

حافظ


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت وآزادی ۳۵

آزادی چيزی است شبيه سلامت  اين هر دو را تا از دست نداده ايم قدرشان را نمی شناسيم.

                                                                                            والتور


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت وآزادی ۳۴

 

معنای حقيقی آزادی مسئوليت است و به همين جهت است که اغلب از آن ميترسند.

                                                                                                برناردشاو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۳

 

آزادی تنها ارزش جاودانه تاريخ است.

                                                              آلبر کامو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۲

 

برای تحقق مردم سالاری  تمام اين عوامل بايد وجود داشته باشد: آزادی سياسی 

آزادی فردی  دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اجتماعی.           اريک فروم


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عدالت و آزادی ۳۱

 

آزادی تنها ارزش جاودانه تاريخ است .                 آلبر کامو


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

همت کوشندگان

بنام خداوند باز آفرين

خداوند عقل و خداوند دين

با همت کوشندگان سرکار خانم لقا اردلان(وزيری)وجناب آقای حسين شاه حسينی شماره حساب پس انداز ۸۰۱۲۷۹۰بانک ملی ايران شعبه اسکان برای کمک به بازسازی شهرستان بم اختصاص يافت .

زير و بم (بم) سخت فرو ريخته ويران          جز حسرت و اندوه نمانده است به ايران


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بنام خداوند جان و خرد

برای دوباره سازی بخشی از فضاهای آموزشی شهرستان بم و ترجيحا دانشگاه زيرا که گروههای مدرسه ساز از سالها پيش در کشور فعالند به ثبت نام و تشکل سه گروه ۱ - گروه مالی ۲ - گروه تدارکاتی ۳ - گروه فنی نياز است تا انشاالله موفق به انجام اين وظيفه خطير و انسانی بشويم . لذا از مديريت محترم پرشين بلاگ تقاضای همراهی و همکاری نموده .استدعا دارم اسامی داوطلبان هر گروه را به تفکيک و با اخذ تلفن تماس در اختيار من قرار دهند .

                                                    ارادتمند  - هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعلام آمادگی

جبهه ملي ايران مصيبت وارده را به قربانيان زمين لرزه بم تسليت مي گويد

هم ميهنان عزيز

حادثه غم انگيز زمين لرزه در شهرستان بم و کشته و زخمي شدن هزاران تن از هم ميهنان سخت کوش آن ديار را به همه خانواده هاي داغدار و همه ملت ايران تسليت مي گوييم. ما شک نداريم که، چون گذشته، همه ايرانيان با احساس مسئوليت ملي به ياري هم ميهنان بلازده خود خواهند شتافت.

 

جبهه ملي ايران وظيفه خود مي داند تا از همه هم ميهنان ارجمند خود درخواست کند که با تهيه و فرستادن لوازم مورد نياز، هديه خون و جمع آوري کمکهاي نقدي و جنسي، يکبار ديگر صحنه پرشکوهي از همدلي و همبستگي ملي را در برابر جهانيان به نمايش گذارند.

 

جبهه ملي ايران از همه هم ميهنان داخل و خارج کشور مي خواهد که با شکل دادن ستادهاي کمک رساني مردمي، موجبات تسلي خاطر بلا رسيدگان را فراهم آورند. ما نيز بر آنيم تا هرچه سريعتر با معرفي يک هيئت امنا و يک شماره حساب بانکي، موجبات جمع آوري امکانات مالي براي کمک به بازسازي منطقه زمين لرزه زده را فراهم آوريم.

 

جبهه ملي ايران

5 دي 1382     


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته


به اميد خدا شهر بم را دوباره ميسازيم

 

فقط بسيج تشکل های مردمی  داخل و خارج کشور ميتواند مرهمی بر زخمهای عميق

بازماندگان زلزله بم باشد.

                                                               ياران جهان پهلوان تختی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبيات آزادی ۲۹

 

آزادی بيش از همه ازدست کسانی ضربه ميخورد که برای نيل به آن کوتاه ترين راه را انتخاب ميکنند و سريعترين مرکب را.

                                                                      چه گوارا


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ديوار

 

رنگ سردي به سراپاي وجودم بسته

من ز تشييع وجود آمده ام

زير يك سايه شوم

تحت آن ياوه بوم

پس چندين ديوار

پس ديواره شيون، ندبه

پس ديواره چين

پس ديواره برلين وجود

پس ديوار فروريخته از فرط سجود.                       

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مبارز نستوه

مبارز نستوه دکتر حبيب الله داوران نخستين استاندار گيلان پس از پيروزی انقلاب و نويسنده کتاب ( دو خاطره از زندان ) به ديدار حق شتافت.روحش شاد

 

سالها سر ما زير آب پنهان بود

اما هنوز تپشهاي قلبمان

در سطح آب دايره مي سازد

و نفسمان به زندگي معنا مي دهد.

مرگ مردان يك پيام و گفتگوست

اگر مرد بايد چنين باشكوه

ما را به تير غيب , ما را به زير آب

ما را به خشكي عطش شور

ما را به آن كوير نمكهاي بيكران

بي گفتگو روانه كنيد

و گلوی ترانه هاي مرا، با طناب بربنديد

تا شعله هاي آتش همواره جاودان

از تنگناي خرخره هاي فشردگان

با آن لهيب سرخ صداقت

فرياد شعر مرا در شعور خويش

ممزوج كرده و با يك شعار ناب

كه عيسي را مصلوب كرد

كه ماني را به دروازه شهر آويخت

كه مزدك را در شب نشيني هلاك كرد

و فرق علي ( ع ) را شكافت صلا دهيد كه :

سالها سر ما زير آب پنهان بود

اما هنوز تپشهاي قلبمان

در سطح آب دايره مي سازد

و نفسمان به زندگي معنا مي دهد.

 

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بودجه و تبصره هايش

 

 

برغم توصيه هاي مكرر منتسكيو كه سرًعظمت و انحطاط اقوام و ملل را در روح القوانين هوشمندانه به تصوير كشيده و متجاوز از دو قرن است در پارلمانهاي جهان بويژه هنگام طرح لايحه بودجه با نقره داغ كردن مردم ستيزان و نهادهاي وابسته به آنها به گسترش آزادي ، توسعه خلاقيت و نهايتا ترقي و پيشرفت كشورشان مبادرت مي ورزند.متاسفانه در پارلمان ايران كه كليه لوايح و طرحهاي قانوني دو شوري هستند لايحه بودجه يك شوري است يعني يكبار در صحن علني مجلس مطرح مي شود و بمنزله آش قبلا پخته ايست كه نمايندگان ملت چاره اي جز بلعيدن آن ندارند. جامعه امروز ايران جامعه ايست در حال گذار از خودكامگي به مردم سالاري با بخيه زدن به مصوبات گذشته كه عميقا نشان از خودكامگي و استبداد فردي و گروهي دارد نمي توان مشكلات جاري را بصورت ريشه اي حل كرد ولي براي تسريع در امر اصلاحات اگر درد اصلي جامعه را كه همانا خودكامگي است از ياد نبرده هدف قرار دهيم آنگاه به عوامل و ابزار تداوم خودكامگي يعني مجمع تشخيص مصلحت قوه قضاييه ، شوراي نگهبان و صدا وسيما مي رسيم كه طبعا هرچه تقويت مالي و پشتيباني قانوني شوند بر مقاومشان بزيان آزادي و مردمسالاري افزوده مي گردد.

شيوه بودجه نويسي در ايران فعلا بصورت ماده واحده ايست كه فقط سر جمع دريافتهاو پرداختهاي كل كشور شامل بودجه عمومي دولت ، بودجه شركتهاي دولتي و بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت را به اطلاع و تائيد نمايندگان ملت مي زسانند و نمايندگان در تبصره هاي بودجه فرصت ناچيزي براي مانور بنفع مردمسالاري يا به زيان مردم ستيزي دارند. بويژه كميسيون امور مالي و اقتصادي نيز در دست جناح راست بوده حتي اميد اندكي به جوانه زدن نهال آزادي وآزادگي در آن متصور نيست. در اين شرايط وظيفه نمايندگانست كه حتي المقدور لايحه بودجه را نظير ساير لوايح بصورت دو شوري مورد تدقيق و امعان نظر قراردهند ولي اگر موفق به انجام اين مهم نشوند لااقل بعنوان بخيه بر اين جامه پوسيده و دريده مي توانند با تدوين يك تبصره اين چهار نهاد مردم ستيز را در رديف شركتهاي زيان ده دولتي قلمداد نمايند بلكه مشمول نظارت و كنترل ويژه موسسات زيان ده قرار گيرند ثانيا براي كنترل بيشتر صدا وسيما و قوه قضائيه را موظف نمايند در آمد هاي اختصاصي خود را بحساب در آمد عمومي دولت واريز نمايند. نهادهاي مذكور در مقام عمل و اجرا ثابت كرده اند كه نه تنها اعتقادي به مردمسالاري ديني بنحويكه آقاي خاتمي توصيف كرده اند ندارند بلكه جدا هوادار مردم ستيزي طالباني به شيوه ايكه آقاي دري نجف آباد تشريح و تشويق فرمودند مي باشند.

 

 1- خبرنامه جبهه ملي ايران ، دي ماه 1380


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ادبيات آزادی ۲۸

 

آزادی

واژه ای زشت و قبيح است ولی

ذبح شرعيش بلا اشکال است.

                                        هواداران شيخ فضل الله نوری


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته